MEDIX, God. 20 Br. 111
«   »

Narudžba broja

Tema broja

NajčešÄ‡e kronične neurološke bolesti

GošÄ‡e urednice:
prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes
Klinika za neurologiju, KBC „Sestre milosrdnice“, Zagreb;
Referentni centar za neurovaskularne poremećaje Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske

Akademkinja Vida Demarin,
Poliklinika Aviva, Zagreb


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Vanja BaÅ¡ić Kes, Vida Demarin 
Puni tekst | PDF

Epidemiologija multiple skleroze
Ivana Zadro 
Sažetak

Klinička slika multiple skleroze
Marija BoÅ¡njak PaÅ¡ić 
Sažetak

Dijagnostika multiple skleroze
Tereza Gabelić 
Sažetak

Preporuke za dijagnosticiranje i liječenje multiple skleroze
Vanja BaÅ¡ić Kes, Iris Zavoreo, Vesna Å erić, Vesna Vargek Solter, Marijan Cesarik, Sanja HajnÅ¡ek, Marija BoÅ¡njak PaÅ¡ić, Tereza Gabelić, Silvio BaÅ¡ić, Silva Soldo Butković, Ivo LuÅ¡ić, Lidija Dežmalj Grbelja, Ante Vladić, Ivan Bielen, Igor Antončić, Vida Demarin 
Sažetak

Dijagnostika i liječenje boli u bolesnika s multiplom sklerozom
Ivan Bielen 
Sažetak

Epilepsija – najnovije mogućnosti medikamentne terapije
Sanja HajnÅ¡ek, Željka Petelin Gadže 
Sažetak

Preoperativna obrada i neurokirurško liječenje farmakorezistentnih epilepsija
Silvio BaÅ¡ić, Davor SporiÅ¡, Ivana Marković, Ivana Å uÅ¡ak, Zrinka ÄŒolak 
Sažetak

Epilepsija u žena
Snježana MiÅ¡kov, Jelena BoÅ¡njak, Romana Gjergja JuraÅ¡ki, Radmila Buljan, Marija Ivica 
Sažetak

Dijagnostika i liječenje Alzheimerove bolesti
Ivo LuÅ¡ić 
Sažetak

Vaskularna demencija
Zlatko Trkanjec 
Sažetak

Kognitivna neurorehabilitacija
Iris Zavoreo, Vanja BaÅ¡ić-Kes 
Sažetak

Razgovori

Onkologija

Prof. dr. sc. Antoinette Tan: Napredak u liječenju metastatskog raka dojke
 
Puni tekst

Onkologija

Prof. dr. sc. Lee Helman: Genomika i precizna medicina u liječenju karcinoma
 
Puni tekst

Onkologija

Prof. dr. sc. Robert Pirker: Napredak u liječenju bolesnika s uznapredovalim nemikrocelularnim rakom pluća s EGFR mutacijama
 
Puni tekst

Onkologija

Prof. dr. sc. Michael Molls: Edukacija u području radioterapijske onkologije u Njemačkoj
 
Puni tekst

Fizikalna medicina i rehabilitacija / Reumatologija

Prof. dr. sc. Simeon Grazio: Hrvatsko verterbrološko društvo - promicanje važnosti pravilnog pristupa bolestima i stanjima kralježnice
Dragan Bralić 
Puni tekst

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Osvrti

Medicinska informatika

Digitalna medicina
Vedran BoÅ¡kić 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest obilježila 15 godina rada
Ninoslav Mimica 
Puni tekst

Molekularna medicina

San i memoriranje
Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Neurologija

Obilježen Svjetski dan Parkinsonove bolesti
Vladimira Vuletić 
Puni tekst

Medicina utemeljena na dokazima

VI. hrvatski Cochrane simpozij
Livia Puljak 
Puni tekst

Kolumne

Mali leksikon povijesti medicine

Guba
Amir Muzur 
Puni tekst

Recenzije

Novosti