O časopisu

UREĐIVAČKI PROFIL
RUBRIKE
PERIODIKA IZLAŽENJA
IMPRESSUM
IZDAVAČ
KONTAKT


UREĐIVAČKI PROFIL

Tradicija i priznat status u struci
Medix je vodeći specijalizirani dvomjesečnik za stručnu medicinsku javnost utemeljen 1994. godine.
Predstavlja medij za razmjenu iskustava i znanja među liječnicima i stručnim suradnicima u zdravstvu o najvišim postignućima i dometima suvremene medicine. Odabirom tema i kvalitetom state of the art članaka istaknutih predavača medicinskog, stomatološkog i farmaceutsko-biokemijskog fakulteta te vodećih domaćih stručnjaka koji se opisanim područjima svakodnevno najuže bave, časopis je tijekom dvadeset devet godina izlaženja stekao priznati status u stručnom krugu čitatelja.

Suvremeni prikaz stručnih iskustava i znanja za primjenu u svakodnevnoj liječničkoj praksi
Medix je namijenjen promicanju biomedicinskih znanosti i unapređenju javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj i zemljama u regiji putem informiranja i edukacije liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika o suvremenim postupcima u dijagnostici i liječenju najčešćih uzroka pobola i smrtnosti u našoj sredini, uz ilustriranje primjerima iz prakse. Bavi se promicanjem ranog otkrivanja preventabilnih kroničnih bolesti i promicanjem programa očuvanja zdravlja pojedinaca i zdravlja u zajednici. Po svom uređivačkom profilu Medix je jedinstvena publikacija koja pokriva šire tematsko područje od svih medicinskih časopisa u Hrvatskoj i regiji, dajući medicinskim stručnjacima uvid u različita područja medicine, stomatologije i farmacije.

Medix je jedini tiskani medij koji putem dopisnih testova znanja provodi program trajnog medicinskog usavršavanja liječnika te u svakom broju omogućuje stjecanje 7 HLK bodova za obnovu licence i provjeru usvojenog znanja.

Društveni aspekt biomedicinskih znanosti
Uz kontinuirano praćenje razvoja medicinske znanosti časopis informira i o nemedicinskim aspektima medicine i javnog zdravstva, uključujući etičke, pravne, tehnološke, ekološke, ekonomske, povijesne i kulturne aspekte medicinskih znanosti.

Ciljana i kvalitetna baza čitatelja
Medix se šalje poštom na adrese liječničkih ordinacija svih područja specijalizacije i ordinacijama dentalne medicine u RH i regije, ljekarnama, ravnateljima i zajedničkim službama bolnica i domova zdravlja, poliklinikama, rehabilitacijskim ustanovama, javnozdravstvenim zavodima, te stručnim i sveučilišnim bibliotekama.


RUBRIKE

- Tema broja
- Pregledni stručni članci
- Razgovori
- Osvrti
- Kolumne
- Recenzije
- Novosti
- Izvještaji sa stručnih događanja

 

Tema broja
U svakom izdanju Medix-a posebno je istaknuta tema broja, koja liječnicima daje obuhvatan interdisciplinarni prikaz sadašnjeg stanja i mogućnosti napretka unutar pojedine grane medicine te je platforma za razradu postojećih smjernica dijagnostike i liječenja i komunikaciju kliničara uključenih u izradu smjernica s kolegama u praksi. Na taj način obrađene su neke od najaktualnijih tema suvremene medicine.
Zahvaljujući visokoj stručnoj razini, obimu i preglednosti sadržaja časopis je kao priručnik i podsjetnik u svakodnevnom radu prihvaćen među liječnicima svih specijalnosti. Posebna pozornost posvećena je temama iz primarne zdravstvene zaštite i javnog zdravstva, što Medix čini jedinstvenom stručnom publikacijom u Hrvatskoj. Odabirom i načinom prikaza obrađenih tema Medix je stekao širok krug čitatelja i izvan nacionalnih granica.

Pregledni stručni članci
Izvorni stručni članci vodećih domaćih kliničara i znanstvenika iz svih područja medicine, stomatologije i farmacije. Prikaz novih strategija promocije zdravlja i prevencije, dijagnostike i liječenja bolesti, te smjernice za njihovu primjenu u liječničkoj praksi. Od 1994. godine objavljeno je više od 1.500 stručnih članaka koji predstavljaju "State of the art" pojedinih područja medicine.

Razgovori
Osobna viđenja domaćih i inozemnih stručnjaka o razvoju, mogućnostima i dosezima znanstvenih, obrazovnih i metodoloških programa na području zaštite i promicanja zdravlja.

Osvrti
Forum za argumentirane, kritičke, a ponekad i provokativne stručne rasprave i promišljanja stručnjaka o pravcima razvoja, dostignućima i konkretnim slučajevima iz svih područja medicine.

Novosti iz svijeta medicine
Informacije iz recentne znanstvene literature o novim dostignućima u dijagnostici i liječenju bolesti, rezultati kliničkih istraživanja i ekspertize novih lijekova.

Novosti iz molekularne medicine
Stalna rubrika o novim znanstvenim spoznajama na području genetike i genskog liječenja pripremana od eminentnih stručnjaka iz područja molekularne medicine.

Novosti iz dentalne medicine
Prikaz suvremenih dentalnih materijala, postupaka i opreme namjenjenih ordinacijama dentalne medicine.

Izvještaji sa stručnih događanja
Zaključci sa stručnih medicinskih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu, najave kongresa, simpozija i savjetovanja, objektivno i neovisno izvještavanje o smjernicama zdravstvene politike i aktualnim događanjima u struci.

 

PERIODIKA IZLAŽENJA

Dvomjesečno - izdanja izlaze krajem dvomjesečnog ciklusa.


IMPRESSUM

Glavni i odgovorni urednik
Dragan Bralić

Zamjenica glavnog urednika
Lea Rukavina Kralj, dr. med.

Predsjednik Uređivačkog kolegija
akademik Zijad Duraković

 

UREĐIVAČKI KOLEGIJ

Anesteziologija
prof. dr. sc. Mladen Perić

Dermatovenerologija 
prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić

Dijabetologija
izv. prof. dr. sc. Dario Rahelić

Endokrinologija
prof. dr. sc. Mirko Koršić

Fizikalna medicina i rehabilitacija
Katarina Sekelj-Kauzlarić, dr. med.

Gastroenterologija
prof. dr. sc. Davor Štimac

Gerontologija
prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić

Ginekološka endokrinologija
prof. dr. sc. Velimir Šimunić
prof. dr. sc. Marina Šprem-Goldštajn

Hematologija
prof. dr. sc. Damir Nemet

Imunologija sluznice, nutritivne alergije i intolerancija
prof. dr. sc. Marko Banić

Infektologija
dr. sc. Vladimir Krajinović

Interna medicina
prof. dr. sc. Zijad Duraković

Javno zdravstvo
prof. dr. sc. Marina Kuzman
prof. dr. sc. Ognjen Brborović

Kardiologija
akademik Davor Miličić

Klinička farmakologija i farmakoekonomika
prof. dr. sc. Dinko Vitezić

Kvaliteta i komunikacija u zdravstvu
dr. sc. Maša Bulajić

Klinička pedagogija
dr. sc. Irena Slaviček

Medicina rada i sporta
doc. dr. sc. Hana Brborović

Medicinska biokemija
prof. dr. sc. Elizabeta Topić

Molekularna medicina
prof. dr. sc. Jasminka Pavelić

Nefrologija
prof. dr. sc. Draško Pavlović

Neurokirurgija
prof. dr. sc. Živko Gnjidić

Neurologija
akademkinja Vida Demarin

Nutricionizam
prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender

Obiteljska medicina
prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković

Onkologija
prof. dr. sc. Damir Vrbanec

Ortopedija
akademik Marko Pećina

Osteogeneza
akademik Slobodan Vukičević

Otorinolaringologija
prof. dr. sc. Ivica Klapan

Pedijatrija
prof. dr. sc. Josip Grgurić

Plastična i rekonstrukcijska kirurgija
prof. dr. sc. Zdenko Stanec

Psihijatrija
prof. dr. sc. Slađana Štrkalj-Ivezić

Radiologija
prof. dr. sc. Ranka Štern-Padovan

Radioterapija
prof. dr. sc. Ante Bolanča

Radna terapija
prof. dr. sc. Dubravka Šimunović

Reumatologija
prim. mr. sc. Ksenija Berdnik-Gortan

Stomatologija
prof. dr. sc. Adnan Ćatović

Školska medicina
prim. mr. sc. Tonka Čavlek

Temeljne medicinske znanosti
prof. dr. sc. Mladen Belicza

Traumatologija
prof. dr. sc. Gojko Buljat

 

IZDAVAČ:

C. T. - Poslovne informacije d.o.o.
Davora Zbiljskog 6
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel/fax: + 385 1 4612 083
E-mail: info@medix.hr
OIB: 74916135377

Banka: Erste&Steiermärkische Bank d.d. 
IBAN: HR9324020061100015893
SWIFT/BIC: ESBCHR22

 

KONTAKT:

Glavni i odgovorni urednik
Dragan Bralić
bralic@ct-poslovneinformacije.hr

Voditelj marketinga
Robert Ivanković
marketing@medix.hr

Voditeljica odjela pretplate
Ajla Hrelja Bralić
pretplata@medix.hr