Rubrike

- Tema broja
- Pregledni stručni članci
- Razgovori
- Osvrti
- Kolumne
- Recenzije
- Novosti
- Izvještaji sa stručnih događanja

 

Tema broja
U svakom izdanju Medix-a posebno je istaknuta tema broja, koja liječnicima daje obuhvatan interdisciplinarni prikaz stanja i mogućnosti napretka unutar pojedine grane medicine. Na taj način obrađene su neke od najaktualnijih tema medicine: Medicina stresa - pristup oboljelima od PTSP-a, Hitna stanja u internoj medicini, Suvremeni pristup liječenju boli, Prevencija i dijagnostika moždanog udara, Novi pomaci u liječenju hematoloških bolesti, Nove smjernice u stomatologiji, Prikaz stanja i mogućnosti napretka u onkologiji prema sijelima tumora, Bolesti ovisnosti, Debljina, Traumatologija u RH, Alergija i atopijske bolesti, Degenerativne bolesti kralješnice, Postmenopauza i hormonsko nadomjesno liječenje, Problem rane, Poremaćaji jedenja - anoreksija i bulimija nervoza, Minimalno invazivna kirurgija i nove tehnologije u medicini, Informatizacije hrvatskog sustava zdravstva, Djeca, mladi i bolesti srca - sprječavanje, rano otkrivanje i optimalno liječenje kardiovaskularnih bolesti. Tijekom dosadašnjeg izlaženja realizirana su i 4 tematska supplementa: Pilot projekt reforme zdravstva u Koprivničko-križevačkoj županiji, Laser u medicini, Kvaliteta transfuzijskog liječenja i Rani razvoj djeteta - pretpostavka zdravlja odraslih.
Zahvaljujući visokoj stručnoj razini, obimu i preglednosti sadržaja časopis je kao priručnik i podsjetnik u svakodnevnom radu prihvaćen među liječnicima svih specijalnosti. Posebna pozornost posvećena je temama iz primarne zdravstvene zaštite i javnog zdravstva, što Medix čini jedinstvenom stručnom publikacijom u Hrvatskoj. Odabirom i načinom prikaza obrađenih tema Medix je stekao širok krug čitatelja i izvan nacionalnih granica.

Pregledni stručni članci
Izvorni stručni članci vodećih domaćih kliničara i znanstvenika iz svih područja medicine, stomatologije i farmacije. Prikaz novih strategija promocije zdravlja i prevencije, dijagnostike i liječenja bolesti, te smjernice za njihovu primjenu u liječničkoj praksi. Od 1994. godine objavljeno je više od 1.000 stručnih članaka koji predstavljaju "State of the art" pojedinih područja medicine. Stalne rubrike posvećene su praćenju područja pedijatrije, ginekologije i reproduktivnog zdravlja, gerontologije, interne medicine, infektologije, toksikologije, epidemiologije i javnog zdravstva, dermatovenerologije, oftalmologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike, stomatologije i oralnog zdravlja, medicinske informatike, te organizacije zdravstvene zaštite, a u tijeku je uvođenje rubrika iz kardiologije i psihološke medicine.

Razgovori
Osobna viđenja domaćih i inozemnih stručnjaka o razvoju, mogućnostima i dosezima znanstvenih, obrazovnih i metodoloških programa na području zaštite zdravlja.

Osvrti
Forum za argumentirane, kritičke, a ponekad i provokativne stručne rasprave i promišljanja stručnjaka o pravcima razvoja, dostignućima i konkretnim slučajevima iz svih područja medicine.

Novosti iz svijeta medicine
Informacije iz recentne znanstvene literature o novim dostignućima u dijagnostici i liječenju bolesti, rezultati kliničkih istraživanja i ekspertize novih lijekova.

Novosti iz molekularne medicine
Stalna rubrika o novim znanstvenim spoznajama na području genetike i genskog liječenja pripremana od eminentnih stručnjaka iz područja molekularne medicine.

Izvještaji sa stručnih događanja
Zaključci sa stručnih medicinskih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu, najave kongresa, simpozija i savjetovanja, objektivno i neovisno izvještavanje o smjernicama zdravstvene politike i aktualnim događanjima u struci.