O časopisu

UREĐIVAČKI PROFIL
RUBRIKE
PERIODIKA IZLAŽENJA
IMPRESSUM
KONTAKT


UREĐIVAČKI PROFIL

Tradicija i priznat status u struci
Specijalizirani medicinski dvomjesečnik Medix utemeljen je 1994. godine. Predstavlja medij za razmjenu iskustava i znanja među liječnicima i pripadnicima srodnih profesija u zdravstvu. Zahvaljujući trajnoj suradnji s istaknutim predavačima medicinskog, stomatološkog i farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, te vodećim kliničarima u Hrvatskoj i inozemstvu, časopis je tijekom sedamnaestgodišnjeg izlaženja stekao priznati status u stručnom krugu čitatelja.

Suvremeni prikaz stručnih iskustava i znanja za primjenu u svakodnevnoj liječničkoj praksi
Medix je namijenjen promicanju biomedicinskih znanosti i unapređenju javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj i široj regiji putem informiranja i edukacije liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika o suvremenim oblicima prevencije i liječenja bolesti, uz ilustriranje primjerima iz prakse. Po svom uređivačkom profilu Medix je jedinstvena publikacija koja pokriva šire tematsko područje od svih medicinskih časopisa u Hrvatskoj i regiji, dajući medicinskim stručnjacima uvid u različita područja medicine, stomatologije i farmacije.

Društveni aspekt biomedicinskih znanosti
Uz kontinuirano praćenje razvoja medicinske znanosti časopis informira i o nemedicinskim aspektima medicine i javnog zdravstva, uključujući etičke, pravne, tehnološke, ekološke, ekonomske, povijesne i kulturne aspekte medicinskih znanosti.

Ciljana i kvalitetna baza čitatelja
Medix se šalje poštom na adrese liječničkih i stomatoloških ordinacija svih područja specijalizacije u RH, ljekarnama, ravnateljima i zajedničkim službama bolnica i domova zdravlja, poliklinikama, rehabilitacijskim ustanovama, te stručnim i sveučilišnim bibliotekama.


RUBRIKE

- Tema broja
- Pregledni stručni članci
- Razgovori
- Osvrti
- Kolumne
- Recenzije
- Novosti
- Cochrane sustavni pregledi
- Izvještaji sa stručnih događanja

 

Tema broja
U svakom izdanju Medix-a posebno je istaknuta tema broja, koja liječnicima daje obuhvatan interdisciplinarni prikaz stanja i mogućnosti napretka unutar pojedine grane medicine. Na taj način obrađene su neke od najaktualnijih tema medicine.
Zahvaljujući visokoj stručnoj razini, obimu i preglednosti sadržaja časopis je kao priručnik i podsjetnik u svakodnevnom radu prihvaćen među liječnicima svih specijalnosti. Posebna pozornost posvećena je temama iz primarne zdravstvene zaštite i javnog zdravstva, što Medix čini jedinstvenom stručnom publikacijom u Hrvatskoj. Odabirom i načinom prikaza obrađenih tema Medix je stekao širok krug čitatelja i izvan nacionalnih granica.

Pregledni stručni članci
Izvorni stručni članci vodećih domaćih kliničara i znanstvenika iz svih područja medicine, stomatologije i farmacije. Prikaz novih strategija promocije zdravlja i prevencije, dijagnostike i liječenja bolesti, te smjernice za njihovu primjenu u liječničkoj praksi. Od 1994. godine objavljeno je više od 1.000 stručnih članaka koji predstavljaju "State of the art" pojedinih područja medicine.

Razgovori
Osobna viđenja domaćih i inozemnih stručnjaka o razvoju, mogućnostima i dosezima znanstvenih, obrazovnih i metodoloških programa na području zaštite zdravlja.

Osvrti
Forum za argumentirane, kritičke, a ponekad i provokativne stručne rasprave i promišljanja stručnjaka o pravcima razvoja, dostignućima i konkretnim slučajevima iz svih područja medicine.

Novosti iz svijeta medicine
Informacije iz recentne znanstvene literature o novim dostignućima u dijagnostici i liječenju bolesti, rezultati kliničkih istraživanja i ekspertize novih lijekova.

Novosti iz molekularne medicine
Stalna rubrika o novim znanstvenim spoznajama na području genetike i genskog liječenja pripremana od eminentnih stručnjaka iz područja molekularne medicine.

Izvještaji sa stručnih događanja
Zaključci sa stručnih medicinskih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu, najave kongresa, simpozija i savjetovanja, objektivno i neovisno izvještavanje o smjernicama zdravstvene politike i aktualnim događanjima u struci.

 

PERIODIKA IZLAŽENJA

Dvomjesečno - izdanja izlaze krajem dvomjesečnog ciklusa.


IMPRESSUM

Glavni i odgovorni urednik
Dragan Bralić

Zamjenica glavnog urednika
Lea Rukavina Kralj, dr. med.

Predsjednik Uređivačkog kolegija
akademik Zijad Duraković

 

UREĐIVAČKI KOLEGIJ

Anesteziologija
prof. dr. sc. Mladen Perić

Dermatovenerologija 
prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić

Dijabetologija
prof. dr sc. Slaven Kokić

Endokrinologija
prof. dr. sc. Mirko Koršić

Fizikalna medicina i rehabilitacija
Katarina Sekelj-Kauzlarić, dr. med.

Gastroenterologija
prof. dr. sc. Davor Štimac

Gerontologija
prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić

Ginekologija
prof. dr. sc. Višnja Latin

Ginekološka endokrinologija
prof. dr. sc. Velimir Šimunić

Hematologija
prof. dr. sc. Damir Nemet

Infektologija
prof. dr. sc. Dragan Palmović

Interna medicina
prof. dr. sc. Zijad Duraković

Javno zdravstvo
prof. dr. sc. Marina Kuzman

Kardiologija
akademik Davor Miličić

Klinička farmakologija i farmakoekonomika
prof. dr. sc. Dinko Vitezić

Klinička pedagogija
dr. sc. Irena Slaviček

Medicinska biokemija
prof. dr. sc. Elizabeta Topić

Molekularna medicina
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić

Nefrologija
doc. dr. sc. Draško Pavlović

Neurokirurgija
prof. dr. sc. Živko Gnjidić

Neurologija
akademkinja Vida Demarin

Nutricionizam
doc. dr. sc. Darija Vranešić Bender

Obiteljska medicina
prof. dr. sc. Sanja Blažeković Milaković

Onkologija
prof. dr. sc. Mirko Šamija

Ortopedija
prof. dr. sc. Marko Pećina

Osteogeneza
akademik Slobodan Vukičević

Otorinolaringologija
prof. dr. sc. Ivica Klapan

Pedijatrija
prof. dr. sc. Josip Grgurić

Plastična i rekonstrukcijska kirurgija
prof. dr. sc. Zdenko Stanec

Psihijatrija
prof. dr. sc. Vera Folnegović Šmalc

Radiologija
prof. dr. sc. Ranka Štern-Padovan

Radioterapija
prof. dr. sc. Ante Bolanča

Radna terapija
prof. dr. sc. Dubravka Šimunović

Reumatologija
prim. mr. sc. Ksenija Berdnik-Gortan

Stomatologija
prof. dr. sc. Adnan Ćatović

Školska medicina
prim. mr. sc. Tonka Čavlek

Temeljne medicinske znanosti
prof. dr. sc. Mladen Belicza

Traumatologija
prof. dr. sc. Gojko Buljat

 

KONTAKT:

Izdavač
C. T. - Poslovne informacije d.o.o.
Kneza Ljudevita Posavskog 22
10000 Zagreb, Croatia
Tel/fax: + 385 1 4612 083
E-mail: info@medix.hr


Glavni i odgovorni urednik
Dragan Bralić
medix@medix.hr

Voditelj marketinga
Robert Ivanković
marketing@ct-poslovneinformacije.hr

Voditeljica odjela pretplate
Ajla Hrelja Bralić
pretplata@medix.hr