Trajna medicinska izobrazba

U suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom, u svakom izdanju Medixa, u sklopu teme broja pripremljen je test znanja od 70 pitanja, namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe liječnika. Točne odgovore potrebno je označiti u tablici uvezanog umetka zaokruživanjem odgovarajućeg slova (a-d) samo jednog od ponuđenih odgovora za svako od 70 pitanja. 

Pozitivno riješene testove (najmanje 60% točnih odgovora) HLK boduje sa 7 bodova. Članovi Hrvatske liječničke komore riješene testove šalju na adresu: Hrvatska liječnička komora, Tuškanova 37, 10000 Zagreb kako je navedeno na preklopnom obrascu u časopisu.

Odgovore na pitanja možete poslati isključivo na originalnom obrascu za rješavanje testa iz tiskanog izdanja časopisa.Rok za predaju testa iz  Medixa br. 158 je produljen do 31. ožujka 2024. godine