MEDIX, God. 24 Br. 129
«   

Narudžba broja

Tema broja

Hidradenitis suppurativa − suvremeni pristup dijagnostici i liječenju 

GošÄ‡e urednice:
prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos, dr. med.
Klinika za dermatovenerologiju, KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Ines Brajac, dr. med.
Klinika za dermatovenerologiju, KBC Rijeka, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
prof. prim. dr. sc. Neira Puizina-Ivić, dr. med.
Klinika za kožne i spolne bolesti, KBC Split, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Zrinka Bukvić Mokos, Ines Brajac, Neira Puizina-Ivić 
Puni tekst | PDF

Patogeneza i komorbiditeti bolesti hidradenitis suppurativa
Zrinka Bukvić Mokos 
Sažetak

Epidemiologija i klinička slika bolesnika s gnojnim hidradenitisom (hidradenitis suppurativa)
Ines Brajac 
Sažetak

Suvremeni pristup liječenju bolesti hidradenitis suppurativa
Otvoren pristup

Neira Puizina-Ivić 
Sažetak | PDF

Kvaliteta života osoba koje boluju od gnojnoga hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)
Željana Bolanča, Nika Franceschi, Ivana Lovrić, Ina Novak 
Sažetak

Prikaz slučaja bolesnika s bolešću hidradenitis suppurativa
Ines Sjerobabski Masnec 
Sažetak

„Jači od HS-a“ – nacionalna kampanja podizanja svijesti o bolesti hidradenitis suppurativa
Zlatica Jukić 
Sažetak

Dijagnoza i procjena težine kliničke slike gnojnoga hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)
Melita VukÅ¡ić Polić 
Sažetak

Kirurški pristup liječenju gnojnoga hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)
KreÅ¡imir Martić, Rado Žic, Srećko Budi 
Sažetak

Prijedlog nizozemske ekspertne skupine za novu klasifikaciju gnojnoga hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)
Antoanela ÄŒarija 
Sažetak

Smjernice za dijagnostiku i liječenje gnojnog hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)
Otvoren pristup

Ines Brajac, Neira Puizina Ivić, Zrinka Bukvić Mokos, Željana Bolanča, Melita VukÅ¡ić Polić, Rado Žic, KreÅ¡imir Martić, Davor Mijatović, Srećko Budi 
Sažetak | PDF

Razgovori

Socijalna i preventivna pedijatrija

Prof. dr. sc. Josip Grgurić: Životno djelo – zaštita zdravlja djece u zajednici
Otvoren pristup

DuÅ¡ko Popović 
Puni tekst

Medicinska informatika

Enzo Blonk, dipl. oec.: Digitalna revolucija današnjice - RFID (radiofrekvencijska identifikacija)
Otvoren pristup

MaÅ¡a Bulajić 
Puni tekst

Farmakovigilancija

Katarina Gvozdanović, dipl. inž. med. biokem.: Mjere minimizacije rizika za lijekove – važan čimbenik kvalitete liječenja i sigurnosti bolesnika
MaÅ¡a Bulajić 

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Osvrti

Javno zdravstvo

Dječje filmsko i videostvaralaštvo u funkciji javnoga zdravstva
DuÅ¡ko Popović 
Puni tekst

Pedijatrija

Tečajevi I. kategorije „Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi“
Otvoren pristup

Irena Bralić 
Puni tekst

Medicinska informatika

Radiofrekvencijska identifikacija – nova tehnologija u zdravstvu
 
Puni tekst

Medicinska informatika

Dan D i EU uredba za zaštitu osobnih podataka 2016/679
Otvoren pristup

Dražen Pomper, Sara Pomper 
Puni tekst

Molekularna medicina

Hidradenitis suppurativa – genetski uzrokovana bolest?
Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Put prema uspješnijoj borbi s pušenjem duhana u Hrvatskoj: neiskorišteni javnozdravstveni potencijal programa za smanjenje štete
Filip Tokić 
Puni tekst

Kolumne

Mali leksikon povijesti medicine

Testis
Otvoren pristup

Amir Muzur 
Puni tekst

Recenzije

Novosti