MEDIX, God. 14 Br. 77
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Rijetke nasljedne metaboličke bolesti

Gost urednik:
Akademik Željko Reiner
Pročelnik Zavoda za bolesti metabolizma Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Željko Reiner 
Puni tekst | PDF

Prednosti ranog prepoznavanja i liječenja nasljednih metaboličkih bolesti u djece
Ivo Barić 
Sažetak

Oblici i način liječenja mukopolisaharidoza (MPS)
Ingeborg BariÅ¡ić 
Sažetak

Autosomno dominantna hiperkolesterolemija
Željko Reiner 
Sažetak

Mogućnosti otkrivanja i liječenja lizosomskih bolesti nakupljanja (LSD), s težištem na oblicima Pompeove bolesti u odraslih
Diana Muačević-Katanec 
Sažetak

Fabryeva bolest u odrasloj dobi
Marijan Merkler, Željko Reiner 
Sažetak

Mogućnosti i načini dijagnosticiranja nasljednih metaboličkih poremećaja u Republici Hrvatskoj
Ksenija Fumić 
Sažetak

Važnost ranog prepoznavanja i liječenja infantilnog tipa Pompeove bolesti
Radenka Kuzmanić-Å amija, Danijela Petković-Ramadža, Biserka ReÅ¡ić, Maja Tomasović, Ksenija Fumić, Ivo Barić,  
Sažetak

Iskustva u otkrivanju i uspješnom liječenju Gaucherove bolesti u Hrvatskoj
Mirando Mrsić, Ksenija Fumić, Ranka Å tern Padovan, Kristina Potočki, Nadira Duraković, Maja Prutki, Boris Labar,  
Sažetak

Razgovori

Obiteljska medicina

Doc. dr. sc. Hrvoje Tiljak: Hitna stanja u obiteljskoj medicini
Otvoren pristup

Lea Rukavina 
Puni tekst

Obiteljska medicina

Prim. dr. Dragomir Petric: Aktualna pitanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Otvoren pristup

Lea Rukavina 
Puni tekst

Obiteljska medicina

Prof. Zdravko Ebling: Ulaganje u suzbijanje raka ulaganje je u budućnost društva
Otvoren pristup

Lea Rukavina 
Puni tekst

Kolumne

Bioetika

Sport nije više najljepša od manje važnih stvari, već vrlo važna stvar
Otvoren pristup

Kiril Temkov, Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Podlistak

Medixova medicinska biblioteka

Posebnosti primjene lijekova u starijoj dobi – 1. dio
Zijad Duraković 

Novosti