MEDIX, God. 14 Br. 77
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Rijetke nasljedne metaboličke bolesti

Gost urednik:
Akademik Željko Reiner
Pročelnik Zavoda za bolesti metabolizma Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Željko Reiner 
Puni tekst | PDF

Prednosti ranog prepoznavanja i liječenja nasljednih metaboličkih bolesti u djece
Ivo Barić 
Sažetak

Oblici i način liječenja mukopolisaharidoza (MPS)
Ingeborg Barišić 
Sažetak

Autosomno dominantna hiperkolesterolemija
Željko Reiner 
Sažetak

Mogućnosti otkrivanja i liječenja lizosomskih bolesti nakupljanja (LSD), s težištem na oblicima Pompeove bolesti u odraslih
Diana Muačević-Katanec 
Sažetak

Fabryeva bolest u odrasloj dobi
Marijan Merkler, Željko Reiner 
Sažetak

Mogućnosti i načini dijagnosticiranja nasljednih metaboličkih poremećaja u Republici Hrvatskoj
Ksenija Fumić 
Sažetak

Važnost ranog prepoznavanja i liječenja infantilnog tipa Pompeove bolesti
Radenka Kuzmanić-Šamija, Danijela Petković-Ramadža, Biserka Rešić, Maja Tomasović, Ksenija Fumić, Ivo Barić,  
Sažetak

Iskustva u otkrivanju i uspješnom liječenju Gaucherove bolesti u Hrvatskoj
Mirando Mrsić, Ksenija Fumić, Ranka Štern Padovan, Kristina Potočki, Nadira Duraković, Maja Prutki, Boris Labar,  
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Rijetke nasljedne metaboličke bolesti – lizosomske bolesti nakupljanja
Otvoren pristup

I u ovom broju Medixa, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadrži 70 pitanja, koja se odnose na sadržaj naslovne teme “Rijetke nasljedne metaboličke bolesti – lizosomske bolesti nakupljanja”.
Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovati će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK sa 7 bodova, a rezultati će, osim u “Medixu”, biti objavljeni u “Liječničkim novinama”, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnog medicinskog usavršavanja.

 
PDF

Pregledni stručni članci

Interna medicina

Hiperkolesterolemija – kako liječenjem postići ciljne vrijednosti?
Željko Reiner 
Sažetak

Interna medicina

Tjelesna aktivnost - bitan čimbenik u sprječavanju kardiovaskularnih bolesti
Mirjana Jembrek-Gostović, Inge Heim, Vladimir Jonke, Mladen Gostović 
Sažetak

Interna medicina

Mogu li blokatori beta receptora djelovati protuaterosklerotički – primjer nebivolola
Željko Reiner, Eugenia Tedeschi-Reiner 
Sažetak

Pulmologija

Smanjenje smrtnosti u bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti
Marko Jakopović, Miroslav Samaržija 
Sažetak

Pedijatrija

Autistički spektar poremećaja
Goran Krakar, Vlatka Mejaški Bošnjak 
Sažetak

Dermatovenerologija

Kronična rana
Sandra Marinović Kulišić, Jasna Lipozenčić, Suzana Tunuković 
Sažetak

Stomatologija

Diferencijalna dijagnostika boli u stomatologiji
Adnan Ćatović 
Sažetak

Stomatologija

Uznapredovali parodontitis kod pacijenta sa kroničnim hepatitisom – prikaz slučaja
Nives Rinčić, Srećko Srdjak, Dubravka Ograjšek Škunca 
Sažetak

Razgovori

Obiteljska medicina

Doc. dr. sc. Hrvoje Tiljak: Hitna stanja u obiteljskoj medicini
Otvoren pristup

Lea Rukavina 
Puni tekst

Obiteljska medicina

Prim. dr. Dragomir Petric: Aktualna pitanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Otvoren pristup

Lea Rukavina 
Puni tekst

Obiteljska medicina

Prof. Zdravko Ebling: Ulaganje u suzbijanje raka ulaganje je u budućnost društva
Otvoren pristup

Lea Rukavina 
Puni tekst

Kolumne

Bioetika

Sport nije više najljepša od manje važnih stvari, već vrlo važna stvar
Otvoren pristup

Kiril Temkov, Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Stručna događanja

Sponzorirane reportaže

Podlistak

Medixova medicinska biblioteka

Posebnosti primjene lijekova u starijoj dobi – 1. dio
Zijad Duraković 

Novosti