Medix, God. 29 Br. 156/157

Gerastenija – pokazatelj funkcionalne sposobnosti i zdravlja osoba starije životne dobi


Gošće urednice:
doc. prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić
Libertas Međunarodno Sveučilište, Zagreb

doc. prim. dr. sc. Tajana Pavić
KBC Sestre milosrdnice, Zagreb


Cijena tiskanog izdanja: 15.00€ (113,02kn)

Cijena digitalnog izdanja: 12.00€ (90,41kn)


Suplement:

Preporuke za cijepljenje odraslih osoba protiv pneumokoka


Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko epidemiološko društvo

Tema broja

Uvodnik

Uvodnik

Spomenka Tomek-Roksandić, Tajana Pavić [Otvoreni pristup]

Osvrt

Uloga Povjerenstva za gerijatriju Ministarstva zdravstva u razvoju gerijatrije u Hrvatskoj od 2019. do 2023. godine

Spomenka Tomek-Roksandić, Tajana Pavić, Sanja Predavec [Otvoreni pristup]

Pregledni članak

Značaj sveobuhvatne gerijatrijske procjene u kliničkoj praksi

Mirko Petrović [Sažetak]

Pregledni članak

Koncept krhkosti – gerastenija ili kako razumjeti potrebe gerijatrijskog bolesnika

Nenad Bogdanović, Ksenija Arbanas Kovačević, Vedrana Rugole [Sažetak]

Pregledni članak

Panel gerastenije u praksi liječnika opće/obiteljske medicine

Miro Hanževački, Nenad Bogdanović, Maja Vajagić [Sažetak]

Pregledni članak

Značaj unosa vitamina D u starijih osoba s posebnim osvrtom na ulogu u bolesti COVID-19

Darija Vranešić Bender [Sažetak]

Autorski pregled

Procjena stanja uhranjenosti u gerijatriji

Tajana Pavić, Valentina Ratkajec, Lana Palčić, Spomenka Tomek-Roksandić [Sažetak]

Pregledni članak

Psihogerijatrijski aspekti stanja uhranjenosti

Ninoslav Mimica, Petrana Brečić, Mirna Sisek-Šprem [Sažetak]

Pregledni članak

Geroprofilaksa kroz primarnu, sekundarnu, tercijarnu i kvartarnu prevenciju za starije osobe

Branko Kolarić, Nada Tomasović Mrčela, Tanja Ćorić, Karmen Arnaut, Dalma Sajko [Sažetak]

Pregledni članak

Odrednice uspješnog starenja i dugovječnosti: holističko antropološko istraživanje u zagrebačkim domovima za starije i nemoćne

Tatjana Škarić-Jurić, Spomenka Tomek-Roksandić, Branko Kolarić, Tanja Ćorić, Hrvojka Marija Zeljko, Jasminka Despot Lučanin, Šime Smolić, Ana Perinić Lewis, Nina Smolej Narančić, Ivica Rubelj, Luka Bočkor, Maja Šetinc, Željka Celinšćak [Sažetak]

Pregledni članak

SHARE – longitudinalno istraživanje o zdravlju, starenju i umirovljenju u Europi

Šime Smolić, Ivan Čipin, Margareta Fabijančić, Nikola Blaževski, Dario Mustač [Sažetak]

Pregledni članak

Starenje i promjene unutarnjih organa – mogu li se usporiti?

Zijad Duraković [Sažetak]

Osvrt

Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij i specijalističko usavršavanje iz gerijatrije u Hrvatskoj

Venija Cerovečki, Miroslav Hanževački, Branimir Anić, Spomenka Tomek Roksandić, Željko Reiner [Otvoreni pristup]

Osvrt

Edukacija za gerontonjegovatelja

Mara Županić

Osvrt

Edukacijski značaj specijalizacije iz gerijatrije u Europi

Nenad Bogdanović

Pregledni članak

Sarkopenija i COVID-19 u osoba starije dobi – sažete preporuke dijagnostike i liječenja

Željko Krznarić, Ivan Kodvanj, Darija Vranešić Bender [Sažetak]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika "Gerastenija – pokazatelj funkcionalne sposobnosti i zdravlja osoba starije životne dobi"

[Otvoreni pristup] [PDF]

Pregledni stručni članci

Autorski pregled

Je li farmakoterapijsko savjetovalište odgovor na multimorbiditet i polifarmaciju?

Helena Orehovački, Lucija Ana Bićanić, Andrea Brajković, Iva Mucalo [Sažetak]

Pregledni članak

Liječenje boli – deontologija i medicinska etika

Marko Jukić [Sažetak]

Pregledni članak

Kvaliteta života bolesnika sa senilnom makularnom degeneracijom (SMD)

Nikolina Vlajić Oreb, Lea Peretić, Lovorka Matković, Igor Petriček [Sažetak]

Pregledni članak

Kvartarna prevencija u ordinaciji liječnika opće/ obiteljske medicine – opasnost medikalizacije i neophodnost racionalnosti u prevenciji i liječenju

Darinka Punoševac [Sažetak]

Pregledni članak

Kardiovaskularne posljedice bolesti COVID-19 – uloga liječnika obiteljske medicine

Ana Lesac Brizić [Sažetak]

Pregledni članak

Učinak nadomjesne terapije vitaminom D na endokrinološko-metaboličke parametre i plodnost kod žena sa sindromom policističnih jajnika

Dinka Pavičić Baldani, Iva Ljubas, Nika Baldani, Nina Alebić, Lana Škrgatić [Sažetak]

Autorski pregled

Rezultati projekta procjene spontanih pokreta putem SENDD sustava za rano otkrivanje neuroloških odstupanja u dojenčadi

Goran Kuzmac, Alessandro Ninković, Zlatko Sabol, Tomislav Strgar, Mislav Jurić, Juraj Lovrenčić, Ivana Barišić, Karlo Franić, Patrik Črnčec, Goran Krakar [Sažetak]

Pregledni članak

Ambulanta za liječenje prijeoperacijske anemije

Josip Slipac [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Prof. dr. sc. Nick Panay: Uloga hormonske nadomjesne terapije u liječenju klimakterijskih tegoba

Lea Rukavina Kralj [Otvoreni pristup]

Razgovor

Prof. dr. sc. Lourdes Ibanez: Novosti u liječenju sindroma policističnih jajnika (PCOS)

Lea Rukavina Kralj [Otvoreni pristup]

Razgovor

Prof. dr. sc. Alessandar Genazzani: Novosti iz ginekološke endokrinologije

Lea Rukavina Kralj [Otvoreni pristup]

Razgovor

Prof. dr. Gorgina Piccoli: Green nephrology – izazovi u nadomještanju bubrežne funkcije dijalizom

Draško Pavlović [Otvoreni pristup]

Osvrti

Osvrt

11. simpozij „Odabrane teme iz dijalize“

Draško Pavlović, Boris Kudumija

Osvrt

Medicina životnog stila – nova grana medicine

Anera Lazić, Igor Jukić, Ivana Kolčić

Kolumne

Kolumna

Moderna medicina i važnost interdisciplinarne bioetike – primjer Lošinjskih dana bioetike

Maja Vejić [Otvoreni pristup]

Stručna događanja

Osvrt na stručno događanje

Kontroverze u hipertenziji, kardiovaskularnoj prevenciji i nefrologiji

Ana Jelaković

Osvrt na stručno događanje

XX. simpozij Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju Hrvatskog kardiološkog društva i IV. sastanak medicinskih sestara i pridruženih profesija o aritmijama i elektrostimulaciji srca

Nikola Pavlović, Šime Manola

Osvrt na stručno događanje

XIV. međunarodni kongres Društva nastavnika opće/ obiteljske medicine (DNOOM) i VIII. konferencija Asocijacije liječnika obiteljske medicine jugoistočne Europe

Jasna Vučak, Ljubin Sukrijev, Biserka Bergman Marković, Milica Katić

Osvrt na stručno događanje

Gastroenterologija u obiteljskoj medicini

Luka Vranić, Alojzije Lacković

Osvrt na stručno događanje

I. Adriatic simpozij o debljini i tečaj Europske asocijacije za debljinu (EASO) – „Od dijagnoze do liječenja“

Ema Šomen

Osvrt na stručno događanje

VII. konferencija o debljini „Debljina – uzroci, posljedice, prevencija i liječenje“

Osvrt na stručno događanje

Nastavak kampanje „Reagiram i preveniram“ u borbi protiv pneumokokne bolesti

Osvrt na stručno događanje

Upalne reumatske bolesti / idiopatske upalne miopatije – polimiozitis/dermatomiozitis

Srđan Novak

Osvrt na stručno događanje

II. simpozij međunarodne skupine za istraživanje kontaktnog dermatitisa – ICDRG 2023

Nives Pustišek, Ružica Jurakić Tončić, Suzana Ljubojević Hadžavdić

Osvrt na stručno događanje

XII. hrvatski simpozij estetske medicine – Health is the new beauty!

Osvrt na stručno događanje

41. simpozij Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju HLZ-a

Mirjana Kolarek Karakaš

Osvrt na stručno događanje

Predstavljena Hrvatska udruga za smanjenja šteta po zdravlje - HaRPH

Osvrt na stručno događanje

VI. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice

Goran Grubišić

Osvrt na stručno događanje

Prva odobrena genska terapija obećava u ranoj intervenciji liječenja metakromatske leukodistrofije (MLD)

Osvrt na stručno događanje

33. ljetna škola moždanog udara „Zdrav životni stil i prevencija moždanog udara i drugih poremećaja mozga“

Vida Demarin, Hrvoje Budinčević

Recenzije

Recenzija

"Klimatske promjene, arterijski tlak i ukupan rizik – okolišna hipertenziologija" - Bojan Jelaković i sur.

[Otvoreni pristup]

Recenzija

"Davidsonove osnove interne medicine" - Stuart H. Ralston, Ian D. Penman, Mark W. J. Strachan, Richard P. Hobson, ur.

[Otvoreni pristup]

Recenzija

"Dijete – tjelesna aktivnost i sport" - Irena Bralić ur.

Blaženka Kljaić Bukvić [Otvoreni pristup]

Sponzorirane reportaže

Sponzorirana reportaža

Vrijeme je da se suprotstavimo HPV-u!

[Otvoreni pristup]

Novosti

Novost

Rana naspram kasnije antikoagulantne terapije kod moždanog udara i fibrilacije atrija

[Otvoreni pristup]

Novost

Učinak niske doze aspirina u odnosu na placebo na učestalost anemije u starijih osoba

[Otvoreni pristup]

Novost

Mršavljenje vremenski ograničenom prehranom bez brojanja kalorija

[Otvoreni pristup]

Novost

Umor u pacijenata s post-COVID-19 sindromom

[Otvoreni pristup]

Novost

Stopa samoubojstva te smrtnost u transrodnih osoba

[Otvoreni pristup]

Novost

Povezanost preoperativnog intervalnog treninga visokog intenziteta s kardiorespiratornom kondicijom i postoperativnim ishodima među odraslim osobama koje su podvrgnute velikom kirurškom zahvatu

[Otvoreni pristup]

Novost

Nova uloga receptora za okus

[Otvoreni pristup]

Novost

Rješenje problema rezistencije na antibiotike

[Otvoreni pristup]

Novost

Razvoj rezistencije na lijekove u osoba s karcinomom pluća

[Otvoreni pristup]

Novost

Prva ksenotransplantacija srca

[Otvoreni pristup]

Novost

Curolox tehnologija u vođenoj remineralizaciji cakline

[Otvoreni pristup]

Novost

Innobyte za procjenu snage zagriza pacijenta

[Otvoreni pristup]

Novost

Anestezija uz pomoć QuickSleepera 5

[Otvoreni pristup]