MEDIX, God. 14 Br. 77 - Suplement
«   »

Bipolarni afektivni poremećaj – kliničke smjernice za dijagnosticiranje i liječenje

Gošća urednica:
doc. dr. sc. Slađana Štrkalj-Ivezić
Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb

Sadržaj

Psihijatrija

Biološka osnova bipolarnog afektivnog poremećaja
Lilijana Oruč, Amra Memić, Helena Škobić 
Sažetak

Psihijatrija

Klasifikacija i dijagnoza bipolarnog afektivnog poremećaja
Vera Folnegović-Šmalc, Slađana Štrkalj-Ivezić, Ante Bagarić, Ninoslav Mimica 
Sažetak

Psihijatrija

Klinički instrumenti u dijagnostici bipolarnog afektivnog poremećaja
Maja Bajs, Špiro Janović, Slađana Štrkalj Ivezić, Petra Kalember 
Sažetak

Uvodnik
Slađana Štrkalj-Ivezić 
Sažetak | PDF

Psihijatrija

Liječenje akutne faze bipolarnog afektivnog poremećaja
Ljubomir Hotujac, Martina Rojnić Kuzman 
Sažetak

Psihijatrija

Terapija održavanja ili faza stabilizacije bipolarnog afektivnog poremećaja
Miro Jakovljević 
Sažetak

Psihijatrija

Antidepresivi u liječenju bipolarnog afektivnog poremećaja
Bjanka Vuksan-Ćusa 
Sažetak

Psihijatrija

Stabilizatori raspoloženja u liječenju bipolarnog afektivnog poremećaja
Marina Šagud, Alma Mihaljević-Peleš, Špiro Janović 
Sažetak

Psihijatrija

Suicidalnost u bipolarnom afektivnom poremećaju
Darko Marčinko 
Sažetak

Psihijatrija

Psihofarmakološke kliničke smjernice (algoritam) za liječenje bipolarnog afektivnog poremećaja
Ninoslav Mimica, Slađana Štrkalj Ivezić, Vera Folnegović Šmalc, Marija Kušan Jukić 
Sažetak

Psihijatrija

Smjernice za psihosocijalne postupke i psihoterapiju u liječenju oboljelih od bipolarnog afektivnog poremećaja
Slađana Štrkalj- Ivezić, Ivan Urlić, Mate Mihanović, Branka Restek-Petrović 
Sažetak

Psihijatrija

Procjena radne sposobnosti osoba s dijagnozom psihotičnog poremećaja
Vlado Jukić, Slađana Štrkalj Ivezić, Marija Kušan Jukić 
Sažetak

Psihijatrija

Temeljni zakonski i stručni kriteriji za određivanje prisilnog zadržavanja i prisilnog bolničkog smještaja osoba s duševnim smetnjama
Miroslav Goreta 
Sažetak