MEDIX, God. 14 Br. 77 - Suplement
«   »

Bipolarni afektivni poremećaj – kliničke smjernice za dijagnosticiranje i liječenje

Gošća urednica:
doc. dr. sc. Slađana Štrkalj-Ivezić
Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb

Sadržaj

Psihijatrija

Biološka osnova bipolarnog afektivnog poremećaja
Lilijana Oruč, Amra Memić, Helena Škobić 
Sažetak

Psihijatrija

Klasifikacija i dijagnoza bipolarnog afektivnog poremećaja
Vera Folnegović-Šmalc, Slađana Štrkalj-Ivezić, Ante Bagarić, Ninoslav Mimica 
Sažetak

Psihijatrija

Uvodnik
Slađana Štrkalj-Ivezić 
Sažetak | PDF