4.65€ (35,04kn)

Pretplata

Kronična bubrežna bolest

Gosti urednici:
doc. dr. sc. Svjetlana Čala
predstojnica Zavoda za nefrologiju i dijalizu Klinike za unutarnje bolesti KB „Sestre milosrdnice“
prim. dr. sc. Draško Pavlović
voditelj Nefrološkog odjela Zavoda za nefrologiju i dijalizu Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“


 

Podlistak

Podlistak

Gerijatrijske posebnosti ustroja i funkcije nutarnjih organa – 1. dio

Zijad Duraković

Tema broja

Uvodnik-74

[Otvoreni pristup]

Stručni članak

Kronična bubrežna bolest: definicija i klasifikacija

Draško Pavlović, Nikola Pavlović, Ana Bačeković [Sažetak]

Uvodnik

Uvodnik

Svjetlana Čala, Draško Pavlović [Otvoreni pristup]

Stručni članak

Procjena brzine glomerularne filtracije i mjerenje proteinurije i albuminurije

Nada Vrkić [Sažetak]

Stručni članak

Genska osnova kronične bubrežne bolesti

Ana-Maria Šimundić [Sažetak]

Stručni članak

Anemija u kroničnoj bubrežnoj bolesti

Svjetlana Čala [Sažetak]

Stručni članak

Koštana bolest i poremećaj mineralnog metabolizma u kroničnoj bubrežnoj bolesti

Draško Pavlović, Gorana Mirošević, Nikola Pavlović [Sažetak]

Stručni članak

Bubrežna bolest kao čimbenik kardiovaskularnog rizika

Bojan Jelaković, Jelena Kos, Tajana Željković Vrkić [Sažetak]

Stručni članak

Javnozdravstveni pristup u prevenciji kroničnih bubrežnih bolesti – probir za kroničnu bubrežnu bolest

Arsen Stanić, Ranko Stevanović, Ivan Pristaš, Aleksandar Jovanović, Nataša Jurlina, Višnja Bešić Barun, Teodora Not, Nevenka Krčmar [Sažetak]

Stručni članak

Kako napraviti probir za kroničnu bubrežnu bolest

Svjetlana Čala [Sažetak]

Stručni članak

Zbroj čimbenika rizika za kroničnu bubrežnu bolest: faktori inicijacije i progresije

Duško Kuzmanić, Ljiljana Fodor, Mario Laganović [Sažetak]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Kronična bubrežna bolest

[Otvoreni pristup]

Pregledni stručni članci

Stručni članak

Novosti u dijagnosticiranju i liječenju hipertenzije – osvrt na nove smjernice Europskog društva za hipertenziju i Europskog kardiološkog društva (ESH/ESC) 2007. godine

Mario Laganović [Sažetak]

Stručni članak

Imunologija preeklampsije - imunološke promjene u hipertenziji uzrokovanoj trudnoćom

Erden Radončić, Višnja Latin, Milan Kos, Martina Ujević [Sažetak]

Stručni članak

Kronična venska insuficijencija donjih udova - patogeneza, dijagnostika i terapijski pristup

Sandra Marinović Kulišić, Jasna Lipozenčić, Suzana Tunuković, Gordana Štajminger [Sažetak]

Stručni članak

Astma u male djece – dijagnostički pristup

Irena Ivković-Jureković [Sažetak]

Stručni članak

Algoritam dijagnoze astme u djece

Darko Richter [Sažetak]

Stručni članak

Epileptički napad u stomatološkoj ordinaciji

Ivana Čuković-Bagić, Solar Kristina, Ivana Tomašević, Željko Verzak [Sažetak]

Sponzorirani članak

Sevelamer hidroklorid – nove mogućnosti u liječenju hiperfosfatemije u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti

Sanjin Rački [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Prof. Emil Freireich: Ključ je u nadi i spremnosti na uspjeh

Lea Rukavina [Otvoreni pristup]

Razgovor

Prof. Eliane Gluckman: Transplantacija matičnih stanica u terapiji limfoma i leukemija

Lea Rukavina

Razgovor

Prof. Dieter Hoelzer: Novosti u liječenju akutne limfatične leukemije

Lea Rukavina

Razgovor

Prof. Roel Willemze: Liječenje leukemija: pregled aktualnih terapijskih mogućnosti

Lea Rukavina

Razgovor

Prof. dr. sc. Boris Labar: “Leukemia and Lymphoma: East and West Together”

Lea Rukavina [Otvoreni pristup]

Razgovor

Dr. Hans Rollema: Nova terapija protiv nikotinske ovisnosti

Lea Rukavina

Razgovor

Dr. Eva Kralikova: Liječenje ovisnosti o duhanu - najisplativija intervencija u zdravstvu

Lea Rukavina [Otvoreni pristup]

Kolumne

Kolumna

Što s bioetikom?

Kiril Temkov, Jasminka Pavelić [Otvoreni pristup]

Novosti

Novost

Međunarodni konsenzus u liječenju osteoartritisa

[Otvoreni pristup]

Novost

Dijagnosticiranje proširenosti raka prostate preko krvnog testa

[Otvoreni pristup]

Novost

Laparoskopsko liječenje GERB-a – dugotrajna dobit

[Sažetak]

Novost

Pregabalin u liječenju neuralgije n. trigeminusa

[Sažetak]

Novost

Lebercilin – uzrok nastanka Leberove nasljedne amauroze

[Sažetak]

Novost

Liječenje ovisnosti o marihuani

[Sažetak]

Novost

Dendritičke stanice koje olakšavaju replikaciju virusa HIV

[Sažetak]

Novost

Mikro RNA zaustavljaju razvitak tumora

[Sažetak]

Novost

Masne stanice – regulatori imunoloških reakcija

[Sažetak]

Novost

Iznenadna smrt novorođenčadi

[Sažetak]

Novost

Neuroni i regulacija razine glukoze u krvi

[Sažetak]