MEDIX, God. 14 Br. 74  •  Stručni članak  •  Interna medicina HR ENG

Zbroj čimbenika rizika za kroničnu bubrežnu bolest: faktori inicijacije i progresijeSum of risk factors for the development and progression of renal disease - factors for initiation and progression

Duško Kuzmanić, Ljiljana Fodor, Mario Laganović

Posljednjih godina mnogo se govori o čimbenicima rizika, nastanku i progresiji bubrežne bolesti. Brojne studije su ukazale na određene čimbenike rizika kao i one koje pospješuju progresiju. Polazeći od ovih spoznaja, a praveći analogiju s rizikom kardiovaskularnih komplikacija, pokušalo se utvrditi čimbenike rizika koji sumarno određuju klinički tijek bubrežne bolesti. Razlikuju se čimbenici inicijacije i čimbenici progresije, a često postoji njihovo međusobno preklapanje. U ovom pregledu izneseni su neki od čimbenika progresije bubrežne bolesti, od kojih su neki već etablirani kao bitni elementi tijeka bubrežne bolesti (npr. proteinurija, krvni tlak). Bolje poznavanje čimbenika rizika, koje se temelji na prospektivnim studijama i randomiziranim kliničkim pokusima omogućit će izradu bodovnog sustava procjene rizika bubrežne bolesti, što će pak omogućiti prepoznavanje renalnog rizika kako u općoj populaciji tako i u kroničnih bubrežnih bolesnika 

Ključne riječi:
kronična bubrežna bolest, čimbenici rizika, proteinurija, krvi tlak, biokemijski biljezi rizika, progresija bubrežne bolesti

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 74

During the last years there is growing evidence about the risk factors for the development and progression of renal disease. Many studies have pointed out on particular risk factors as well as on those that promote progression of renal disease. According to evidence and comparing to cardiovascular risk factors, particular risk factors that affect and determine global clinical course of kidney disease were tried to be identified. Therefore we can differentiate factors for initiation and for progression of kidney disease, having in mind that overlapping of those factors is present. In this review several risk factors are presented, some of them are established as important elements of clinical course of kidney disease (for instance proteinuria, high blood pressure). Better understanding of those risk factors which is based on prospective studies and randomized clinical trials will allow us forming renal risk score system. Based on this score system we will be in position to establish renal risk in the global population as well a . s in chronic kidney disease 

Key words:
chronic kidney disease, risk factors, proteinuria, blood pressure, biochemical risk markers, renal progression