MEDIX, God. 14 Br. 74
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Kronična bubrežna bolest

Gosti urednici:
doc. dr. sc. Svjetlana Čala
predstojnica Zavoda za nefrologiju i dijalizu Klinike za unutarnje bolesti KB „Sestre milosrdnice“
prim. dr. sc. Draško Pavlović
voditelj Nefrološkog odjela Zavoda za nefrologiju i dijalizu Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Svjetlana Čala, Draško Pavlović 
Puni tekst | PDF

Kronična bubrežna bolest: definicija i klasifikacija
Draško Pavlović, Nikola Pavlović, Ana Bačeković 
Sažetak

Procjena brzine glomerularne filtracije i mjerenje proteinurije i albuminurije
Nada Vrkić 
Sažetak

Genska osnova kronične bubrežne bolesti
Ana-Maria Šimundić 
Sažetak

Anemija u kroničnoj bubrežnoj bolesti
Svjetlana Čala 
Sažetak

Koštana bolest i poremećaj mineralnog metabolizma u kroničnoj bubrežnoj bolesti
Draško Pavlović, Gorana Mirošević, Nikola Pavlović 
Sažetak

Bubrežna bolest kao čimbenik kardiovaskularnog rizika
Bojan Jelaković, Jelena Kos, Tajana Željković Vrkić 
Sažetak

Javnozdravstveni pristup u prevenciji kroničnih bubrežnih bolesti – probir za kroničnu bubrežnu bolest
Arsen Stanić, Ranko Stevanović, Ivan Pristaš, Aleksandar Jovanović, Nataša Jurlina, Višnja Bešić Barun, Teodora Not, Nevenka Krčmar 
Sažetak

Kako napraviti probir za kroničnu bubrežnu bolest
Svjetlana Čala 
Sažetak

Zbroj čimbenika rizika za kroničnu bubrežnu bolest: faktori inicijacije i progresije
Duško Kuzmanić, Ljiljana Fodor, Mario Laganović 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Kronična bubrežna bolest
Otvoren pristup

I u ovom broju Medixa, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadrži 70 pitanja, koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Kronična bubrežna bolest“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovati će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK sa 7 bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnog medicinskog usavršavanja

 
PDF

Pregledni stručni članci

Interna medicina

Novosti u dijagnosticiranju i liječenju hipertenzije – osvrt na nove smjernice Europskog društva za hipertenziju i Europskog kardiološkog društva (ESH/ESC) 2007. godine
Mario Laganović 
Sažetak

Interna medicina

Sevelamer hidroklorid – nove mogućnosti u liječenju hiperfosfatemije u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti
Sanjin Rački 
Sažetak

Ginekologija

Imunologija preeklampsije - imunološke promjene u hipertenziji uzrokovanoj trudnoćom
Erden Radončić, Višnja Latin, Milan Kos, Martina Ujević 
Sažetak

Dermatovenerologija

Kronična venska insuficijencija donjih udova - patogeneza, dijagnostika i terapijski pristup
Sandra Marinović Kulišić, Jasna Lipozenčić, Suzana Tunuković, Gordana Štajminger 
Sažetak

Dijagnostičko-terapijski postupci u pedijatriji

Astma u male djece – dijagnostički pristup
Irena Ivković-Jureković 
Sažetak

Dijagnostičko-terapijski postupci u pedijatriji

Algoritam dijagnoze astme u djece
Darko Richter 
Sažetak

Stomatologija

Epileptički napad u stomatološkoj ordinaciji
Ivana Čuković-Bagić, Solar Kristina, Ivana Tomašević, Željko Verzak 
Sažetak

Razgovori

Hematologija

Prof. Emil Freireich: Ključ je u nadi i spremnosti na uspjeh
Otvoren pristup

Lea Rukavina 
Puni tekst

Hematologija

Prof. Eliane Gluckman: Transplantacija matičnih stanica u terapiji limfoma i leukemija
Lea Rukavina 
Puni tekst

Hematologija

Prof. Dieter Hoelzer: Novosti u liječenju akutne limfatične leukemije
Lea Rukavina 
Puni tekst

Hematologija

Prof. Roel Willemze: Liječenje leukemija: pregled aktualnih terapijskih mogućnosti
Lea Rukavina 
Puni tekst

Hematologija

Prof. dr. sc. Boris Labar: “Leukemia and Lymphoma: East and West Together”
Otvoren pristup

Lea Rukavina 
Puni tekst

Javno zdravstvo / Ovisnosti

Dr. Hans Rollema: Nova terapija protiv nikotinske ovisnosti
Lea Rukavina 
Puni tekst

Javno zdravstvo / Ovisnosti

Dr. Eva Kralikova: Liječenje ovisnosti o duhanu - najisplativija intervencija u zdravstvu
Otvoren pristup

Lea Rukavina 
Puni tekst

Kolumne

Bioetika

Što s bioetikom?
Otvoren pristup

Kiril Temkov, Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Podlistak

Gerontologija

Gerijatrijske posebnosti ustroja i funkcije nutarnjih organa – 1. dio
Zijad Duraković 

Novosti