MEDIX, God. 14 Br. 74
   »

Narudžba broja

Tema broja

Kronična bubrežna bolest

Gosti urednici:
doc. dr. sc. Svjetlana ÄŒala
predstojnica Zavoda za nefrologiju i dijalizu Klinike za unutarnje bolesti KB „Sestre milosrdnice“
prim. dr. sc. Draško Pavlović
voditelj Nefrološkog odjela Zavoda za nefrologiju i dijalizu Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Svjetlana ÄŒala, DraÅ¡ko Pavlović 
Puni tekst | PDF

Kronična bubrežna bolest: definicija i klasifikacija
DraÅ¡ko Pavlović, Nikola Pavlović, Ana Bačeković 
Sažetak

Procjena brzine glomerularne filtracije i mjerenje proteinurije i albuminurije
Nada Vrkić 
Sažetak

Genska osnova kronične bubrežne bolesti
Ana-Maria Å imundić 
Sažetak

Anemija u kroničnoj bubrežnoj bolesti
Svjetlana ÄŒala 
Sažetak

Koštana bolest i poremećaj mineralnog metabolizma u kroničnoj bubrežnoj bolesti
DraÅ¡ko Pavlović, Gorana MiroÅ¡ević, Nikola Pavlović 
Sažetak

Bubrežna bolest kao čimbenik kardiovaskularnog rizika
Bojan Jelaković, Jelena Kos, Tajana Željković Vrkić 
Sažetak

Javnozdravstveni pristup u prevenciji kroničnih bubrežnih bolesti – probir za kroničnu bubrežnu bolest
Arsen Stanić, Ranko Stevanović, Ivan PristaÅ¡, Aleksandar Jovanović, NataÅ¡a Jurlina, ViÅ¡nja BeÅ¡ić Barun, Teodora Not, Nevenka Krčmar 
Sažetak

Kako napraviti probir za kroničnu bubrežnu bolest
Svjetlana ÄŒala 
Sažetak

Zbroj čimbenika rizika za kroničnu bubrežnu bolest: faktori inicijacije i progresije
DuÅ¡ko Kuzmanić, Ljiljana Fodor, Mario Laganović 
Sažetak

Razgovori

Hematologija

Prof. Emil Freireich: Ključ je u nadi i spremnosti na uspjeh
Otvoren pristup

Lea Rukavina 
Puni tekst

Hematologija

Prof. Eliane Gluckman: Transplantacija matičnih stanica u terapiji limfoma i leukemija
Lea Rukavina 
Puni tekst

Hematologija

Prof. Dieter Hoelzer: Novosti u liječenju akutne limfatične leukemije
Lea Rukavina 
Puni tekst

Hematologija

Prof. Roel Willemze: Liječenje leukemija: pregled aktualnih terapijskih mogućnosti
Lea Rukavina 
Puni tekst

Hematologija

Prof. dr. sc. Boris Labar: “Leukemia and Lymphoma: East and West Together”
Otvoren pristup

Lea Rukavina 
Puni tekst

Javno zdravstvo / Ovisnosti

Dr. Hans Rollema: Nova terapija protiv nikotinske ovisnosti
Lea Rukavina 
Puni tekst

Javno zdravstvo / Ovisnosti

Dr. Eva Kralikova: Liječenje ovisnosti o duhanu - najisplativija intervencija u zdravstvu
Otvoren pristup

Lea Rukavina 
Puni tekst

Kolumne

Bioetika

Å to s bioetikom?
Otvoren pristup

Kiril Temkov, Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Podlistak

Gerontologija

Gerijatrijske posebnosti ustroja i funkcije nutarnjih organa – 1. dio
Zijad Duraković 

Novosti