Optimalno liječenje bolesnika s kroničnim koronarnim sindromima

Autor: Davorka Lulić, Vjekoslav Tomulić, Luka Zaputović
Sažetak:

Aktualne smjernice Europskog kardiološkog društva za stabilnu koronarnu bolest srca ističu dinamičku narav bolesti, uvode novi termin „kronični koronarni sindromi“ i razlikuju šest mogućih stanja ili scenarija. Stoga liječenje ne može kod svih bolesnika biti isto, nego treba biti prilagođeno obliku kroničnog koronarnog sindroma i individualnim osobinama svakog bolesnika. Optimalno liječenje uključuje opće nefarmakološke mjere u smislu zdravog načina života, kombinaciju odgovarajućih lijekova te razmatranje potrebe i moguću revaskularizaciju miokarda. Farmakološka terapija obuhvaća anti-ishemijske lijekove, zatim lijekove za prevenciju kardiovaskularnih događaja te optimalno liječenje glavnih čimbenika koronarnog rizika (hipertenzije, dislipidemije, šećerne bolesti). Odluka o potrebi perkutane ili kirurške revaskularizacije miokarda ovisi o prisutnosti anginoznih tegoba, ishemiji dokazanoj neinvazivnim metodama te lokalizaciji, stupnju i funkcionalnom značenju koronarnih stenoza na invazivnoj koronarografiji.

Ključne riječi:
farmakološka terapija; koronarna bolest; revaskularizacija miokarda