Medix, God. 27 Br. 150/151

Kardiologija u doba korone

Gost urednik:

akademik Davor Miličić, dr. med.,
predsjednik Hrvatskoga kardiološkog društva 

Cijena tiskanog izdanja: 14.60€ (110,00kn)


Suplement:

Važne praktične smjernice za dijagnostiku i liječenje arterijske hipertenzije


PREUZMI CJELOVITI DOKUMENT_PDF

 

Liječenje akutnog COVID-a 19 u bolesnika s transplantiranim bubregom

Praktične preporuke Hrvatskog društva za bubreg

Smjernice

Smjernice

Preporuke za praćenje nefroloških bolesnika nakon akutnog COVID-a 19

Ingrid Prkačin, Sanjin Rački, Jerko Barbić, Dario Nakić, Vesna Furić-Čunko, Ivana Jurić, Dubravka Mihaljević, Ivan Durlen, Živka Dika, Krešimir Galešić, Josipa Josipović, Božidar Vujičić, Vedran Premužić, Petar Kes, Bojan Jelaković, Nikolina Bašić-Jukić [Sažetak]

Tema broja

Uvodnik

Uvodnik

Davor Miličić [Otvoreni pristup]

Pregledni članak

Hrvatska mreža primarne perkutane koronarne intervencije u doba elementarnih nepogoda 2020/21. godine

Zdravko Babić, Eduard Margetić, Davor Miličić [Sažetak]

Pregledni članak

COVID-19 infekcija – dodatni pomagač Tihog ubojice?

Jelaković Bojan, Melanija Kolarić, Ines Golubić, Nikolina Bukal, Josipa Josipović, Vedran Premužić, Ana Jelaković, Sandra Karanović, Nikolina Bašić Jukić [Sažetak]

Pregledni članak

Moderan pristup liječenju fibrilacije atrija

Vedran Velagić, Vedran Pašara, Ivan Prepolec [Sažetak]

Pregledni članak

Optimalno liječenje bolesnika s kroničnim koronarnim sindromima

Davorka Lulić, Vjekoslav Tomulić, Luka Zaputović [Sažetak]

Pregledni članak

SGLT2-inhibitori, antidijabetici sa snažnom kardioprotekcijom i nefroprotekcijom

Draško Pavlović, Lidija Orlić, Tonko Gulin [Sažetak]

Pregledni članak

Porodična hiperkolesterolemija – kako je prepoznati i liječiti

Dunja Leskovar, Ivan Pećin, Željko Reiner [Sažetak]

Pregledni članak

Terapijska hipotermija u svjetlu recentnih kliničkih istraživanja

Marin Pavlov, Zdravko Babić, Diana Delić Brkljačić [Sažetak]

Pregledni članak

Genetika kardiomiopatija u kliničkoj praksi

Ivo Planinc [Sažetak]

Pregledni članak

Razumjevanje mehanizma mitralne regurgitacije u zatajivanju srca

Jadranka Šeparović Hanževački, Vlatka Rešković Lukšić, Sandra Jakšić Jurinjak, Nikola Bulj [Sažetak]

Pregledni članak

Što je novo u zatajivanju srca? – Pregled novosti u Smjernicama Europskoga kardiološkog društva za dijagnosticiranje i liječenje zatajivanja srca iz 2021. godine

Filip Lončarić, Nina Jakuš, Davor Miličić [Sažetak]

Pregledni članak

Zatajivanje srca – pristup liječnika opće/obiteljske medicine

Mario Furač [Sažetak]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika "Kardiologija u doba korone"

[Sažetak]

Pregledni stručni članci

Sponzorirani članak

Apiksaban u liječenju venskih tromboembolijskih događaja

Mislav Vrsalović [Sažetak]

Sponzorirani članak

Mjesto vericigvata u liječenju bolesnika sa srčanim zatajivanjem i reduciranom ejekcijskom frakcijom nakon pogoršavajućega događaja srčanoga zatajivanja

Daniel Lovrić [Sažetak] [PDF]

Pregledni članak

Hemostaza i tromboza u bolesnika s COVID-om 19

Dražen Pulanić [Sažetak]

Pregledni članak

Kardiovaskularne bolesti i oko

Danijela Mrazovac Zimak, Igor Petriček, Snježana Kaštelan, Nenad Vukojević [Sažetak]

Pregledni članak

Vozačka dozvola i ICD – idu li zajedno?

Ivan Bitunjac [Sažetak]

Pregledni članak

Diferencijalna dijagnoza i liječenje osipa u dječjoj dobi

Nives Pustišek, Suzana Ožanić Bulić, Suzana Ljubojević Hadžavdić [Sažetak]

Pregledni članak

Parodontitis kao čimbenik rizika za kardiovaskularne bolesti

Nives Rinčić, Goran Rinčić, Tomislav Domić [Sažetak]

Pregledni članak

Parodontitis kao čimbenik rizika za kardiovaskularne bolesti

Nives Rinčić, Goran Rinčić, Tomislav Domić [Sažetak]

Pregledni članak

Adekvatna antikoagulantna terapija za liječenje bolesnika s fibrilacijom atrija

Darko Počanić [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Akademik Davor Miličić: Nove smjernice u kardiologiji i njihova primjena u svakodnevnoj kliničkoj praksi

Ana Rukavina [Otvoreni pristup]

Razgovor

Prof. dr. sc. Marina Šprem Goldštajn: Mjesto i uloga HNL-a u liječenju menopauzalnih tegoba i zaštiti kardiovaskularnog zdravlja

Lea Rukavina Kralj [Otvoreni pristup]

Osvrti

Osvrt

COVID-19, „kruna“ koju nitko ne želi - Širi li se pandemija COVID-a 19 mutacijama virusa u našem mikrobiomu i oscilacijama/rezonancijama RNA virusa?

Ivo Rotkvić

In memoriam

In memoriam - Prof. dr. sc. Anica Jušić, dr. med.

Franjo Kroneisl [Otvoreni pristup]

Kolumne

Kolumna

Je li demokracija opasna po zdravlje?

Maja Vejić [Otvoreni pristup]

Stručna događanja

Osvrt na stručno događanje

Simpozij Radne skupine za akutni koronarni sindrom Hrvatskoga kardiološkog društva u doba elementarnih nepogoda i pandemije COVID-a 19

Zdravko Babić

Osvrt na stručno događanje

Simpozij „Ehokardiografija u suvremenoj kardiologiji – povodom 40. obljetnice prvog ultrazvuka srca u Rijeci“

Luka Zaputović

Osvrt na stručno događanje

CROINTERVENT 2021.

Eduard Margetić

Osvrt na stručno događanje

CroValv 2021

Josica Šikić

Osvrt na stručno događanje

Međunarodni kongres o urođenim srčanim manama u odraslih bolesnika

Margarita Brida

Osvrt na stručno događanje

Splitski kardiološki đir

Damir Fabijanić

Osvrt na stručno događanje

Postdiplomski tečaj o zatajivanju srca Sveučilišta u Zürichu, Europske asocijacije za zatajivanje srca i Europske kardiološke akademije

Dora Fabijanović

Osvrt na stručno događanje

Lov na Tihog ubojicu

Bojan Jelaković

Osvrt na stručno događanje

Hrvatska liga za hipertenziju – prve akcije

Bojan Jelaković [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Simpoziji i kongresi Hrvatskog društva za hipertenziju u 2021. godini

Ana Jelaković

Osvrt na stručno događanje

Osnivačka skupština Hrvatskog društva za bubreg

Vesna Furić Čunko

Osvrt na stručno događanje

I. hrvatski kongres prevencijske i sportske medicine te kardiološke rehabilitacije SCIENCE 4 HEALTH

Viktor Peršić, Dijana Travica Samsa

Osvrt na stručno događanje

89. dani dijabetologa – šećerna bolest i trudnoća

Zrinka Šakić, Dominik Kristian Rudež, Dario Rahelić

Osvrt na stručno događanje

Aktivnosti Radne skupine mladih kardiologa tijekom 2021. godine

Hrvoje Jurin

Osvrt na stručno događanje

VII. edukativna konferencija o Alzheimerovoj bolesti EdukAl 2021.

Tina Župetić

Recenzije

Recenzija

„Dijetoterapija i klinička prehrana" - Davor Štimac, Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender, Maja Obrovac Glišić

[Otvoreni pristup]

Recenzija

„Interna medicina“ - Dubravko Petrač, Josip Lukenda, ur.

[Otvoreni pristup]

Recenzija

„Williamsova ginekologija“ - Grupa autora

[Otvoreni pristup]

Recenzija

Psoriasis - Mirna Šitum, Vedrana Bulat i sur.

Marko Pećina [Otvoreni pristup]

Sponzorirane reportaže

Sponzorirana reportaža

Anketa Digital Doctor 2021. – Liječnici preopterećeni, ali optimistični

[Otvoreni pristup]

Novosti

Novost

Cementna ili bescementna hemiartroplastika za intrakapsularni prijelom kuka

[Otvoreni pristup]

Novost

Crijevne bakterije utječu na razvoj mozga

[Otvoreni pristup]