MEDIX, God. 27 Br. 150/151

14.60€ (110,00kn)

Pretplata

Kardiologija u doba korone

Gost urednik:

akademik Davor Miličić, dr. med.,
predsjednik Hrvatskoga kardiološkog društva 


 

Suplement:

Važne praktične smjernice za dijagnostiku i liječenje arterijske hipertenzije


Kliničke smjernice za dijagnostiku i liječenje kardiovaskularnih bolesti u postmenopauzi, tijekom trudnoće i drugim ginekološkim stanjima:
konsenzus Hrvatskog društva za arterijsku hipertenziju Hrvatskoga liječničkog zbora, Hrvatskog kardiološkog društva i Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju Hrvatskoga liječničkog zbora

Živka Dika, Josip Juras, Bojan Jelaković, Davor Miličić, Ante Ćorušić, Slavko Orešković

Kliničke smjernice za liječenje arterijske hipertenzije u peripartalnom razdoblju: konsenzus Hrvatskog društva za arterijsku hipertenziju Hrvatskoga liječničkog zbora, Hrvatskog kardiološkog društva i Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju Hrvatskoga liječničkog zbora

Živka Dika, Josip Juras, Bojan Jelaković, Davor Miličić, Ante Ćorušić, Slavko Orešković

Konsenzus Hrvatskoga društva za hipertenziju i Hrvatskoga društva za bubreg Hrvatskog liječničkog zbora o interpretaciji nalaza kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka

Sandra Karanović, Živka Dika, Lana Gellineo, Ana Jelaković, Jelena Kos, Tajana Željković Vrkić, Marijana Živko, Katica Gojak, Vedran Premužić, Nikolina Bašić Jukić, Bojan Jelaković

Konsenzus Hrvatskoga društva za hipertenziju o ordinacijskom i kućnom mjerenju arterijskoga tlaka

Tajana Željković Vrkić, Živka Dika, Lana Gellineo, Ana Jelaković, Sandra Karanović, Jelena Kos,
Marijana Živko, Mirjana Mihalić, Olgica Velkovski, Bojan Jelaković

PREUZMI CJELOVITI DOKUMENT_PDF

 

Tema broja

Uvodnik

Uvodnik

Davor Miličić [Otvoreni pristup]

Pregledni članak

Hrvatska mreža primarne perkutane koronarne intervencije u doba elementarnih nepogoda 2020/21. godine

Zdravko Babić, Eduard Margetić, Davor Miličić [Sažetak]

Pregledni članak

COVID-19 infekcija – dodatni pomagač Tihog ubojice?

Jelaković Bojan, Melanija Kolarić, Ines Golubić, Nikolina Bukal, Josipa Josipović, Vedran Premužić, Ana Jelaković, Sandra Karanović, Nikolina Bašić Jukić [Sažetak]

Pregledni članak

Moderan pristup liječenju fibrilacije atrija

Vedran Velagić, Vedran Pašara, Ivan Prepolec [Sažetak]

Pregledni članak

Optimalno liječenje bolesnika s kroničnim koronarnim sindromima

Davorka Lulić, Vjekoslav Tomulić, Luka Zaputović [Sažetak]

Pregledni članak

SGLT2-inhibitori, antidijabetici sa snažnom kardioprotekcijom i nefroprotekcijom

Draško Pavlović, Lidija Orlić, Tonko Gulin [Sažetak]

Pregledni članak

Porodična hiperkolesterolemija – kako je prepoznati i liječiti

Dunja Leskovar, Ivan Pećin, Željko Reiner [Sažetak]

Pregledni članak

Terapijska hipotermija u svjetlu recentnih kliničkih istraživanja

Marin Pavlov, Zdravko Babić, Diana Delić Brkljačić [Sažetak]

Pregledni članak

Genetika kardiomiopatija u kliničkoj praksi

Ivo Planinc [Sažetak]

Pregledni članak

Razumjevanje mehanizma mitralne regurgitacije u zatajivanju srca

Jadranka Šeparović Hanževački, Vlatka Rešković Lukšić, Sandra Jakšić Jurinjak, Nikola Bulj [Sažetak]

Pregledni članak

Što je novo u zatajivanju srca? – Pregled novosti u Smjernicama Europskoga kardiološkog društva za dijagnosticiranje i liječenje zatajivanja srca iz 2021. godine

Filip Lončarić, Nina Jakuš, Davor Miličić [Sažetak]

Pregledni članak

Zatajivanje srca – pristup liječnika opće/obiteljske medicine

Mario Furač [Sažetak]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika "Kardiologija u doba korone"

[Sažetak]

Pregledni stručni članci

Sponzorirani članak

Apiksaban u liječenju venskih tromboembolijskih događaja

Mislav Vrsalović [Sažetak]

Sponzorirani članak

Mjesto vericigvata u liječenju bolesnika sa srčanim zatajivanjem i reduciranom ejekcijskom frakcijom nakon pogoršavajućega događaja srčanoga zatajivanja

Daniel Lovrić [Sažetak] [PDF]

Uvodnik

Preporuke za praćenje nefroloških bolesnika nakon akutnog COVID-a 19 - SMJERNICE

Ingrid Prkačin, Sanjin Rački, Jerko Barbić, Dario Nakić, Vesna Furić-Čunko, Ivana Jurić, Dubravka Mihaljević, Ivan Durlen, Živka Dika, Krešimir Galešić, Josipa Josipović, Božidar Vujičić, Vedran Premužić, Petar Kes, Bojan Jelaković, Nikolina Bašić-Jukić [Sažetak]

Pregledni članak

Hemostaza i tromboza u bolesnika s COVID-om 19

Dražen Pulanić [Sažetak]

Pregledni članak

Kardiovaskularne bolesti i oko

Danijela Mrazovac Zimak, Igor Petriček, Snježana Kaštelan, Nenad Vukojević [Sažetak]

Pregledni članak

Vozačka dozvola i ICD – idu li zajedno?

Ivan Bitunjac [Sažetak]

Pregledni članak

Diferencijalna dijagnoza i liječenje osipa u dječjoj dobi

Nives Pustišek, Suzana Ožanić Bulić, Suzana Ljubojević Hadžavdić [Sažetak]

Pregledni članak

Parodontitis kao čimbenik rizika za kardiovaskularne bolesti

Nives Rinčić, Goran Rinčić, Tomislav Domić [Sažetak]

Pregledni članak

Parodontitis kao čimbenik rizika za kardiovaskularne bolesti

Nives Rinčić, Goran Rinčić, Tomislav Domić [Sažetak]

Pregledni članak

Adekvatna antikoagulantna terapija za liječenje bolesnika s fibrilacijom atrija

Darko Počanić [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Akademik Davor Miličić: Nove smjernice u kardiologiji i njihova primjena u svakodnevnoj kliničkoj praksi

Ana Rukavina [Otvoreni pristup]

Razgovor

Prof. dr. sc. Marina Šprem Goldštajn: Mjesto i uloga HNL-a u liječenju menopauzalnih tegoba i zaštiti kardiovaskularnog zdravlja

Lea Rukavina Kralj [Otvoreni pristup]

Osvrti

Osvrt

COVID-19, „kruna“ koju nitko ne želi - Širi li se pandemija COVID-a 19 mutacijama virusa u našem mikrobiomu i oscilacijama/rezonancijama RNA virusa?

Ivo Rotkvić [Otvoreni pristup]

Osvrt

In memoriam - Prof. dr. sc. Anica Jušić, dr. med.

Franjo Kroneisl [Otvoreni pristup]

Kolumne

Kolumna

Je li demokracija opasna po zdravlje?

Maja Vejić [Otvoreni pristup]

Stručna događanja

Osvrt na stručno događanje

Simpozij Radne skupine za akutni koronarni sindrom Hrvatskoga kardiološkog društva u doba elementarnih nepogoda i pandemije COVID-a 19

Zdravko Babić [Otvoreni pristup]

Osvrt na stručno događanje

Simpozij „Ehokardiografija u suvremenoj kardiologiji – povodom 40. obljetnice prvog ultrazvuka srca u Rijeci“

Luka Zaputović

Osvrt na stručno događanje

CROINTERVENT 2021.

Eduard Margetić

Osvrt na stručno događanje

CroValv 2021

Josica Šikić

Osvrt na stručno događanje

Međunarodni kongres o urođenim srčanim manama u odraslih bolesnika

Margarita Brida

Osvrt na stručno događanje

Splitski kardiološki đir

Damir Fabijanić

Osvrt na stručno događanje

Postdiplomski tečaj o zatajivanju srca Sveučilišta u Zürichu, Europske asocijacije za zatajivanje srca i Europske kardiološke akademije

Dora Fabijanović

Osvrt na stručno događanje

Lov na Tihog ubojicu

Bojan Jelaković

Osvrt na stručno događanje

Hrvatska liga za hipertenziju – prve akcije

Bojan Jelaković [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Simpoziji i kongresi Hrvatskog društva za hipertenziju u 2021. godini

Ana Jelaković

Osvrt na stručno događanje

Osnivačka skupština Hrvatskog društva za bubreg

Vesna Furić Čunko

Osvrt na stručno događanje

I. hrvatski kongres prevencijske i sportske medicine te kardiološke rehabilitacije SCIENCE 4 HEALTH

Viktor Peršić, Dijana Travica Samsa [Otvoreni pristup]

Osvrt na stručno događanje

89. dani dijabetologa – šećerna bolest i trudnoća

Zrinka Šakić, Dominik Kristian Rudež, Dario Rahelić

Osvrt na stručno događanje

Aktivnosti Radne skupine mladih kardiologa tijekom 2021. godine

Hrvoje Jurin

Osvrt na stručno događanje

VII. edukativna konferencija o Alzheimerovoj bolesti EdukAl 2021.

Tina Župetić

Recenzije

Recenzija

„Dijetoterapija i klinička prehrana" - Davor Štimac, Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender, Maja Obrovac Glišić

[Otvoreni pristup]

Recenzija

„Interna medicina“ - Dubravko Petrač, Josip Lukenda, ur.

[Otvoreni pristup]

Recenzija

„Williamsova ginekologija“ - Grupa autora

[Otvoreni pristup]

Recenzija

Psoriasis - Mirna Šitum, Vedrana Bulat i sur.

Marko Pećina [Otvoreni pristup]

Sponzorirane reportaže

Sponzorirana reportaža

Anketa Digital Doctor 2021. – Liječnici preopterećeni, ali optimistični

[Otvoreni pristup]

Novosti

Novost

Cementna ili bescementna hemiartroplastika za intrakapsularni prijelom kuka

[Otvoreni pristup]

Novost

Crijevne bakterije utječu na razvoj mozga

[Sažetak]