MEDIX, God. 14 Br. 74  •  Stručni članak  •  Interna medicina HR ENG

Koštana bolest i poremećaj mineralnog metabolizma u kroničnoj bubrežnoj bolestiBone disease and disturbance of mineral metabolism in chronic kidney disease

Draško Pavlović, Gorana Mirošević, Nikola Pavlović

Metabolička bolest kostiju je jedna od najčešćih komplikacija u kroničnoj bubrežnoj bolesti (KBB). Bolest kostiju je samo dio širokog spektra poremećaja mineralnog metabolizma koji se manifestira i patološkim promjenama na kostima, ali vrlo često i patološkim promjenama izvan skeleta. Kako je bubreg možda i najvažniji organ u regulaciji mineralnog metabolizma, nije čudno da u ranim stadijima KBB dolazi do poremećaja mineralnog metabolizma. Prevencija i liječenje poremećaja mineralnog metabolizma i koštane bolesti u KBB velik su stručni izazov. 

Ključne riječi:
kronična bubrežna bolest, mineralni metabolizam, renalna osteodistrofija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 74

Metabolic bone disease is one of the most frequent complications of chronic kidney disease (CKD). Bone disease is only one of a broad spectrum of imbalances that manifests itself in pathological changes in the bones and very frequently in pathological changes outside of the skeleton. Since the kidney is perhaps the most important organ for regulating mineral metabolism, it is not surprising that in the early stages of CKD there is an imbalance of mineral metabolism. Prevention and treatment of an imbalance of mineral metabolism and bone disease in CKD are one of the major professional challenges. 

Key words:
Chronic kideny disease, mineral metabolism, renal osteodystrophy