English abstract: Click here.

Koštana bolest i poremećaj mineralnog metabolizma u kroničnoj bubrežnoj bolesti

Metabolička bolest kostiju je jedna od najčešćih komplikacija u kroničnoj bubrežnoj bolesti (KBB). Bolest kostiju je samo dio širokog spektra poremećaja mineralnog metabolizma koji se manifestira i patološkim promjenama na kostima, ali vrlo često i patološkim promjenama izvan skeleta. Kako je bubreg možda i najvažniji organ u regulaciji mineralnog metabolizma, nije čudno da u ranim stadijima KBB dolazi do poremećaja mineralnog metabolizma. Prevencija i liječenje poremećaja mineralnog metabolizma i koštane bolesti u KBB velik su stručni izazov. 

Ključne riječi:
kronična bubrežna bolest, mineralni metabolizam, renalna osteodistrofija


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 74