English abstract: Click here.

Javnozdravstveni pristup u prevenciji kroničnih bubrežnih bolesti – probir za kroničnu bubrežnu bolest

Preventivni pregledi ne provode se dovoljno. Rano otkrivanje (probir) na kronične bubrežne bolesti metoda je izbora za prevenciju kod rizičnih skupina, osobito kod oboljelih od hipertenzije, dijabetesa, dislipidemije, pozitivne obiteljske anamneze, pretilosti itd. U radu je opisan, s javnozdravstvenog i organizacijskog aspekta, scenarij uspješne organizacije i provedbe probira na kroničnu bubrežnu bolest. Posebno su specificirani i obrađeni problemi planiranja probira, budžeta, vodstva i voditelja, odabira (definicije) populacije u obuhvatu, odabira metode (testa), edukacije, kampanja i PR za građane, mjesta i osoblja za provođenje probira, vremena u kojem će se probir dovršiti, prikupljanja podataka o rezultatima, analizi podataka, izradi i uporabi informacija. Kod svakog probira valja biti siguran da će se za sve osobe s pozitivnim nalazima osigurati brza, učinkovita dijagnostika i terapije. Kvaliteta, pouzdanost podataka i informacija ovise o motiviranosti osoba koje provode probir te računalima i softverima u koje se unose i obrađuju podaci. 

Ključne riječi:
prevencija, kronična bubrežna bolest, probir, organizacija


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 74