MEDIX, God. 18 Br. 100  •  Pregledni članak  •  Dermatovenerologija HR ENG

Timerosal i kontaktni dermatitisThiomersal and contact dermatitis

Višnja Milavec-Puretić, Matija Majić

Timerosal je organska tvar na bazi žive, iz skupine antiseptika, koja ima baktericidni i fungicidni učinak. Često se koristi u proizvodnji oftalmoloških pripravaka, otopina za kontaktne leće i cjepiva, te kao dezinficijens u proizvodnji kozmetičkih proizvoda. Unatoč tome što je relativno siguran u upotrebi, kao i kod svake supstance postoje nuspojave i to posebice kod osjetljivih na taj alergen. Određena istraživanja su pokazala da smanjena uporaba timerosala dovodi do manjeg postotka pojava alergijskih reakcija i to ponajprije pri procesu cijepljenja. Vjeruje se da je s prisutnošću timerosala u otopini koja se koristi za konzerviranje cjepiva povezana povećana učestalost kontaktnog dermatitisa, jedne od važnijih nuspojava cijepljenja. Upravo zbog toga potrebno je istražiti etiologiju kožnih promjena kako bi se pravilno odabrala najbolja terapija. Proces mijenjanja sadržaja cjepiva dugotrajan je i zahtijeva daljnja i podrobnija istraživanja na temu moguće zamjene alergena. 

Ključne riječi:
alergijski kontaktni dermatitis; cjepiva; timerosal

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 100

Thimerosal is an organic mercury-based compound often used in medicine as an antiseptic due to its bactericidal and fungicidal properties. It is often found in ophthalmologic products, contact lens solutions and vaccines and frequently used as disinfectant in the manufacture of cosmetic products. Although it is relatively safe to use, it has side effects, especially in persons allergic to this allergen. Clinical studies have shown that reduced use of thimerosal leads to a decrease in the incidence of allergic reactions, especially to vaccines. The presence of thimerosal in solutions used for preservation of vaccines is believed to be connected with increased rates of contact dermatitis, which is one of the most important side effects of vaccination. Therefore, it is important to analyze the aetiology of skin changes in order to select the best treatment. The process of modifying the content of vaccines takes a long time and requires further and more detailed research into replacement of allergens. 

Key words:
dermatitis, allergic contact; thimerosal; vaccines