4.65€ (35,04kn)

Pretplata

Hematologija i transfuzijska medicina – nove spoznaje u dijagnostici i liječenju 

Gošća urednica:
prof. dr. sc. Ana Planinc-Peraica
Zavod za hematologiju, Klinika za unutarnje bolesti KB-a Merkur, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


 

Editorijal

Editorijal

Medix - prvih 100 brojeva

Bulajić, Maša [Sažetak]

Tema broja

Pregledni članak

Klasični Hodgkinov limfom: temeljni principi dijagnostike i liječenja

Ostojić Kolonić, Slobodanka; Milunović, Vibor [Sažetak]

Pregledni članak

Kronična limfocitna leukemija

Pejša, Vlatko; Prka, Željko [Sažetak]

Pregledni članak

Kronična mijeloična leukemija

Planinc-Peraica, Ana; Mandac Rogulj, Inga [Sažetak]

Pregledni članak

Dijagnostika i liječenje ne-Hodgkinovih limfoma

Aurer, Igor [Sažetak]

Pregledni članak

Maligni limfomi u djece

Konja, Josip; Rajić, Ljubica; Femenić, Ranka; Bilić, Ernest; Glavaš, Blanka; Aničić, Mirna [Sažetak]

Pregledni članak

Novosti u dijagnostici i liječenju leukemija u djece

Konja, Josip; Aničić, Mirna; Petković, Iskra; Glavaš, Blanka; Nakić, Melita; Lasan, Ružica; Batinić, Drago; Kardum, Ika [Sažetak]

Pregledni članak

Potporno liječenje bolesnika s hematološkim neoplazmama

Gredelj Šimec, Njetočka; Planinc-Peraica, Ana [Sažetak]

Pregledni članak

Trombofilija i trudnoća

Pulanić, Dražen [Sažetak]

Pregledni članak

Novosti u proizvodnji krvnih pripravaka

Strauss Patko, Maja [Sažetak]

Pregledni članak

Sustavni nadzor transfuzijskoga liječenja – hemovigilancija

Šarlija, Dorotea; Štimac, Ružica [Sažetak]

Uvodnik

Uvodnik

Planinc - Peraica, Ana [Puni tekst]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Hematologija i transfuzijska medicina – nove spoznaje u dijagnostici i liječenju

[Sažetak]

Pregledni stručni članci

Autorski pregled

Napredak u liječenju multiploga mijeloma

Nemet, Damir [Sažetak]

Pregledni članak

Evaluacija morfološki utvrđenog apoptotičkog indeksa

Belicza, Mladen [Sažetak]

Pregledni članak

Problemi i izazovi u radiološkoj dijagnostici debelih bolesnika

Štern-Padovan, Ranka; Šunjara, Vice [Sažetak]

Pregledni članak

Novosti u onkološkom liječenju

Vrdoljak, Eduard; Bošković, Lidija; Petrić Miše, Branka; Boraska Jelavić, Tihana; Viculin, Jelena; Strikić, Ante; Ban, Marija [Sažetak]

Pregledni članak

Prehrana kod disfagije

Vranešić Bender, Darija; Krznarić, Željko; Rupčić, Ivana [Sažetak]

Pregledni članak

Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom

Krajinović, Vladimir; Cvetko Krajinović, Lidija [Sažetak]

Pregledni članak

NaPro tehnologija i Fertility Care metoda u liječenju neplodnosti

Ujević, Boris; Erceg Ivkošić, Ivana; Vasilj, Oliver [Sažetak]

Pregledni članak

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) – dijagnostika i liječenje u obiteljskoj medicini

Vrdoljak, Davorka [Sažetak]

Pregledni članak

Timerosal i kontaktni dermatitis

Milavec-Puretić, Višnja; Majić, Matija [Sažetak]

Pregledni članak

WaveOne – novi pristup – nove mogućnosti

Brozović, Juraj; Pavelić, Božidar [Sažetak]

Autorski pregled

Laserska korekcija refrakcijskih pogrešaka oka

Antičić, Marija [Sažetak]

Autorski pregled

Shizofrenija u populaciji Hrvatske

Folnegović Šmalc, Vera; Folnegović, Zdenko [Sažetak]

Znanstveno priopćenje

Utjecaj ponašanja korisnika na razinu informacijske sigurnosti

Šolić, Krešimir; Ilakovac, Vesna; Šebo, Damir; Jović, Franjo [Sažetak]

Prikaz slučaja

Implantoprotetička nadoknada gornjega prvog molara u semicirkularnom mostu

Hrelja, Miroslav; Ćatović, Adnan; Komar, Dragutin; Komar, Danijel [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Dr. sc. Antonija Balenović: Kada slati bolesnika i što očekivati od PET/CT-a

Rukavina Kralj, Lea [Puni tekst]

Razgovor

Dr. Maura Brugiatelli: Leukemije i limfomi - crtice iz up to date prakse

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Osvrti

Osvrt

Rak glave i vrata – javnozdravstveni problem o kojem se uglavnom šuti

Lukšić, Ivica [Sažetak]

Osvrt

Otkrivene dvije nove krvne grupe

Pavelić, Jasminka [Sažetak]

Osvrt

E-kardiologija – pogled u svjetliju i sofisticiranu budućnost

Krstačić, Goran; Ivanuša, Mario [Sažetak]

Osvrt

Mentalno zdravlje za sve: dobra politika, bolja praksa i bolji ishodi

Maurer, Desmond; Murko, Melita; Hrelja Hasečić, Dženita [Sažetak]

Osvrt

Alpe-Jadran konferencija o alkoholizmu i Hrvatska konferencija o alkoholizmu i drugim ovisnostima

Buljan, Danijel; Zoričić, Zoran; Sakoman, Slavko; Marušić, Srđan [Sažetak]

Osvrt

Davalaštvo krvi u Republici Hrvatskoj

Jukić, Irena; Mihaljević, Ivanka; Maglov, Čedomir [Sažetak]

Kolumne

Kolumna

Proljeće bioetike – bioetika u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi

Jurić, Hrvoje [Puni tekst]

Kolumna

Apaurin

Muzur, Amir [Puni tekst]

Kolumna

Brak i sreća

Miljković, Dubravka [Puni tekst]

Stručna događanja

Osvrt na stručno događanje

Nefrološki vikend – 2012.

Kes, Petar [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Svečano otvorenje novouređenih klinika za psihijatriju i neurologiju KBC-a Zagreb

Pećin, Ivan [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Forum „Sustav kvalitete i bolesnikove sigurnosti u zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske“

Mesarić, Jasna [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Transplantacija bubrega“

Kes, Petar; Bašić-Jukić, Nikolina [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Simpozij „Novosti u nefrologiji i dijalizi“

Tomić, Monika; Pavlović, Draško [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Hrvatska gerontološka i gerijatrijska škola

Popović, Duško [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Regionalna konferencija „Sveobuhvatni nacionalni pristup u prevenciji i liječenju šećerne bolesti“

Popović, Duško [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

70. dani dijabetologa Hrvatske

Kokić, Višnja [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Prijedlozi Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a za implementaciju saborske rezolucije o šećernoj bolesti

Altabas, Velimir; Car, Nikica; Jandrić Balen, Marica; Kokić, Slaven; Metelko, Željko; Poljičanin, Tamara; Smirčić Duvnjak, Lea [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Radionica: Što je skriveno u hrvatskom zdravstvu?

Džakula, Aleksandar; Sekelj-Kauzlarić, Katarina; Domokuš, Nikolina; Županić, Sven [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Tečaj „Mediji i zdravlje“: strategija zdravstva 2012-2020

Šantek, Andreja [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

XIX. kongres obiteljske medicine

Šimunović, Rajka [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

IV. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem

Škerk, Višnja [Sažetak]

Novosti

Novost

Dnevna doza od 100 mg aspirina smanjuje rizik za recidiv tromboembolije

[Sažetak]

Novost

Zanemariva vrijednost novih markera lipidnog statusa u prognozi kardiovaskularne bolesti

[Sažetak]

Novost

Povezanost asistirane reprodukcije s rizikom za prirođene anomalije

[Sažetak]

Novost

Rizik za nastanak hepatocelularnog karcinoma kod pacijenata s alkoholnom cirozom

[Sažetak]

Novost

Niskodozni CT abdomena u evaluaciji sumnje na upalu crvuljka

[Sažetak]

Novost

Sistematska analiza smrtnosti djece: rezultati WHO-a i UNICEF-a za 2010. godinu

[Sažetak]

Novost

U teškoj sepsi kombinacija moksifloksacina i meropenema nije korisnija u odnosu na monoterapiju meropenemom

[Sažetak]

Novost

Gen odgovoran za preživljenje neurona

[Sažetak]

Novost

Lijek za prevenciju AIDS-a

[Sažetak]

Novost

Novi način isporuke lijeka u stanice tumora mozga

[Sažetak]

Novost

Prva transgenična ovca dobivena ručnim kloniranjem rođena u Kini

[Sažetak]

Novost

Nađeni kosturi Vikinga pljačkaša iz 10. stoljeća

[Sažetak]

Novost

Novi pripravci hijaluronske kiseline za primjenu u stomatologiji

[Sažetak]

Novost

Priručnik za dezinfekciju površina u dentalnoj ordinaciji

[Sažetak]

Novost

Kompozitni ispuni i psihosocijalne funkcije u djece

[Sažetak]