MEDIX, God. 21 Br. 117  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija HR ENG

Suradnja liječnika obiteljske medicine i specijalista gastroenterologa u unapređenju kvalitete i raspoloživosti endoskopskih pretragaThe cooperation of family physicians and gastroenterology specialists for improving the quality and availability of endoscopic procedures

Nadan Rustemović, Agata Ladić, Rosana Troskot-Perić, Branko Bilić, Pave Markoš, Katja Grubelić-Ravić, Mirjana Kalauz, Ivica Škrlec, Hrvoje Iveković, Tanja Pekez Pavliško, Ines Balint, Jadranka Brljak, Rajko Ostojić

Gastroenterologija je velika grana interne medicine koja obrađuje bolesti probavnoga sustava. S obzirom na brojnu potencijalnu patologiju, važno je razumjeti pravovremenu potrebu za endoskopskom obradom, kao i potrebu za praćenjem pojedinih dijagnosticiranih entiteta. Današnja informatička tehnologija nudi brojne prednosti u odnosu na prijašnja medicinska iskustva, što je posebno vidljivo u području endoskopije. Osim bolje kvalitete endoskopskih uređaja, postoji i porast broja mogućih endoskopskih pretraga. Kako bi se pretrage provodile sukladno potrebama bolesnika, a ne prilagođenim medicinskim trendovima, važno je poznavati aktualne smjernice iz domene endoskopije. Pri tomu je potrebno uskladiti potrebe liječnika obiteljske medicine s potrebama i mogućnostima liječnika gastroenterologa, u svrhu podizanja kvalitete medicinske, odnosno uže – endoskopske skrbi. 

Ključne riječi:
endoskopija; gastroenterologija; liječnici obiteljske medicine; smjernice

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 117

Gastroenterology is a large branch of internal medicine that covers the diseases of the digestive tract. Due to the numerous potential pathologies, it is important to understand the need for timely endoscopic treatment, as well as the need for monitoring some diagnosed entities. Contemporary information technology offers many advantages contrary to earlier medical experiences, which is especially evident in the field of endoscopy. In addition to the better quality of endoscopic devices, there is an increase in the number of possible endoscopic procedures. It is important to know the current guidelines from the domain of endoscopy in order to conduct the procedures in accordance with the needs of the patient, instead of the adapted medical trends. In doing so, it is necessary to balance the needs of family physicians with the needs and capabilities of gastroenterologists, for the purpose of raising the qualiy of medical (endoscopic) care. 

Key words:
endoscopy; gastroenterology; guidelines; physicians, family