MEDIX, God. 21 Br. 117
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Bolesti probavnog sustava – prevencija i racionalna farmakoterapija

Gosti urednici:
prof. dr. sc. Marko Banić, dr. med.,
doc. dr. sc. Ivica Grgurević, dr. med.

Zavod za gastroenterologiju Klinike za internu medicinu, KB Dubrava, Zagreb


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Marko Banić, Ivica Grgurević 
Puni tekst | PDF

Epidemiologija, primarna i sekundarna prevencija bolesti probavnog sustava: tko, kada i kako?
Marko Banić, Lidija Prka, Ranko Stevanović 
Sažetak

Racionalna farmakoterapija bolesti probavnog sustava antisekretornim lijekovima
Neven Ljubičić, Neven Baršić, Marko Nikolić 
Sažetak

Čimbenici rizika za kronične bolesti jetre: primarna i sekundarna prevencija
Tomislav Bokun, Duško Kardum, Tajana Filipec-Kanižaj, Ivica Grgurević 
Sažetak

Prevencija bolesti pankreato-bilijarnoga sustava
Tomislav Bokun, Mario Tadić, Tihomir Bradić, Milan Kujundžić 
Sažetak

Primarna i sekundarna prevencija nevaricealnoga krvarenja iz gornjega gastrointestinalnog trakta u bolesnika na antiagregacijskoj terapiji
Milan Ličina, Boris Brozović, Davor Štimac 
Sažetak

Čimbenici rizika u etiopatogenezi, dijagnostika i terapija klinički značajne infekcije bakterijom Clostridium difficile
Sanja Pleško, Marko Banić 
Sažetak

Nutritivni aspekti poremećaja homeostaze crijevne mikrobiote
Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender 
Sažetak

Čimbenici rizika, prevencija i racionalna farmakoterapija crijevne upale
Marija Crnčević Urek, Marko Banić, Milan Kujundžić 
Sažetak

Suradnja liječnika obiteljske medicine i specijalista gastroenterologa u unapređenju kvalitete i raspoloživosti endoskopskih pretraga
Nadan Rustemović, Agata Ladić, Rosana Troskot-Perić, Branko Bilić, Pave Markoš, Katja Grubelić-Ravić, Mirjana Kalauz, Ivica Škrlec, Hrvoje Iveković, Tanja Pekez Pavliško, Ines Balint, Jadranka Brljak, Rajko Ostojić 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Bolesti probavnoga sustava – prevencija i racionalna farmakoterapija
Otvoren pristup

I u ovome broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadržava 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Bolesti probavnoga sustava – prevencija i racionalna farmakoterapija“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK-a sa sedam bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnoga medicinskog usavršavanja.

 
PDF

Pregledni stručni članci

Javno zdravstvo

Hrvatska strategija borbe protiv Alzheimerove bolesti i drugih demencija – prijedlog nacrta uz nadopune
Ninosla Mimica, Marija Kušan Jukić, Paola Presečki, Morana Ivičić, Marijana Braš, Ljiljana Vrbić, Marina Boban, Nela Pivac, Peter Brinar, Bjanka Vuksan Ćusa, Fran Borovečki, Nada Tomasović Mrčela, Dinko Vitezić, Mira Fingler, Goran Šimić, Vlasta Vučevac, Veljko Đorđević, Petar Bilić, Nataša Klepac, Vlado Jukić, Slavka Galić, Biserka Budigam, Igor Filipčić, Domagoj Vidović, Krasanka Glamuzina 
Sažetak

Gastroenterologija

Enterosgel – medicinski proizvod s potencijalno širokom primjenom
Boris Vucelić 
Sažetak

Digestivna kirurgija

Upotreba negativnog tlaka (V.A.C.) u abdominalnoj kirurgiji
Ivica Ćepić 
Sažetak

Infektologija

Epidemiologija virusnih hepatitisa u Hrvatskoj
Zvjezdana Lovrić 
Sažetak

Endokrinologija / Dijabetologija

Važnost dobrih kardiovaskularnih ishoda u liječenju dijabetesa tipa 2: rezultati dijabetološke grane istraživanja ADVANCE-ON
Dubravka Jurišić-Eržen 
Sažetak

Pulmologija

Učinkovitost terapije budezonid/formoterolom s pomoću Turbuhalera za održavanje kontrole bolesti te liječenje akutnih pogoršanja u usporedbi s konvencionalnim liječenjem koje uključuje primjenu SABA-e za ublaživanje simptoma astme
Ivan Gudelj, Irena Perić 
Sažetak

Stomatologija

Eagleov sindrom ili sindrom stiloidnog nastavka
Dragana Gabrić, Jana Barić, Dijana Zadravec, Nena Matulić 
Sažetak

Stomatologija

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije kod potpune bezubosti
Kovačević Pavičić Daniela, Jurković Zoran, Lajnert Vlatka 
Sažetak

Razgovori

Obiteljska medicina

Dr. Tanja Pekez-Pavliško: Svjetska konferencija ruralne medicine – najznačajniji kongres 2015. u Hrvatskoj
Rukavina Kralj 
Puni tekst

Obiteljska medicina

Dr. Ines Balint: Mogućnosti napretka u radu liječnika obiteljske medicine
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Obiteljska medicina

Prof. dr. sc. Amanda Howe: Ciljevi obiteljske medicine na svjetskoj razini
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Obiteljska medicina

Prof. dr. sc. Anna Stavdal: Vizija obiteljske medicine u Europi
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Obiteljska medicina

Prof. dr. sc. Nadan Rustemović: Kako uputiti bolesnika na gastroenterološku endoskopsku pretragu
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Doc. dr. sc. Ognjen Brborović: Konoplja za medicinsku primjenu
Duško Popović 
Puni tekst

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Osvrti

Javno zdravstvo

Hrvatska Alzheimer alijansa
Ninoslav Mimica, Marija Kušan Jukić 
Puni tekst

Molekularna medicina

Probiotici, prebiotici, simbiotici, psihobiotici i upalne bolesti crijeva
Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Kolumne

Mali leksikon povijesti medicine

Krv
Amir Muzur 
Puni tekst

Stručna događanja

Recenzije

Sponzorirane reportaže

Novosti