4.91€ (36,99kn)

Pretplata

Bolesti probavnog sustava – prevencija i racionalna farmakoterapija

Gosti urednici:
prof. dr. sc. Marko Banić, dr. med.,
doc. dr. sc. Ivica Grgurević, dr. med.

Zavod za gastroenterologiju Klinike za internu medicinu, KB Dubrava, Zagreb


 

Tema broja

Uvodnik

Uvodnik

Banić, Marko; Grgurević, Ivica [Puni tekst]

Pregledni članak

Epidemiologija, primarna i sekundarna prevencija bolesti probavnog sustava: tko, kada i kako?

Banić, Marko; Prka, Lidija; Stevanović, Ranko [Sažetak]

Pregledni članak

Racionalna farmakoterapija bolesti probavnog sustava antisekretornim lijekovima

Ljubičić, Neven; Baršić, Neven; Nikolić, Marko [Sažetak]

Pregledni članak

Čimbenici rizika za kronične bolesti jetre: primarna i sekundarna prevencija

Bokun, Tomislav; Kardum, Duško; Filipec-Kanižaj, Tajana; Grgurević, Ivica [Sažetak]

Pregledni članak

Prevencija bolesti pankreato-bilijarnoga sustava

Bokun, Tomislav; Tadić, Mario; Bradić, Tihomir; Kujundžić, Milan [Sažetak]

Pregledni članak

Primarna i sekundarna prevencija nevaricealnoga krvarenja iz gornjega gastrointestinalnog trakta u bolesnika na antiagregacijskoj terapiji

Ličina, Milan; Brozović, Boris; Štimac, Davor [Sažetak]

Pregledni članak

Čimbenici rizika u etiopatogenezi, dijagnostika i terapija klinički značajne infekcije bakterijom Clostridium difficile

Pleško, Sanja; Banić, Marko [Sažetak]

Pregledni članak

Nutritivni aspekti poremećaja homeostaze crijevne mikrobiote

Krznarić, Željko; Vranešić Bender, Darija [Sažetak]

Pregledni članak

Čimbenici rizika, prevencija i racionalna farmakoterapija crijevne upale

Crnčević Urek, Marija; Banić, Marko; Kujundžić, Milan [Sažetak]

Pregledni članak

Suradnja liječnika obiteljske medicine i specijalista gastroenterologa u unapređenju kvalitete i raspoloživosti endoskopskih pretraga

Rustemović, Nadan; Ladić, Agata; Troskot-Perić, Rosana; Bilić, Branko; Markoš, Pave; Grubelić-Ravić, Katja; Kalauz, Mirjana; Škrlec, Ivica; Iveković, Hrvoje; Pekez Pavliško, Tanja; Balint, Ines; Brljak, Jadranka; Ostojić, Rajko [Sažetak]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Bolesti probavnoga sustava – prevencija i racionalna farmakoterapija

[Sažetak]

Pregledni stručni članci

Sponzorirani članak

Učinkovitost terapije budezonid/formoterolom s pomoću Turbuhalera za održavanje kontrole bolesti te liječenje akutnih pogoršanja u usporedbi s konvencionalnim liječenjem koje uključuje primjenu SABA-e za ublaživanje simptoma astme

Gudelj, Ivan; Perić, Irena [Sažetak]

Pregledni članak

Hrvatska strategija borbe protiv Alzheimerove bolesti i drugih demencija – prijedlog nacrta uz nadopune

Mimica, Ninosla; Kušan Jukić, Marija; Presečki, Paola; Ivičić, Morana; Braš, Marijana; Vrbić, Ljiljana; Boban, Marina; Pivac, Nela; Brinar, Peter; Vuksan Ćusa, Bjanka; Borovečki, Fran; Tomasović Mrčela, Nada; Vitezić, Dinko; Fingler, Mira; Šimić, Goran; Vučevac, Vlasta; Đorđević, Veljko; Bilić, Petar; Klepac, Nataša; Jukić, Vlado; Galić, Slavka; Budigam, Biserka; Filipčić, Igor; Vidović, Domagoj; Glamuzina, Krasanka [Sažetak]

Pregledni članak

Upotreba negativnog tlaka (V.A.C.) u abdominalnoj kirurgiji

Ćepić, Ivica [Sažetak]

Pregledni članak

Epidemiologija virusnih hepatitisa u Hrvatskoj

Lovrić, Zvjezdana [Sažetak]

Pregledni članak

Eagleov sindrom ili sindrom stiloidnog nastavka

Gabrić, Dragana; Barić, Jana; Zadravec, Dijana; Matulić, Nena [Sažetak]

Pregledni članak

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije kod potpune bezubosti

Daniela, Kovačević Pavičić; Zoran, Jurković; Vlatka, Lajnert [Sažetak]

Sponzorirani članak

Enterosgel – medicinski proizvod s potencijalno širokom primjenom

Vucelić, Boris [Sažetak]

Sponzorirani članak

Važnost dobrih kardiovaskularnih ishoda u liječenju dijabetesa tipa 2: rezultati dijabetološke grane istraživanja ADVANCE-ON

Jurišić-Eržen, Dubravka [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Dr. Tanja Pekez-Pavliško: Svjetska konferencija ruralne medicine – najznačajniji kongres 2015. u Hrvatskoj

Rukavina Kralj [Sažetak]

Razgovor

Dr. Ines Balint: Mogućnosti napretka u radu liječnika obiteljske medicine

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. dr. sc. Amanda Howe: Ciljevi obiteljske medicine na svjetskoj razini

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. dr. sc. Anna Stavdal: Vizija obiteljske medicine u Europi

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. dr. sc. Nadan Rustemović: Kako uputiti bolesnika na gastroenterološku endoskopsku pretragu

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Razgovor

Doc. dr. sc. Ognjen Brborović: Konoplja za medicinsku primjenu

Popović, Duško [Sažetak]

Osvrti

Osvrt

Hrvatska Alzheimer alijansa

Mimica, Ninoslav; Kušan Jukić, Marija [Sažetak]

Osvrt

Probiotici, prebiotici, simbiotici, psihobiotici i upalne bolesti crijeva

Pavelić, Jasminka [Sažetak]

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Cochrane sustavni pregled

Budezonid je djelotvorniji od placeba za indukciju remisije kod Crohnove bolesti

[Sažetak]

Cochrane sustavni pregled

Perkutana endoskopska gastrostomija je djelotvornija i sigurnija od nazogastrične sonde za hranjenje odraslih s poteškoćama gutanja

[Sažetak]

Cochrane sustavni pregled

Različite formulacije za enteralnu prehranu kod akutnog pankreatitisa

[Sažetak]

Cochrane sustavni pregled

Eradikacija Helicobacter pylori može biti djelotvorna za prevenciju neoplazije želuca

[Sažetak]

Cochrane sustavni pregled

Nema dokaza da dugotrajna primjena inhibitora protonske crpke dovodi do razvoja premalignih lezija želuca

[Sažetak]

Cochrane sustavni pregled

Ograničenje unosa masti djelotvorno je za smanjenje tjelesne težine, opsega struka i indeksa tjelesne mase

[Sažetak]

Cochrane sustavni pregled

Najbolji kirurški pristup za histerektomiju kod benignih ginekoloških bolesti

[Sažetak]

Kolumne

Kolumna

Krv

Muzur, Amir [Sažetak]

Stručna događanja

Osvrt na stručno događanje

Gastroenterologija u obiteljskoj medicini

Brozović, Boris [Puni tekst]

Osvrt na stručno događanje

XI. kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem

Mendrila, Davor [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Tečaj trajnog usavršavanja „Novosti u nefrologiji i hipertenziji – povrh holističkog pristupa“

Kos, Jelena [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

76. dani dijabetologa – prehrana, tjelesna aktivnost, predijabetes i prevencija šećerne bolesti tipa 2

Kokić, Slaven [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

„Ljevica, desnica, centralno…“: mogu li se zdravstvenom politikom dobiti izbori?

Harapin, Mario [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

X. hrvatski kongres o aterosklerozi s međunarodnim sudjelovanjem

Pećin, Ivan [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Prvi edukacijski tečaj Mediteranskog društva za zdjeličnu kirurgiju

Márton, Ingrid [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

IX. kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata

Baudoin, Tomislav; Ajduk, Jakov; Ivkić, Mirko [Puni tekst]

Osvrt na stručno događanje

Laboratorijska dijagnostika krvlju prenosivih infekcija povezanih s transfuzijama krvi i transplantacijama

Bingulac-Popović, Jasna [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

III. dani bolničke prehrane u organizaciji Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara

Vranešić Bender, Darija [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

XIII. gerontološki simpozij – značenje praćenja i evaluacije stanja uhranjenosti starijih osoba

Tomasović Mrčela, Nada; Popek, Ivana; Maltarić, Manuela [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Novosti u liječenju multiple skleroze

[Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

VII. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama

Škerk, Višnja [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Međunarodni stručni skup razmjene znanja i iskustva u okviru projekta PaSQ JA

Mesarić, Jasna [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Zdravstveni sustav i zdravstvena politika – kako osigurati održivost promjena u zdravstvu

Džakula, Aleksandar; Sekelj Kauzlarić, Katarina; Lončarek, Karmen; Vajagić, Maja; Popović, Duško [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Počela operativna faza projekta CAREWELL

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Pet godina CEPAMET-a u palijativnoj medicini

Braš, Marijana [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Predstavljanje knjige „Dva života Anice Jušić“

[Sažetak]

Recenzije

Recenzija

„Dva života Anice Jušić – Razvoj neurologije i hospicijskog pokreta u Hrvatskoj tijekom druge polovine 20. stoljeća“

Labar, Boris [Puni tekst]

Sponzorirane reportaže

Sponzorirana reportaža

Pharma Valley – novi farmaceutski kompleks JGL-a

[Sažetak]

Sponzorirana reportaža

Enterosgel u potpornom liječenju onkoloških bolesnika

Matković, Višnja [Sažetak]

Novosti

Novost

Učinkovitost liraglutida u smanjenju tjelesne težine

[Sažetak]

Novost

Usporedba laparoskopske i otvorene operacije za karcinom rektuma

[Sažetak]

Novost

Usporedba antibiotske terapije i operativnog liječenja kod nekompliciranog apendicitisa

[Sažetak]

Novost

Usporedba antibiotske terapije i operativnog liječenja kod nekompliciranog apendicitisa

[Sažetak]

Novost

Sustavni pregled i metaanaliza kanabinoida u medicinske svrhe

[Sažetak]

Novost

Usporedba restriktivnog i liberalnog korištenja transfuzije krvi kod krvarenja iz gornjeg gastrointestinalnog sustava

[Sažetak]

Novost

Usporedba klindamicina i trimetoprim-sulfometoksazola u liječenju nekompliciranih kožnih infekcija

[Sažetak]

Novost

Autizam i promjena obrasca metilacije

[Sažetak]

Novost

Novi način liječenja degeneracije makule

[Sažetak]

Novost

Deficijencija sterol-C4- metiloksidaze

[Sažetak]

Novost

Slatki napici povećavaju rizik razvoja bolesti srca

[Sažetak]

Novost

Novi lijek za liječenje hemofilije

[Sažetak]

Novost

Apstinencijski sindrom novorođenčeta

[Sažetak]

Novost

Multifunkcijski dijagnostički sustav uz novi poboljšani softver Tx STUDIO

[Sažetak]

Novost

EQUIA Forte stakleni ionomer

[Sažetak]

Novost

Svjetla za polimerizaciju – DeepCure

[Sažetak]

Novost

Sredstva koja sadrže borate zabranjena u EU

[Sažetak]

Novost

Affinis heavy body Black Edition i Affinis Precious

[Sažetak]