MEDIX, God. 27 Br. 150/151  •  Pregledni članak  •  Kardiologija HR ENG

Što je novo u zatajivanju srca? – Pregled novosti u Smjernicama Europskoga kardiološkog društva za dijagnosticiranje i liječenje zatajivanja srca iz 2021. godine

Filip Lončarić, Nina Jakuš, Davor Miličić

Europsko kardiološko društvo u kolovozu 2021. godine objavilo je nove Smjernice za dijagnostiku i liječenje zatajivanja srca, koje donose pregled klinički relevantnih, novih znanstvenih spoznaja u odnosu na prethodne Smjernice iz 2016. godine te izmijenjene preporuke za dijagnostiku i liječenje. Zatajivanje srca etiološki i fenotipski heterogena je skupina poremećaja i bolesti, pa se dijeli na kronično i akutno, a ovisno o vrijednosti istisne frakcije lijeve klijetke na zatajivanje srca s održanom, blago reduciranom i sniženom istisnom frakcijom. U odnosu na prethodne Smjernice unosi se i nova kategorija, tj. zatajivanje srca s oporavkom, odnosno poboljšanjem istisne frakcije. U dijagnostici se teži individualiziranom pristupu u smislu preciznije fenotipizacije različitih oblika zatajivanja srca. Farmakološka terapija u međuvremenu, potvrdila je vrijednost sakubitril-valsartana, a velika novost jest uvođenje SGLT-2 inhibitora kao prve linije liječenja u svih bolesnika sa zatajivanjem srca zbog reducirane sistoličke funkcije. U odabranih bolesnika predlaže se i vericigvat, a u definirane skupine bolesnike indicirano je liječenje tafamidisom. Kardioverterski defibrilatori i resinkronizacijski uređaji ravnopravni su lijekovima i treba ih primijeniti prema definiranim indikacijama. Pozornost je posvećena i liječenju uznapredovaloga zatajivanja srca, koje valja na vrijeme prepoznati i takve bolesnike usmjeriti u visokospecijalizirane tercijarne centre. Transplantacija srca i nadalje ostaje zlatni standard, ali postoji i veliki napredak na području mehaničke cirkulacijske potpore. Obnovljena je i klasifikacija akutnoga zatajivanja srca, koja se razlikuje u odnosu na prethodne Smjernice.

Ključne riječi:
akutno zatajivanje srca; nova klasifikacija; mehanička cirkulacijska potpora; novosti u dijagnostici i liječenju; istisna frakcija i kategorije zatajivanja srca; Smjernice Europskoga kardiološkoga društva 2021.; transplantacija; uznapredovalo zatajivanje srca

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 150/151

Key words: