MEDIX, God. 19 Br. 106  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Smjernice za dijagnosticiranje i liječenje depresije u djece i adolescenataClinical guidelines for diagnosis and therapy for depression in children and adolescents

Gordan Majić, Anđelina Bokić-Sabolić, Jarmila Škrinjarić, Ivan Begovac

Danas je potvrđeno da mnoga djeca i adolescenti imaju depresiju koja se dijagnosticira prema važećim klasifikacijama. Različitost pojavnih oblika depresivnih reakcija u djece i mladih vezana je uz osobitosti pojedinih razvojnih faza. U male, predškolske i mlađe školske djece u prvom planu mogu biti inhibicija u igri, nesigurnost, traženje kontakta, agitiranost, napadaji plača i temper tantrumi, enkopreza i enureza, poremećaji apetita i sna, noćni strahovi i inhibicije u učenju. U adolescentskom razdoblju očitovanje depresije sve je bliže onom u odrasloj dobi, no još uvijek se razlikuje. Način liječenja ovisi o dobi djeteta u smislu da se svaka faza razvoja očituje u fazno-specifičnim okolnostima. Drugi važan čimbenik u izboru oblika liječenja je procjena koji su čimbenici zaslužni za razvoj određenog oblika depresije. Danas se smatra općenito da je najdjelotvornije multimodalno liječenje. 

Ključne riječi:
adolescent; depresija; dijete; terapija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 106

It has been confirmed that many children and adolescents have depression, and is diagnosed according to international classifications. The diversity in forms of depressive reactions in children and adolescents is related to specificity of developmental phases. In small children, pre-school and elementary school children in the forefront may be inhibitions during playtime, insecurities, contact seeking, agitation, crying outbursts, temper tantrums, encopresis and enuresis, appetite and sleeping disorders, nightmares and learning difficulties. In adolescents depression symptoms are closer to those of adults, yet different. Treatment depends on the age of the child in the sense that each phase of development is reflected in a phase-specific circumstance. Another important factor in choosing the treatment is to assess which factors are responsible for the development of certain forms of depression. Today multimodal disease management is considered to be the most effective. 

Key words:
adolescent; child; depression; disease management