MEDIX, God. 19 Br. 106
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Depresija – etiologija, dijagnostika i liječenje

GošÄ‡a urednica:
prof. dr. sc. SlaÄ‘ana Štrkalj Ivezić
Predsjednica Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju HLZ-a


 

Uvodnik
Otvoren pristup

SlaÄ‘ana Å trkalj Ivezić 
Puni tekst | PDF

Epidemiološki prikaz depresivnih poremećaja u Hrvatskoj
Maja Silobrčić Radić, Vlasta Hrabak-Žerjavić 
Sažetak

Klinička slika, dijagnoza i diferencijalna dijagnoza depresivnih poremećaja
Josipa IvanuÅ¡ić, Dunja Degmečić 
Sažetak

Procjena suicidalnog rizika kod osoba oboljelih od depresije
Elvira Koić, SlaÄ‘ana Å trkalj-Ivezić 
Sažetak

Psihofarmakološke smjernice za liječenje depresije
Alma Mihaljević-PeleÅ¡, Marina Å agud 
Sažetak

Mehanizam djelovanja antidepresiva
Marina Å agud, Alma Mihaljević-PeleÅ¡, Bjanka Vuksan-Ćusa, Tomo Brataljenović 
Sažetak

Nuspojave antidepresiva
Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Miro Jakovljević, Dorotea Muck-Å eler, Nela Pivac 
Sažetak

Kognitivno-bihevioralna terapija depresije
Dražen Begić 
Sažetak

Smjernice za kliničko vođenje i plan liječenja depresije
SlaÄ‘ana Å trkalj Ivezić, Alma Mihaljević-PeleÅ¡, Mate Mihanović, Renata Dračevac-Sabljar 
Sažetak

Depresija u osoba starije životne dobi: specifičnosti kliničke slike i smjernice za liječenje
Ninoslav Mimica, Marija KuÅ¡an Jukić 
Sažetak

Smjernice za dijagnosticiranje i liječenje depresije u djece i adolescenata
Gordan Majić, AnÄ‘elina Bokić-Sabolić, Jarmila Å krinjarić, Ivan Begovac 
Sažetak

Razgovori

Pulmologija

Dr. Alma Rožman: Kronične plućne bolesti – što zaboravljamo
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Pulmologija

Prof. dr. sc. Roberto Rodriguez-Roisin: KOPB i nove, obnovljene GOLD smjernice
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Ginekologija

Prof. dr. sc. Damir Eljuga: Važnost međunarodne suradnje u prevenciji početnog raka materničnoga vrata
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Ginekologija

Prof. dr. sc. Vesna Kesić: Ginekološka onkologija danas i sutra
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Ginekologija

Prof. dr. sc. Lukas Rob: Očuvanje fertiliteta nakon liječenja raka materničnoga vrata
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Ginekologija

Prof. dr. sc. Lutz Gissmann: Primjena i budućnost cjepiva protiv HPV-a
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Osvrti

Javno zdravstvo

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice u Hrvatskoj
JoÅ¡ko Zekan, Melita Jelavić, Andrea Å upe Parun 
Puni tekst

Gastroenterologija

Rak jetre – rastući javnozdravstveni problem
Ivica Grgurević 
Puni tekst

Palijativna medicina

Komunikacijom protiv boli
Veljko ĐorÄ‘ević, Marijana BraÅ¡ 
Puni tekst

Tržište lijekova

Lista i cijene lijekova – novosti nakon pristupanja EU-u
MaÅ¡a Bulajić 
Puni tekst

Kolumne

Mali leksikon povijesti medicine

Depresija
Otvoren pristup

Amir Muzur 
Puni tekst

Recenzije

Novosti