4.91€ (36,99kn)

Pretplata

Depresija – etiologija, dijagnostika i liječenje

Gošća urednica:
prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić
Predsjednica Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju HLZ-a


 

Suplement:

Kliničke smjernice za liječenje depresivnog poremećaja

Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju
Hrvatsko psihijatrijsko društvo
Hrvatsko društvo za psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju

Tema broja

Pregledni članak

Epidemiološki prikaz depresivnih poremećaja u Hrvatskoj

Silobrčić Radić, Maja; Hrabak-Žerjavić, Vlasta [Sažetak]

Pregledni članak

Klinička slika, dijagnoza i diferencijalna dijagnoza depresivnih poremećaja

Ivanušić, Josipa; Degmečić, Dunja [Sažetak]

Pregledni članak

Procjena suicidalnog rizika kod osoba oboljelih od depresije

Koić, Elvira; Štrkalj-Ivezić, Slađana [Sažetak]

Pregledni članak

Psihofarmakološke smjernice za liječenje depresije

Mihaljević-Peleš, Alma; Šagud, Marina [Sažetak]

Pregledni članak

Mehanizam djelovanja antidepresiva

Šagud, Marina; Mihaljević-Peleš, Alma; Vuksan-Ćusa, Bjanka; Brataljenović, Tomo [Sažetak]

Pregledni članak

Nuspojave antidepresiva

Uzun, Suzana; Kozumplik, Oliver; Jakovljević, Miro; Muck-Šeler, Dorotea; Pivac, Nela [Sažetak]

Pregledni članak

Kognitivno-bihevioralna terapija depresije

Begić, Dražen [Sažetak]

Pregledni članak

Smjernice za kliničko vođenje i plan liječenja depresije

Štrkalj Ivezić, Slađana; Mihaljević-Peleš, Alma; Mihanović, Mate; Dračevac-Sabljar, Renata [Sažetak]

Pregledni članak

Depresija u osoba starije životne dobi: specifičnosti kliničke slike i smjernice za liječenje

Mimica, Ninoslav; Kušan Jukić, Marija [Sažetak]

Pregledni članak

Smjernice za dijagnosticiranje i liječenje depresije u djece i adolescenata

Majić, Gordan; Bokić-Sabolić, Anđelina; Škrinjarić, Jarmila; Begovac, Ivan [Sažetak]

Uvodnik

Uvodnik

Štrkalj Ivezić, Slađana [Puni tekst]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Depresija – etiologija, rana dijagnostika i liječenje

[Sažetak]

Pregledni stručni članci

Pregledni članak

Radiološka obrada bolesti dojke

Prutki, Maja; Štekić Novački, Ksenija; Duspara, Vlatko; Štern Padovan, Ranka [Sažetak]

Pregledni članak

Laboratorijska dijagnostika alergija i sigurnost bolesnika

Dodig, Slavica; Batišta, Irena [Sažetak]

Pregledni članak

Okluzija i ortodontska terapija u bolesnika s temporomandibularnim poremećajem

Badel, Tomislav; Anić Milošević, Sandra; Zadravec, Dijana; Savić Pavičin, Ivana; Munitić, Mirna [Sažetak]

Autorski pregled

Multipla sistemska atrofija – prikaz slučaja

Vuletić, Vladimira; Marković, Ivana; Stefanova, Elka; Bogdanović, Nenad [Sažetak]

Autorski pregled

Mitovi u hitnoj medicini

Ković, Ivor; Vidačić, Marija [Sažetak]

Sponzorirani članak

Aripiprazol: nove mogućnosti u liječenju shizofrenije i bipolarnog poremećaja

Jakovljević, Miro [Sažetak]

Sponzorirani članak

Hipoglikemije u šećernoj bolesti – problem unatoč sve boljim lijekovima

Marić, Andreja [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Dr. Alma Rožman: Kronične plućne bolesti – što zaboravljamo

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. dr. sc. Roberto Rodriguez-Roisin: KOPB i nove, obnovljene GOLD smjernice

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. dr. sc. Damir Eljuga: Važnost međunarodne suradnje u prevenciji početnog raka materničnoga vrata

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. dr. sc. Vesna Kesić: Ginekološka onkologija danas i sutra

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. dr. sc. Lukas Rob: Očuvanje fertiliteta nakon liječenja raka materničnoga vrata

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. dr. sc. Lutz Gissmann: Primjena i budućnost cjepiva protiv HPV-a

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Osvrti

Osvrt

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice u Hrvatskoj

Zekan, Joško; Jelavić, Melita; Šupe Parun, Andrea [Sažetak]

Osvrt

Rak jetre – rastući javnozdravstveni problem

Grgurević, Ivica [Sažetak]

Osvrt

Komunikacijom protiv boli

Đorđević, Veljko; Braš, Marijana [Sažetak]

Osvrt

Lista i cijene lijekova – novosti nakon pristupanja EU-u

Bulajić, Maša [Sažetak]

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Cochrane sustavni pregled

Psihološke i edukacijske intervencije korisne su za sprječavanje depresije u djece i adolescenata

[Sažetak]

Cochrane sustavni pregled

Liječenje depresije niskim dozama tricikličkih antidepresiva je učinkovitije od standardnih doza

[Sažetak]

Cochrane sustavni pregled

Kolaborativna skrb učinkovita je za depresiju i anksioznost, povećava suradljivost i zadovoljstvo pacijenata

[Sažetak]

Cochrane sustavni pregled

Lijekovi za nepotpuni pobačaj

[Sažetak]

Cochrane sustavni pregled

Lokalna terapija estrogenom može biti učinkovita za urinarnu inkontinenciju u postmenopauzalnih žena, ali ne zna se dovoljno o dugoročnim učincima

[Sažetak]

Cochrane sustavni pregled

Nema dokaza da u djece mlađe od dvije godine cijepljenje sprječava gripu

[Sažetak]

Kolumne

Kolumna

Depresija

Muzur, Amir [Puni tekst]

Stručna događanja

Osvrt na stručno događanje

Stručni sastanak i tečaj iz intervencijske kardiologije s međunarodnim sudjelovanjem – Crointervent 2013

Ernst, Aleksander [Sažetak]

Recenzije

Recenzija

„Osnove palijativne medicine – Ars medica prema kulturi zdravlja i čovječnosti“

Kusić, Zvonko [Puni tekst]

Sponzorirane reportaže

Sponzorirana reportaža

eKarton – kvalitetno rješenje za e-zdravstvo

[Sažetak]

Novosti

Novost

Hodanje kao vježba u bolesnika s perifernom arterijskom bolešću

[Sažetak]

Novost

Učinkovitost acetilsalicilne kiseline u niskoj dozi svaki drugi dan u prevenciji nastanka malignih bolesti

[Sažetak]

Novost

Naglo spuštanje tlaka u bolesnika s akutnom intracerebralnom hemoragijom

[Sažetak]

Novost

Učinkovitost tonziloadenotomije kod apneje u snu kod djece

[Sažetak]

Novost

Autizam i mentalna retardacija kod djece rođene in vitro fertilizacijom

[Sažetak]

Novost

Racemični adrenalin i inhalacijske strategije kod bronhiolitisa

[Sažetak]

Novost

Kreme za sunčanje i starenje kože

[Sažetak]

Novost

Geni uključeni u percepciju boli

[Sažetak]

Novost

Genska podloga tjeskobnosti

[Sažetak]

Novost

Liječenje multiple skleroze reprogramiranim stanicama kože

[Sažetak]

Novost

Pretvorba zvučnih u električne signale

[Sažetak]

Novost

Klinička faza 1 liječenja amiotrofične lateralne skleroze

[Sažetak]

Novost

Novi brending ortodontskih tvrtki u industriji ortodontskih naprava

[Sažetak]

Novost

3Shape TRIOS Color

[Sažetak]

Novost

Sof-Lex Spiral

[Sažetak]

Novost

Smjernice za sigurno izbjeljivanje zubne cakline

[Sažetak]