SGLT2-inhibitori, antidijabetici sa snažnom kardioprotekcijom i nefroprotekcijom

Autor: Draško Pavlović, Lidija Orlić, Tonko Gulin
Sažetak:

Kronična bubrežna bolest (KBB) velik je javno zdravstveni problem. Oko 10% odrasloga stanovništva ima KBB. Najčešći je uzrok dijabetička nefropatija (DN). Osim DN-a, bolesnici sa šećerenom bolešću mogu imati i druge uzroke KBB-a, tj. dijabetičku bubrežnu bolest (DBB). Više od 40% bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti ima neki oblik DBB-a. Prije manje od 10 godina započeta je klinička primjena novih antidijabetika, SGLT2-inhibitora. Ubrzo je dokazano da novi lijekovi uz dobar antidijabetički učinak imaju snažan kardioprotektivan i nefroprotektivan učinak u bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti. Rezultati recentnih kliničkih istraživanja dokazuju da mogu biti korisni i u osoba s KBB-om bez šećerne bolesti.

Ključne riječi:
diabetes mellitus; dijabetička bubrežna bolest; SGLT2-inhibitori