MEDIX, God. 22 Br. 119/120  •  Stručni članak  •  Stomatologija HR ENG

Regeneracija koštanog i mekog tkiva primjenom PRGF-Endoret tehnologije – prikaz slučajaRegeneration of soft and bone tissue using PRGF Endoret technology

Nena Matulić, Đino Tafra, Jana Barić, Dragana Gabrić

PRGF-Endoret (engl. Platelet Rich in Growth Factors) najnapredniji je autologni i biokompatibilni tehnološki sustav koji omogućuje dobivanje plazme bogate čimbenicima rasta iz vlastite krvi pacijenta. Temelji se na aktiviranju pacijentovih trombocita u svrhu stimulacije ubrzane regeneracije i cijeljenja tkiva. Endogeni proteini utječu na proces regeneracije tkiva, stimulirajući angiogenezu, kemotaksiju i staničnu proliferaciju. Rezultat je ubrzano cijeljenje mekih i tvrdih tkiva, izostanak infekcije i postoperativne boli. Prikazan je slučaj liječenja posteekstrakcijske alveole PRGF-Endoret tehnologijom nakon uklanjanja periapikalne lezije. Plazma bogata čimbenicima rasta potiče ubrzanu regeneraciju mekog i koštanog tkiva nakon ekstrakcije, što omogućuje imedijatno postavljanje implantata.

Ključne riječi:
angiogeneza; fibrin; periapikalna lezija; PRGF; trombociti

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 119/120

PRGF (Plasma Rich in Growth Factors) is the most advanced autologous and biocompatible technological system that allows for the obtaining of plasma rich in growth factors from a patient’s own blood. It is based on the activation of patient’s platelets in order to stimulate rapid healing and regeneration of the tissue. Endogenous proteins influence the process of tissue regeneration, stimulating angiogenesis, chemotaxis and cell proliferation. The result is accelerated healing of soft and hard tissues, absence of infection and postoperative pain. A case is presented where post-extraction alveoli were treated with PRGF Endoret technology after the removal of periapical lesions. The plasma rich in growth factors stimulates rapid regeneration of soft and bone tissue after extraction allowing for immediate implant placement.

Key words:
angiogenesis; fibrin; periapical lesion; PRGF; platelets