MEDIX, God. 22 Br. 119/120

Palijativna medicina i palijativna skrb

Gošće urednice:
doc. dr. sc. Marijana Braš, dr. med.
Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu HLZ-a

Vlasta Vučevac, dr. med.
Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


 

Tema broja

Uvodnik

Uvodnik

Braš, Marijana; Vučevac, Vlasta [Puni tekst]

Pregledni članak

Osnovni pojmovi o palijativnoj medicini i palijativnoj skrbi

Braš, Marijana; Đorđević, Veljko; Kandić-Splavski, Branka; Vučevac, Vlasta [Sažetak]

Pregledni članak

Multidisciplinarni tim u palijativnoj skrbi

Brajković, Lovorka; Pavić, Jadranka; Ozimec Vulinec, Štefanija; Grahovac, Irena; Grgić, Olivera; Kraljević, Nada; Nikić, Mijo [Sažetak]

Pregledni članak

Zbrinjavanje najčešćih simptoma u palijativnoj medicini

Miličić, Davor; Kes, Petar; Juretić, Antonio; Rimac, Matija; Planinc-Peraica, Ana; Basara, Latinka; Samaržija, Miroslav; Puljak, Livia; Štirjan Marković, Gordana; Ljubas, Ana; Vrček, Mirna; Sirovec, Alenka; Mitić, Cvijeta; Braš, Marijana [Sažetak]

Pregledni članak

Liječenje boli u palijativnoj medicini

Braš, Marijana; Juretić, Antonio; Kandić-Splavski, Branka; Devčić, Mato; Persoli-Gudelj, Marijana [Sažetak]

Pregledni članak

Klinička prehrana u potpornom liječenju zloćudne bolesti

Krznarić, Željko; Vranešić Bender, Darija; Ljubas Kelečić, Dina [Sažetak]

Pregledni članak

Psihijatrijsko/psihološki aspekti u palijativnoj medicini

Braš, Marijana; Đorđević, Veljko; Marinić, Robert; Kandić-Splavski, Branka; Filipčić, Igor; Devčić, Sanja [Sažetak]

Pregledni članak

Komunikacija i komunikacijske vještine u palijativnoj medicini

Braš, Marijana; Đorđević, Veljko; Brajković, Lovorka; Planinc-Peraica, Ana; Stevanović, Ranko [Sažetak]

Pregledni članak

Uloga obiteljskoga liječnika u zbrinjavanju palijativnog bolesnika

Pekez Pavliško, Tanja; Balint, Ines [Sažetak]

Pregledni članak

Palijativna skrb u pedijatriji

Butković, Diana; Stepan Giljević, Jasminka [Sažetak]

Pregledni članak

Palijativna skrb o neurološkim bolesnicima

Klepac, Nataša; Maljković, Lana; Vučevac, Vlasta [Sažetak]

Pregledni članak

Palijativna skrb o oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija

Kušan Jukić, Marija; Mimica, Ninoslav [Sažetak]

Pregledni članak

Umjetnost u palijativnoj skrbi

Braš, Marijana; Đorđević, Veljko; Janjanin, Mladen; Bogdanić, Peruško; Šimrak, Robert; Baće, Josip; Baletić, Borna; Cikojević, Dalibor [Sažetak]

Autorski pregled

Palijativna skrb u Istarskoj županiji – mobilni specijalistički palijativni tim

Franinović Marković, Julijana; Ivančić, Ante; Brumini, Diego; Povrzanović, Ivo; Peharda, Tomislav; Katačić, Roberta; Grozić Živolić, Sonja [Sažetak]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Palijativna medicina i palijativna skrb

[Sažetak]

Pregledni stručni članci

Pregledni članak

Palijativna skrb u obiteljskoj medicini

Katić, Milica; Bergman-Marković, Biserka; Vinter Repalust, Nevenka [Sažetak]

Pregledni članak

Perkutana endoskopska gastrostoma u palijativnoj skrbi

Tomašić, Vedran; Lerotić, Ivan [Sažetak]

Pregledni članak

Vrhunac epidemije gripe u Hrvatskoj – ožujak 2016. godine

Draženović, Vladimir; Barišin, Andreja [Sažetak]

Pregledni članak

Laparoskopska histerektomija – gdje smo nakon skoro 27 godina

Kopjar, Miroslav [Sažetak]

Pregledni članak

Usporedba organizacije sestrinske skrbi u Hrvatskoj i drugim zemljama Europske unije

Tikvić, Milica [Sažetak]

Stručni članak

Regeneracija koštanog i mekog tkiva primjenom PRGF-Endoret tehnologije – prikaz slučaja

Matulić, Nena; Tafra, Đino; Barić, Jana; Gabrić, Dragana [Sažetak]

Pregledni članak

Primjena lokalnih anestetika u pedodonciji

Verzak, Željko; Oreški, Iva; Pavlović, Ivana; Modrić, Vesna Erika; Karlović, Zoran; Brcković, Monika [Sažetak]

Sponzorirani članak

Lipitenzija – novi terapijski pristup?

Ćatić, Jasmina [Sažetak]

Sponzorirani članak

Rivaroksaban – povjerenje kroz kliničku praksu

Štambuk, Krešimir [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Prof. dr. sc. Tomislav Baudoin: Sadašnjost i budućnost rinologije

Rukavina Kralj, Lea [Puni tekst]

Osvrti

Osvrt

Uspostava sustava palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj

Vučevac, Vlasta; Franinović- Marković, Julijana; Krznarić, Željko; Braš, Marijana [Sažetak]

Osvrt

Palijativni tim Specijalne bolnice Sveti Rafael Strmac

Šakić, Maristela; Bogadi, Marijana; Tadić, Danijel; Marković, Luca; Pejaković, Antonija; Delaš, Marija; Prpić, Rebeka; Grgić, Olivera; Babić, Marija; Mackuljak, Robert [Sažetak]

Osvrt

Doprinos „Medixa“ razvoju palijativne medicine

Bulajić, Maša; Bralić, Dragan [Sažetak]

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Cochrane sustavni pregled

Zajedničko odlučivanje liječnika i bolesnika moglo bi smanjiti broj propisanih antibiotika za akutne respiratorne infekcije

[Puni tekst]

Cochrane sustavni pregled

Nedovoljno je dokaza da su omega-3 dodaci prehrani djelotvorni za liječenje depresije

[Sažetak]

Cochrane sustavni pregled

Prehrambena vlakna za sprečavanje kardiovaskularnih bolesti: ohrabrujući rezultati o učinku na čimbenike rizika

[Sažetak]

Cochrane sustavni pregled

Probiotici mogu biti djelotvorni za liječenje proljeva uzrokovanog antibioticima u djece

[Sažetak]

Kolumne

Kolumna

Morfij

Muzur, Amir [Sažetak]

Stručna događanja

Osvrt na stručno događanje

Poslijediplomski tečaj prve kategorije „Dijagnostika i liječenje poremećaja mokrenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“

Fistonić, Ivan [Puni tekst]

Osvrt na stručno događanje

VI. kongres perinatologa južne i jugoistočne Europe

Matijević, Ratko [Puni tekst]

Osvrt na stručno događanje

Prvi projekt EU-a za edukaciju medicinskih sestara i njegovateljica na području palijativne skrbi

Pekez-Pavliško, Tanja [Puni tekst]

Osvrt na stručno događanje

Je li moguća eliminacija HCV-a u Hrvatskoj

Popović, Duško [Puni tekst]

Osvrt na stručno događanje

IV. hrvatski rinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem

Velimir Grgić, Marko; Džepina, Davor; Kalogjera, Livije; Baudoin, Tomislav [Puni tekst]

Osvrt na stručno događanje

Počela kampanja „Jači od HS-a“

[Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Stručni simpozij „Spolno prenosive bolesti – zašto zatvaramo vrata budućnosti?“

Šitum, Mirna; Šentija Knežević, Mirela [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Stručno-znanstveni skup inPharma Vitamini 2015.

Vranešić Bender, Darija [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

POCT – dijagnostika na mjestu liječenja

Kuštreba, Sanja [Sažetak]

Recenzije

Recenzija

"Sportska prehrana"

Labar, Boris [Puni tekst]

Sponzorirane reportaže

Sponzorirana reportaža

Preporuke za odabir slabih i jakih opioida u liječenju boli

Fumić Dunkić, Lidija [Sažetak]

Sponzorirana reportaža

SEŠMEK – radionice o osnovnim i naprednim komunikacijskim vještinama u medicini

Lupi, Dinko [Sažetak]

Novosti

Novost

Povezanost odbijanja cijepljenja i cijepljenjem preventabilnih bolesti u SAD-u

[Sažetak]

Novost

Učinak udahnutog ksenona na bijelu moždanu tvar

[Sažetak]

Novost

Stent ili kirurški zahvat kod asimptomatične stenoze karotide

[Sažetak]

Novost

Povezanost pretilosti trudnica i porođajne mase djeteta

[Sažetak]

Novost

Sigurnije propisivanje lijekova – istraživanje edukacije, informatike i financijskih poticaja

[Sažetak]

Novost

Učinak NSAID-a u liječenju boli u artritisu koljena i kuka: network metaanaliza

[Sažetak]

Novost

3D-vakcine

[Sažetak]

Novost

Liječenje nakon srčanog udara

[Sažetak]

Novost

Amiotrofična lateralna skleroza – sekvenciranje egzoma

[Sažetak]

Novost

Zaštita hondrocita od mehaničkog oštećenja

[Sažetak]

Novost

UV-zrakama protiv šećerne bolesti i pretilosti

[Sažetak]

Novost

Geni uključeni u razvoj jet laga

[Sažetak]

Novost

Kako paraziti apsorbiraju hemoglobin

[Sažetak]

Novost

Novi način ranijeg otkrivanja raka

[Sažetak]

Novost

Inovativni proizvodi koji štede vrijeme

[Sažetak]

Novost

Novosti s dentalnog sajma u Chicagu

[Sažetak]

Novost

Oralne bolesti istaknute kao javnozdravstveni problem u EU

[Sažetak]

Novost

Pomoć u liječenju simptoma suhih usta

[Sažetak]

Novost

Termorezač gutaperke iz Practicona

[Sažetak]