MEDIX, God. 22 Br. 119/120
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Palijativna medicina i palijativna skrb

GošÄ‡e urednice:
doc. dr. sc. Marijana Braš, dr. med.
Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu HLZ-a

Vlasta Vučevac, dr. med.
Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Marijana BraÅ¡, Vlasta Vučevac 
Puni tekst | PDF

Osnovni pojmovi o palijativnoj medicini i palijativnoj skrbi
Marijana BraÅ¡, Veljko ĐorÄ‘ević, Branka Kandić-Splavski, Vlasta Vučevac 
Sažetak

Multidisciplinarni tim u palijativnoj skrbi
Lovorka Brajković, Jadranka Pavić, Å tefanija Ozimec Vulinec, Irena Grahovac, Olivera Grgić, Nada Kraljević, Mijo Nikić 
Sažetak

Palijativna skrb u Istarskoj županiji – mobilni specijalistički palijativni tim
Julijana Franinović Marković, Ante Ivančić, Diego Brumini, Ivo Povrzanović, Tomislav Peharda, Roberta Katačić, Sonja Grozić Živolić 
Sažetak

Zbrinjavanje najčešćih simptoma u palijativnoj medicini
Davor Miličić, Petar Kes, Antonio Juretić, Matija Rimac, Ana Planinc-Peraica, Latinka Basara, Miroslav Samaržija, Livia Puljak, Gordana Å tirjan Marković, Ana Ljubas, Mirna Vrček, Alenka Sirovec, Cvijeta Mitić, Marijana BraÅ¡ 
Sažetak

Liječenje boli u palijativnoj medicini
Marijana BraÅ¡, Antonio Juretić, Branka Kandić-Splavski, Mato Devčić, Marijana Persoli-Gudelj 
Sažetak

Klinička prehrana u potpornom liječenju zloćudne bolesti
Željko Krznarić, Darija VraneÅ¡ić Bender, Dina Ljubas Kelečić 
Sažetak

Psihijatrijsko/psihološki aspekti u palijativnoj medicini
Marijana BraÅ¡, Veljko ĐorÄ‘ević, Robert Marinić, Branka Kandić-Splavski, Igor Filipčić, Sanja Devčić 
Sažetak

Komunikacija i komunikacijske vještine u palijativnoj medicini
Marijana BraÅ¡, Veljko ĐorÄ‘ević, Lovorka Brajković, Ana Planinc-Peraica, Ranko Stevanović 
Sažetak

Uloga obiteljskoga liječnika u zbrinjavanju palijativnog bolesnika
Tanja Pekez PavliÅ¡ko, Ines Balint 
Sažetak

Palijativna skrb u pedijatriji
Diana Butković, Jasminka Stepan Giljević 
Sažetak

Palijativna skrb o neurološkim bolesnicima
NataÅ¡a Klepac, Lana Maljković, Vlasta Vučevac 
Sažetak

Palijativna skrb o oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija
Marija KuÅ¡an Jukić, Ninoslav Mimica 
Sažetak

Umjetnost u palijativnoj skrbi
Marijana BraÅ¡, Veljko ĐorÄ‘ević, Mladen Janjanin, PeruÅ¡ko Bogdanić, Robert Å imrak, Josip Baće, Borna Baletić, Dalibor Cikojević 
Sažetak

Razgovori

Rinologija

Prof. dr. sc. Tomislav Baudoin: Sadašnjost i budućnost rinologije
Otvoren pristup

Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Osvrti

Palijativna medicina i palijativna skrb

Uspostava sustava palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj
Vlasta Vučevac, Julijana Franinović- Marković, Željko Krznarić, Marijana BraÅ¡ 
Puni tekst

Palijativna medicina

Palijativni tim Specijalne bolnice Sveti Rafael Strmac
Maristela Å akić, Marijana Bogadi, Danijel Tadić, Luca Marković, Antonija Pejaković, Marija DelaÅ¡, Rebeka Prpić, Olivera Grgić, Marija Babić, Robert Mackuljak 
Puni tekst

Kolumne

Mali leksikon povijesti medicine

Morfij
Amir Muzur 
Puni tekst

Recenzije

Novosti