Razumjevanje mehanizma mitralne regurgitacije u zatajivanju srca

Autor: Jadranka Šeparović Hanževački, Vlatka Rešković Lukšić, Sandra Jakšić Jurinjak, Nikola Bulj
Sažetak:

Mitralna regurgitacija predstavlja valvularnu grešku kod koje dolazi do povrata volumena krvi iz šupljine lijevog ventrikula u šupljinu lijevog atrija i prema mehanizmu nastanka može se podijeliti na primarnu (bolest mitralnih listića), sekundarnu (najčešće bolest lijeve klijetke) i miješanu etiologiju. Učestalost mitralne regurgitacije u stalnom je porastu zbog čega je od presudne važnosti definirati etiologiju i procijeniti težinu valvularne greške u svrhu učinkovitog liječenja. Patofiziološki radi se o tipičnom volumnom opterećenju lijeve klijetke koje vremenom može progredirati u manifestno popuštanje srca. Ehokardiografija je temelj dijagnostke, procjene mehanizma nastanka i kvantifikacije težine mitralne regurgitacije. Napredak metoda oslikavanja srca, u prvom redu trodimenzijske i funkcionalne ehokardiografije, doveo je do pravovremenog i točnog prepoznavanja bolesnika koji zathtijevaju moderne kirurške i perkutane metode liječenja mitralne regurgitacije i poboljšanja ishoda liječenja.

Ključne riječi:
ehokardikardiografija; mehanizam; mitralna regurgitacija; patofiziologija