MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Procjena radne sposobnosti osoba s dijagnozom psihotičnog poremećajaEvaluation of disability on the basis of psychotic disorders

Vlado Jukić, Slađana Štrkalj Ivezić, Marija Kušan Jukić

Procjena radne sposobnosti osoba s mentalnim poremećajem složen je postupak te svakom bolesniku treba pristupiti individualno, vodeći računa o različitim biološkim, psihološkim i socijalnim čimbenicima. Unatoč napretku u području liječenja psihičkih poremećaja koje je utjecalo na osposobljavanje oboljelih za samostalan život i rad, u našoj stručnoj literaturi posljednjih 30-ak godina malo se pisalo o smjernicama za procjenu radne sposobnosti oboljelih od psihičkih poremećaja. Stoga u radu iznosimo opće smjernice za procjenu radne sposobnosti osoba s psihičkim poremećajem

Ključne riječi:
psihički poremećaji, radna sposobnost, procjena

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1

Evaluation of disability on the basis of mental disorders is a complex procedure. Each patient requires an individual approach that takes into account different biological, psychological and social factors. In spite of the progress made in the treatment of persons with mental disorders, which has influenced the perspective of their ability to live and work independently, the recommendations for the evaluation of disability on the basis of mental disorders were little discussed in our literature in the last thirty years. Therefore, we present the general recommendations for the evaluation of disability on the basis of mental disorders. 

Key words:
mental disorders; disability evaluation