MEDIX, God. 14 Br. 79  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Nove spoznaje o moždanom udaruStroke: recent findings

Vida Demarin

Posljednjih godina otkrivene su brojne novosti na području moždanog udara koje su značajno promijenile pristup bolesnicima s moždanim udarom. Došlo je do novih spoznaja u genetici, dijagnostici, zbrinjavanju i liječenju bolesnika, primarnoj i sekundarnoj prevenciji, te u vaskularnoj demenciji. Moždani udar hitno je medicinsko stanje koje zahtijeva hitan transport i urgentno zbrinjavanje u najbližoj adekvatno opremljenoj ustanovi. Hitno zbrinjavanje potrebno je i kod bolesnika s tranzitornim ishemijskim atakama (TIA) kako bi se spriječio nastanak moždanog udara

Ključne riječi:
vaskularna demencija; dijagnostika; genetika; tranzitorna ishemijska ataka; prevencija i kontrola; moždani udar; terapija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 79

The management of patients with stroke has changed significantly in recent years due to novel research findings in the fields of genetics, diagnosis, treatment, primary and secondary prevention of stroke and vascular dementia. Stroke is an urgent medical condition requiring urgent transport and treatment of the patient in an adequately equipped hospital setting. Equally urgent treatment is needed in patients with transient ischemic attacks (TIA) in order to prevent stroke.

Key words:
dementia, vascular; diagnosis; genetics; ischemic attack, transient; prevention and control; stroke; therapy