MEDIX, God. 14 Br. 79
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Nove spoznaje u prevenciji, dijagnostici i liječenju moždanog udara

GošÄ‡a urednica:
prof. dr. sc. Vida Demarin
Predsjednica Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva za prevenciju moždanog udara,
Klinika za neurologiju, KB "Sestre milosrdnice", Zagreb


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Vida Demarin 
Puni tekst | PDF

Nove spoznaje o moždanom udaru
Vida Demarin 
Sažetak

Epidemiologija cerebrovaskularnih bolesti
Vlasta Hrabak-Žerjavić, Verica Kralj 
Sažetak

Novi pristup klasifikaciji moždanog udara
Dragutin Kadojić 
Sažetak

Algoritam zbrinjavanja bolesnika s TIA-om
Ivo LuÅ¡ić 
Sažetak

Suvremene metode radiološke dijagnostike moždanog udara
Goran PavliÅ¡a, Ranka Å tern-Padovan 
Sažetak

Značaj neurosonoloških metoda u dijagnostici i terapiji cerebrovaskularnih bolesti
Arijana Lovrenčić-Huzjan 
Sažetak

Telemedicina u trijaži bolesnika s moždanim udarom
Tomislav Breitenfeld 
Sažetak

Nove smjernice u prevenciji moždanog udara
Vida Demarin, Vlasta Vuković, Zlatko Trkanjec 
Sažetak

Dislipidemije i cerebrovaskularne bolesti
Željko Reiner 
Sažetak

Primarna i sekundarna prevencija moždanog udara: kontrola arterijske hipertenzije
Petar Kes, Ivana Jurić, Vanja BaÅ¡ić-Kes, Vida Demarin 
Sažetak

Algoritam dijagnostike i liječenja bolesnika s moždanim udarom
Vesna Vargek Solter 
Sažetak

Pušenje i moždani udar
Nevenka ÄŒop-Blažić, Iris Zavoreo 
Sažetak

Moždani udar u osoba mlađe životne dobi
Vanja BaÅ¡ić Kes, Vida Demarin 
Sažetak

Neurološke komplikacije Anderson-Fabryjeve bolesti
Vida Demarin, Vanja BaÅ¡ić Kes 
Sažetak

Razgovori

Kardiologija

Prof. dr. Stevo Julius: Hipertenziju liječiti u prvom stadiju bolesti
Lea Rukavina 
Puni tekst

Kardiologija / Kirurgija

Dr. Tomislav Mihaljević: Dometi kardijalne kirurgije
Lea Rukavina 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Dr. Agis D. Tsouros: Učiniti izbor zdravog života lakim izborom
Lea Rukavina 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Dr. Zvonimir Å ostar: Zdravlje u Zagrebu
Lea Rukavina 
Puni tekst

Kolumne

Bioetika

VII. bioetički skup u Lošinju
Otvoren pristup

Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Podlistak

Medixova medicinska biblioteka

Posebnosti primjene lijekova u starijoj dobi – 3. dio
Zijad Duraković 

Novosti