MEDIX, God. 25 Br. 135  •  Sponzorirani članak  •  Infektologija HR ENG

Na putu prema eliminaciji hepatitisa C u svijetu do 2030. godine – kako postići cilj i u HrvatskojTowards global elimination of hepatitis C by 2030 – how to achieve the goal in Croatia

Adriana Vince

Hrvatska ima razvijen sustav epidemiološkoga nadzora i kliničke skrbi o oboljelima od virusnih hepatitisa, uz dostupnost suvremene dijagnostike i terapije. Usvajanjem i implementacijom strateških ciljeva iz nacionalne strategije za kontrolu virusnih hepatitisa, Hrvatska može ostvariti ciljeve svjetske zdravstvene organizacije za eliminaciju virusnoga hepatitisa do 2030. godine. Najvažnije aktivnosti u provedbi strategije su edukacija opće populacije i zdravstvenih djelatnika u prepoznavanju čimbenika rizika za prijenos infekcije te provedba programa za smanjenje prevalencije hepatitisa C među osobama koje injektiraju drogu.

Ključne riječi:
hepatitis C; globalna strategija SZO-a; Hrvatska, nacionalna strategija; direktni antivirusni lijekovi; praćenje i nadzor nad zaraznim bolestima

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 135

Croatia has a developed system of epidemiological surveillance and clinical care for patients with viral hepatitis, with the availability of modern diagnostics and therapy. By adopting and implementing the strategic goals from national viral hepatitis strategy, Croatia as a small country has a reasonable chance to achieve the goals of the World Health Organization for the elimination of viral hepatitis by 2030. The most important activities in the implementation of the strategy are education of the general population and health professionals in recognizing the risk factors for the transmission of infection, as well as the implementation of a program to reduce the prevalence of hepatitis C in people who inject drugs. 

Key words:
Croatia, national strategy; direct antiviral drugs; hepatitis C; monitoring and surveillance of infectious diseases; WHO, global strategy