MEDIX, God. 25 Br. 135
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Smjernice u praksi obiteljskog liječnika

Gosti urednici:
prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković, dr. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Rudika Gmajnić, dr. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
prof. dr. sc. Milica Katić,  dr. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


 

 

Uvodnik
Otvoren pristup

Biserka Bergman Marković, Rudika Gmajnić, Milica Katić 
Puni tekst | PDF

Izvod iz smjernica za hitna stanja u obiteljskoj medicini
Rudika Gmajnić, Sanda Pribić 
Sažetak

Smjernice za zbrinjavanje akutnog infarkta miokarda u obiteljskoj medicini
Biserka Bergman Marković, Ines Diminić Lisica, Nikola Bulj 
Sažetak

Prijezastojna stanja
Otvoren pristup

Slavica Kvolik, Sonja Škiljić 
Sažetak | PDF

Nove smjernice za liječenje arterijske hipertenzije – primjena u obiteljskoj medicini
Ines Diminić Lisica, Biserka Bergman Marković 
Sažetak

Smjernice za šećernu bolest – izazovi primjene u svakodnevnomu radu liječnika obiteljske medicine
Valerija Bralić Lang, Ivančica Peček, Tina Milavić, Katerina Kovachevikj 
Sažetak

Smjernice za antibiotičko liječenje najčešćih infektivnih bolesti u obiteljskoj medicini
Nataša Mrduljaš-Đujić, Arjana Tambić-Andrašević, Nina Bašić-Marković, Roberta Marković, Marion Tomičić, Gazmend Bojaj, Gylxhan Hasani 
Sažetak

Smjernice za prijeoperacijsku obradu najčešćih stanja u obiteljskoj medicini
Jasna Vučak, Julija Šerić, Karmela Bonassin, Jadranka Karuza, Dragan Soldo 
Sažetak

Smjernice za opstruktivne plućne bolesti
Ksenija Kranjčević, Jelena Ostojić, Tamara Kovačić, Jasmina Milašinčić 
Sažetak

Kratki pregled smjernica za liječenje bola u obiteljskoj medicini
Milica Katić, Mira Fingler, Rajka Šimunović 
Sažetak

Smjernice za dijagnostiku i liječenje depresivnih poremećaja
Leonardo Bukmir, Martina Fišić, Branislava Popović, Aleksandar Ljubotina, Tina Zavidić 
Sažetak

Dijagnosticiranje i liječenje anksioznih poremećaja – smjernice za obiteljske liječnike
Aleksandar Ljubotina, Leonardo Bukmir, Branislava Popović, Maja Ljubotina, Tina Zavidić, Arifa Mahmić 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Smjernice u praksi obiteljskog liječnika
Otvoren pristup

I u ovome broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadržava 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Smjernice u praksi obiteljskog liječnika“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrjednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK-a sa sedam bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnoga medicinskog usavršavanja, uz upis bodova u elektroničkom obliku.

Za dodjelu bodova u sustavu trajne izobrazbe uzimat će se u obzir samo pozitivno riješeni testovi dostavljeni na originalnom obrascu (umetku) iz tiskanog izdanja Medixa najkasnije do 20. srpnja 2019. godine.

 
PDF

Pregledni stručni članci

Infektologija

Krpeljima prenosive bolesti – globalna prijetnja zdravlju
Vladimir Krajinović, Lidija Cvetko Krajinović 
Sažetak

Oftalmologija

Drugo ekspertno izvješće o suhome oku radne skupine Društva za suzni film i površinu oka (TFOS DEWS II)
Igor Petriček, Marija Matić, Nenad Vukojević, Tomislav Jukić, Iva Lukač, Dina Lešin Gaćina 
Sažetak

Infektologija

Na putu prema eliminaciji hepatitisa C u svijetu do 2030. godine – kako postići cilj i u Hrvatskoj
Adriana Vince 
Sažetak

Gastoenterologija

Ultrazvučne metode u obradi bolesnika s hepatitisom C
Ivica Grgurević, Laura Čmarec Buhin 
Sažetak

Javno zdravstvo

Kliničke i ekonomske prednosti suvremene radioterapije u Hrvatskoj
Ranko Stevanović, Vanesa Benković, Vatroslav Zovko, Hrvoje Šobat, Nikola Đaković 
Sažetak

Dentalna medicina

Preporuke za pregled usne šupljine u obiteljskoj medicini – kada uputiti pacijenta doktoru dentalne medicine
Ivana Šutej, Kristina Peroš, Ivana Savić Pavičin 
Sažetak

Razgovori

Nefrologija

Dr. sc. Pablo Antonio Ureña Torres: Racionalna dijagnostika i liječenje renalne osteodistrofije u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti
Otvoren pristup

Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Nefrologija

Prof. Masafumi Fukagawa: Liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma u dijalitičkih bolesnika
Otvoren pristup

Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Obiteljska medicina

Prim. dr. Ines Balint: „Doktore, teško dišem, umaram se, što mi je? Pomozite, ne mogu čekati na pregled u bolnici...“
Ana Rukavina 
Puni tekst

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Osvrti

Javno zdravstvo / Onkologija

II. kongres „Maligne bolesti i poremećaji kontinencije kao komorbiditet“
KIvica Belina, Ljiljana Lulić Karapetrić, Ivan Fistonić 
Puni tekst

Neuroznanost / Neurologija / Psihijatrija

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti (CROCAD-18)
Ninoslav Mimica 
Puni tekst

Hematologija

Zagreb – središte okupljanja svjetskih stručnjaka za komplikacije nakon transplantacije krvotvornih matičnih stanica
Antonela Samardžić 
Puni tekst

Neurologija

Multipla skleroza – novi kriteriji liječenja
Ana Rukavina 
Puni tekst

Obiteljska medicina

Ususret 10. kongresu KoHOM-a
Otvoren pristup

Vjekoslava Amerl Šakić 
Puni tekst

Stručna događanja

Recenzije

Sponzorirane reportaže

Novosti