MEDIX, God. 19 Br. 106  •  Autorski pregled  •  Neurologija HR ENG

Multipla sistemska atrofija – prikaz slučajaMultiple system atrophy – case report

Vladimira Vuletić, Ivana Marković, Elka Stefanova, Nenad Bogdanović

Multipla sistemska atrofija progresivna je neurodegenerativna bolest koja se klinički prezentira različitim stupnjem disfunkcije autonomnog živčanog sustava, cerebelarnom ataksijom te simptomima parkinsonizma. U bolesnika u kojih u kliničkoj slici dominira autonomna disfunkcija često se ne posumnja na multisistemsku atrofiju kao mogući uzrok te se zbog toga takvi bolesnici podvrgavaju kardiološkim i urološkim obradama koje u većini slučajeva ne potvrđuju patomorfološki uzrok poremećaja. Posljedica navedenog su odgođeno postavljanje dijagnoze i liječenje bolesti. Multidisciplinarnim pristupom liječenju, kombiniranjem pažljivo titriranog simptomatskog liječenja i fizikalne terapije, uz visoku motivaciju bolesnika, liječnika, medicinskih sestara, skrbnika i članova obitelji, moguće je postići ublažavanje simptoma i poboljšanje kvalitete života oboljelih. U radu je prikazan slučaj 62-godišnjeg bolesnika s ponavljajućim sinkopama, ortostatskom hipotenzijom, urinarnim smetnjama, parkinsonizmom i cerebelarnim simptomima, kojem je dijagnosticirana multipla sistemska atrofija. 

Ključne riječi:
bolesti autonomnog živčanog sustava; multipla sistemska atrofija; parkinsonizam; sinkopa

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 106

Multiple system atrophy is a progressive neurodegenerative disease characterized by different degree of autonomic nervous system dysfunction, cerebellar ataxia and Parkinsonism. In patients who present mostly with autonomic dysfunction, the diagnosis of multisystem atrophy is often overlooked. The patients usually undergo extensive cardiologic and urologic assessments, which in most cases do not show any pathological substrate. Therefore, the correct diagnosis, adequate therapy and patient care are often delayed. A good quality of life and reduction of symptoms may be achieved by qualified multidisciplinary approach, combined symptomatic therapy, physical therapy and motivation of doctors, nurses, caregivers, patients and their family members. We describe a case of a 62-year-old man with repetitive syncope, orthostatic hypotension, urinary dysfunction, Parkinsonism and cerebellar symptoms, who was diagnosed with multiple system atrophy. 

Key words:
autonomic nervous system diseases; multiple system atrophy; Parkinsonian disorders; syncope