Mjesto vericigvata u liječenju bolesnika sa srčanim zatajivanjem i reduciranom ejekcijskom frakcijom nakon pogoršavajućega događaja srčanoga zatajivanja

Autor: Daniel Lovrić
Sažetak:

U bolesnika sa srčanim zatajivanjem svaki pogoršavajući događaj, kao što je potreba za primjenom intravenskih diuretika, pregled u hitnoj službi ili hospitalizacija radi liječenja, poseban su čimbenik rizika za daljnje neželjene događaje i prijevremenu kardiovaskularnu smrt. Vericigvat je u takvih visokorizičnih bolesnika, prosječno nižega funkcijskoga kapaciteta nego u svim recentnim velikim kliničkim ispitivanjima o srčanome zatajivanju, pokazao znatan učinak u prevenciji združenih ishoda vremena do kardiovaskularne smrti ili hospitalizacije radi srčanoga zatajivanja, a uz sigurnosni profil bez znatne razlike u odnosu na placebo, uz jednostavno doziranje jedanput na dan uz jelo, bez potrebe za tzv. washout razdobljem.

Ključne riječi:
srčano zatajivanje; kardiovaskularna smrt; hospitalizacija radi srčanoga zatajivanja; vericigvat

Preuzmite članak u PDF formatu ovdje