MEDIX, God. 27 Br. 150/151  •  Sponzorirani članak  •  Kardiologija HR ENG

Mjesto vericigvata u liječenju bolesnika sa srčanim zatajivanjem i reduciranom ejekcijskom frakcijom nakon pogoršavajućega događaja srčanoga zatajivanjaThe place of vericiguat in treatment of patients with heart failure and reduced ejection fraction following a worsening heart failure event

Daniel Lovrić

U bolesnika sa srčanim zatajivanjem svaki pogoršavajući događaj, kao što je potreba za primjenom intravenskih diuretika, pregled u hitnoj službi ili hospitalizacija radi liječenja, poseban su čimbenik rizika za daljnje neželjene događaje i prijevremenu kardiovaskularnu smrt. Vericigvat je u takvih visokorizičnih bolesnika, prosječno nižega funkcijskoga kapaciteta nego u svim recentnim velikim kliničkim ispitivanjima o srčanome zatajivanju, pokazao znatan učinak u prevenciji združenih ishoda vremena do kardiovaskularne smrti ili hospitalizacije radi srčanoga zatajivanja, a uz sigurnosni profil bez znatne razlike u odnosu na placebo, uz jednostavno doziranje jedanput na dan uz jelo, bez potrebe za tzv. washout razdobljem.

Ključne riječi:
srčano zatajivanje; kardiovaskularna smrt; hospitalizacija radi srčanoga zatajivanja; vericigvat

Članak je dostupan u cijelosti u PDF formatu

PREUZMI PDF

In patients with heart failure, any worsening heart failure event, such as the need for intravenous diuretics, the emergency department examination or hospitalization, is an independent risk factor for future adverse events and premature cardiovascular death. In such high risk patients with lower average functional capacity compared to the patients in recent large heart failure trials, vericiguat showed significant reduction of composite endpoint of cardiovascular death or heart failure hospitalization with a safety profile comparable to placebo, with simple, once a day dosing with food, without the need for washout period.

Key words:
cardiovascular death; heart failure; heart failure hospitalization; vericiguat