MEDIX, God. 25 Br. 139/140

14.60€ (110,00kn)

Pretplata

Rijetke nasljedne metaboličke bolesti

Gost urednik:
doc. dr. sc. Ivan Pećin, dr. med.
Zavod za bolesti metabolizma, Klinika za unutarnje bolesti, KBC Zagreb


 

Tema broja

Uvodnik

Uvodnik

Pećin, Ivan [Puni tekst]

Pregledni članak

Fabryjeva bolest – važnost ranog otkrivanja i testiranje u dječjoj dobi

Barić, Ivo [Sažetak]

Pregledni članak

Anderson-Fabryjeva bolest u odraslih

Bašić Kes, Vanja; Kes, Petar [Sažetak]

Pregledni članak

Gaucherova bolest – pravodobno prepoznavanje bolesti i važnost testiranja

Duraković, Nadira [Sažetak]

Pregledni članak

Izazovi laboratorijske dijagnostike lizosomskih bolesti nakupljanja

Fumić, Ksenija [Sažetak]

Pregledni članak

Hereditarni angioedem – sitna slova, veliki problemi; koliko ga prepoznajemo?

Karadža-Lapić, Ljerka [Sažetak]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Rijetke nasljedne metaboličke bolesti

[Puni tekst]

Pregledni stručni članci

Pregledni članak

Retinalni vaskularni poremećaji u dječjoj i mlađoj odrasloj dobi

Bakula, Maja; Petriček, Igor; Barišić Kutija, Marija; Lešin Gaćina, Dina; Opačić, Dalibor [Sažetak]

Pregledni članak

Prevencija moždanog udara u mlađih osoba

Bašić Marković, Nina; Marković, Roberta [Sažetak]

Pregledni članak

Kako prepoznati, liječiti i pratiti astmu u dječjoj dobi u obiteljskoj medicini

Kovačević, Jana [Sažetak]

Pregledni članak

Kako prepoznati zlostavljanje i zanemarivanje djeteta – uloga liječnika obiteljske medicine

Ramić Severinac, Dijana; Bočkaj, Sandra; Klanjčić Bočina, Klara [Sažetak]

Autorski pregled

Evaluacija asimptomatske mikrohematurije u ambulanti obiteljske medicine

Jandrić-Kočić, Marijana [Sažetak]

Autorski pregled

Stomatološka priprema onkoloških bolesnika za uvođenje bisfosfonata

Majhen, Lucija; Granić, Marko; Brailo, Vlaho [Sažetak]

Pregledni članak

Uloga stomatologa u liječenju onkoloških bolesnika

Brailo, Vlaho; Majhen, Lucija [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Prof. dr. sc. Ante Ćorušić: Osvrt na aktualne teme iz ginekologije u Hrvatskoj

Rukavina Kralj, Lea [Puni tekst]

Razgovor

Prof. dr. sc. Michael Stark i doc. dr. sc. Dragan Belci: Implementacija carskog reza po Starku

Rukavina Kralj, Lea [Puni tekst]

Razgovor

Prof. Ognjen Gajić: Novi algoritam za poboljšanje ishoda u hitnoj službi i jedinici intenzivnog liječenja – CERTAIN pristup

Rukavina Kralj, Lea [Puni tekst]

Razgovor

Prof. dr. sc. Bruno Baršić: Aktualnosti u infektologiji i intenzivnoj medicini

Rukavina Kralj, Lea [Puni tekst]

Razgovor

Doc. dr. sc. Marko Kutleša: Akutna stanja u infektologiji

Rukavina Kralj, Lea [Puni tekst]

Osvrti

Osvrt

Simpozij u povodu Svjetskog dana prevencije dekubitusa

Vranješ, Ivana [Puni tekst]

Osvrt na stručno događanje

XVIII. simpozij „Gdje smo u neurologiji 2019.“

Bašić Kes, Vanja; Kobasić, Ivana [Sažetak]

Osvrt

Javnozdravstvena medicina – tko, kako, kada, zašto

Benjak, Tomislav; Štimac, Danijela; Jurković, Dražen [Sažetak]

Osvrt

85. dani dijabetologa – prevencija i liječenje kroničnih komplikacija šećerne bolesti

Andrić, Jelena; Deškin, Marin; Rahelić, Dario [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

V. edukativna konferencija o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem– EdukAl 2019.

Vranješ, Ivana [Sažetak]

Osvrt

VIII. hrvatski kongres ginekologa i opstetričara s međunarodnim sudjelovanjem

Rukavina Kralj, Lea [Puni tekst]

Osvrt

Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu 2019. godine

Pavelić, Jasminka [Sažetak]

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Cochrane sustavni pregled

Primjena antibiotika u trudnica s asimptomatskom bakteriurijom

[Puni tekst]

Cochrane sustavni pregled

Primjena kortikosteroida u liječenju sepse djece i odraslih

[Sažetak]

Cochrane sustavni pregled

Primjena beta-blokatora u osoba s dijagnosticiranim ili sa sumnjom na akutni infarktom miokarda

[Puni tekst]

Cochrane sustavni pregled

Tonzilektomija za liječenje sindroma periodične vrućice s aftoznim stomatitsom i adentisom

[Sažetak]

Stručna događanja

Osvrt na stručno događanje

III. riječki dani primarne zdravstvene zaštite „Bolesnik s neurološkim i psihičkim poremećajima u obiteljskoj medicini“

Fišić, Martina; Popović, Branislava [Puni tekst]

Osvrt na stručno događanje

U 90 posto slučajeva moždani udar može se spriječiti modifikacijom čimbenika rizika

Vranješ, Ivana [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Kombinacija individualne i populacijske strategije – najbolji rezultati kod visokorizičnih skupina za nastanak moždanog udara

Vranješ, Ivana [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Otvorena nova rađaonica u KB-u „Sveti Duh“

Vranješ, Ivana [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

III. simpozij „Radiologija u hitnoj kliničkoj praksi“

Vranješ, Ivana [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Odabrane teme iz kliničke prehrane

Karas, Irena [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

50. godišnji stručno-znanstveni skup Hrvatskog pulmološkog društva HLZ-a

Miculinić, Neven [Puni tekst]

Osvrt na stručno događanje

Prvi nacionalni kongres Hrvatskog društva za jednodnevnu kirurgiju

Bosak Veršić, Ana; Baković, Josip [Puni tekst]

Osvrt na stručno događanje

Multipla skleroza u praksi obiteljskih liječnika i pedijatara

Kralj, Diana [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

85 godina Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača - Bolnica bez ograde

[Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Briga o mentalnom zdravlju mladih zahtijeva multidisciplinarni pristup

Vranješ, Ivana [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Sustavnom edukacijom i multidisciplinarnim pristupom do manjeg broja stradale djece u prometu

Vranješ, Ivana [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Okupljanje svih zdravstvenih dionika na jednome mjestu – Futur Z kongres

[Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Dio bolesnika oboljelih od KML-a pred izlječenjem ili dubokom remisijom

Vranješ, Ivana [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Maligne bolesti na drugom su mjestu uzroka smrti djece u Hrvatskoj

[Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Dubrovnik – svjetski centar estetske medicine

[Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

XXI. godišnji kongres Hrvatskoga reumatološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem

Padjen, Ivan [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Osteoporosis Update 2019

Dumić Čule, Ivo; Vukičević, Slobodan [Sažetak]

Recenzije

Recenzija

„Grupna terapija za psihoze“

[Puni tekst]

Recenzija

„Ortopedska propedeutika“

[Puni tekst]

Recenzija

„Sportska medicina“

[Puni tekst]

Novosti

Novost

Povezanost različitih tipova dijabetesa i indeksa tjelesne mase majki sa psihijatrijskim poremećajima u djece

[Puni tekst]

Novost

Niži prag od tradicionalnog liječenja za novorođenačku hipoglikemiju

[Sažetak]

Novost

Oštećenja analnog sfinktera nakon poroda

[Puni tekst]

Novost

Prevalencija i čimbenici obitelji povezani sa suicidalnim idejama, pokušajima samoubojstva i samoozljeđivanjem kod djece od 9 do 10 godina

[Puni tekst]

Novost

Prilagođavanje liječnika i pacijenta referentnim cijenama lijekova

[Sažetak]

Novost

Bakterije i gljivice rezistentne na lijekove

[Sažetak]

Novost

Infekcija virusom ospica uzrokuje „amneziju“ imunosnog sustava

[Sažetak]

Novost

Nov način liječenja celijakije

[Sažetak]

Novost

Samouništavajući mitohondriji uzrok podložnosti razvoja amiotrofične lateralne skleroze

[Sažetak]

Novost

Nov način kontrole apetita

[Sažetak]

Novost

OrthoFX aligneri

[Sažetak]

Novost

Bio/Screen Oral Exam – svjetlosni uređaj za pregled oralne sluznice

[Sažetak]

Novost

Nexu Universal

[Sažetak]

Novost

Zubne paste u održivom pakiranju – Coolplast

[Sažetak]