MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Pregledni članak  •  Infektologija HR ENG

Liječenje kroničnoga hepatitisa C nakon transplantacije jetreTreatment of chronic hepatitis C after liver transplantation

Tajana Filipec Kanižaj, Anna Mrzljak, Nikola Sobočan

U Republici Hrvatskoj hepatitis C je druga najčešća indikacija za transplantaciju jetre. Posttransplantacijski se recidiv hepatitisa pojavljuje u 95% primatelja. Tijek povratka bolesti je nepredvidiv i ubrzan. Stoga je liječenje hepatitisa C indicirano u svih primatelja jetre. Temeljem aktualnih europskih smjernica liječenje kandidata za postupak transplantacije i posttransplantacijskoga recidiva temelji se na direktno djelujućim lijekovima.

Ključne riječi:
hepatitis C; terapijski protokoli; transplantacija jetre

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 123

In the Republic of Croatia, hepatitis C is the second most common indication for liver transplantation. Posttransplantation recurrence of hepatitis occurs in 95% of recipients. The course of recurrence is unpredictable and rapid. Therefor the treatment of hepatitis C is indicated in all liver transplant recipients. According to the current European guidelines, the therapy in both liver transplant candidates and in post-transplant recurrence is based on direct acting drugs.

Key words:
hepatitis C; liver transplantation; therapeutic protocols