MEDIX, God. 22 Br. 123
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Kronični hepatitis C – izlječiva bolest

Gosti urednici:
prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa, Zagreb
prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za gastroenterologiju, Klinika za internu medicinu, KBC Rijeka


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Adriana Vince, Davor Å timac 
Puni tekst | PDF

Epidemiologija kroničnoga hepatitisa C i važnost implementacije registra bolesnika
Tatjana Nemeth Blažić 
Sažetak

Strategija identifikacije bolesnika s kroničnim hepatitisom C
Bori LukÅ¡ić, Pero Rizvan 
Sažetak

Liječenje kroničnoga hepatitisa C
Goran Poropat, Sandra Milić, Davor Å timac 
Sažetak

Kada i koga liječiti – osvrt na smjernice za liječenje kroničnoga hepatitisa C
Adriana Vince, Ivan Kurelac 
Sažetak

Kliničke studije u odnosu na kliničku praksu kod kroničnoga hepatitisa C
Irena Hrstić, Davor Radić 
Sažetak

Tranzijentna elastografija u bolesnika s kroničnim hepatitisom C
Sandra Milić, Ivana MikolaÅ¡ević 
Sažetak

Indikacije za liječenje bolesnika s ekstrahepatičnim manifestacijama kroničnoga hepatitisa C
Marko Duvnjak, Lucija Virović Jukić 
Sažetak

Liječenje kroničnoga hepatitisa C nakon transplantacije jetre
Tajana Filipec Kanižaj, Anna Mrzljak, Nikola Sobočan 
Sažetak

Sprječava li liječenje hepatitisa C komplikacije jetrene bolesti?
Miro Morović, Ljiljana Perić, Marija BukÅ¡a 
Sažetak

Molekularna dijagnostika u eri liječenja hepatitisa C novim lijekovima
Snježana Židovec Lepej, Adriana Vince 
Sažetak

Zašto liječiti bolesnika s „blagim“ hepatitisom C
Davorka DuÅ¡ek, Neven Papić 
Sažetak

Razgovori

Pedijatrija

Prof. dr. sc. Richard Azizkhan: Edukacija drugih ono je na što sam najviše ponosan
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Pedijatrija / Kirurgija

Dr. Zoran Bahtijarević: Dječja kirurgija u Hrvatskoj danas
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Osvrti

Javno zdravstvo

„CheckPoint Zagreb“ – zajednička vizija Grada Zagreba i udruge HUHIV
Otvoren pristup

Tomislav Beganović, Ivana Portolan Pajić, Adriana Vince 
Puni tekstPDF

Molekularna medicina

Inhibitori ulaska HCV-a u stanicu – mogući novi načini liječenja
Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Poslovanje u zdravstvu

V. konferencija o unapređenju zdravstva u Republici Hrvatskoj – Hospital Days 2016.
MaÅ¡a Bulajić 
Puni tekst

Kolumne

Mali leksikon povijesti medicine

Oko
Otvoren pristup

Amir Muzur 
Puni tekst

Recenzije

Novosti