9.95€ (74,97kn)

Pretplata

Kronični hepatitis C – izlječiva bolest

Gosti urednici:
prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa, Zagreb
prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za gastroenterologiju, Klinika za internu medicinu, KBC Rijeka


 

Tema broja

Uvodnik

Uvodnik

Vince, Adriana; Štimac, Davor [Puni tekst]

Pregledni članak

Epidemiologija kroničnoga hepatitisa C i važnost implementacije registra bolesnika

Nemeth Blažić, Tatjana [Sažetak]

Pregledni članak

Liječenje kroničnoga hepatitisa C

Poropat, Goran; Milić, Sandra; Štimac, Davor [Sažetak]

Pregledni članak

Kada i koga liječiti – osvrt na smjernice za liječenje kroničnoga hepatitisa C

Vince, Adriana; Kurelac, Ivan [Sažetak]

Pregledni članak

Kliničke studije u odnosu na kliničku praksu kod kroničnoga hepatitisa C

Hrstić, Irena; Radić, Davor [Sažetak]

Pregledni članak

Tranzijentna elastografija u bolesnika s kroničnim hepatitisom C

Milić, Sandra; Mikolašević, Ivana [Sažetak]

Pregledni članak

Indikacije za liječenje bolesnika s ekstrahepatičnim manifestacijama kroničnoga hepatitisa C

Duvnjak, Marko; Virović Jukić, Lucija [Sažetak]

Pregledni članak

Liječenje kroničnoga hepatitisa C nakon transplantacije jetre

Filipec Kanižaj, Tajana; Mrzljak, Anna; Sobočan, Nikola [Sažetak]

Pregledni članak

Sprječava li liječenje hepatitisa C komplikacije jetrene bolesti?

Morović, Miro; Perić, Ljiljana; Bukša, Marija [Sažetak]

Pregledni članak

Molekularna dijagnostika u eri liječenja hepatitisa C novim lijekovima

Židovec Lepej, Snježana; Vince, Adriana [Sažetak]

Pregledni članak

Zašto liječiti bolesnika s „blagim“ hepatitisom C

Dušek, Davorka; Papić, Neven [Sažetak]

Autorski pregled

Strategija identifikacije bolesnika s kroničnim hepatitisom C

Lukšić, Bori; Rizvan, Pero [Sažetak]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Kronični hepatitis C - izlječiva bolest

[Puni tekst]

Pregledni stručni članci

Pregledni članak

Očne manifestacije u bolesnika oboljelih od kroničnoga hepatitisa B i C

Fratrić, Dora; Arsić, Vitomir; Jukić, Tomislav; Petriček, Igor; Vukojević, Nenad; Zlatar, Mirna [Sažetak]

Pregledni članak

Etiologija, diferencijalna dijagnoza i liječenje ulceracija u anogenitalnoj regiji

Križanović, Ana; Ljubojević Hadžavdić, Suzana; Skerlev, Mihael [Sažetak]

Pregledni članak

Salivarna dijagnostika virusa hepatitisa C

Glavina, Ana; Mravak Stipetić, Marinka [Sažetak]

Pregledni članak

Prijenos hepatitisa B i C u stomatološkoj praksi

Brailo, Vlaho [Sažetak]

Pregledni članak

Kontrola prijenosa infekcije u stomatološkim ustanovama

Vučićević Boras, Vanja; Terlević, Diana [Sažetak]

Pregledni članak

Oralne promjene i rizici stomatološke skrbi u bolesnika s kroničnim hepatitisom

Alajbeg, Ivan; Andabak-Rogulj, Ana [Sažetak]

Sponzorirani članak

Novi oralni antikoagulansi i gastrointestinalna problematika: ima li razloga za zabrinutost?

Nikolić, Marko [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Prof. dr. sc. Richard Azizkhan: Edukacija drugih ono je na što sam najviše ponosan

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Razgovor

Dr. Zoran Bahtijarević: Dječja kirurgija u Hrvatskoj danas

Rukavina Kralj, Lea [Sažetak]

Osvrti

Osvrt

Inhibitori ulaska HCV-a u stanicu – mogući novi načini liječenja

Pavelić, Jasminka [Sažetak]

Osvrt

V. konferencija o unapređenju zdravstva u Republici Hrvatskoj – Hospital Days 2016.

Bulajić, Maša [Sažetak]

Osvrt

„CheckPoint Zagreb“ – zajednička vizija Grada Zagreba i udruge HUHIV

Beganović, Tomislav; Portolan Pajić, Ivana; Vince, Adriana [Puni tekst]

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Cochrane sustavni pregled

Peginterferon i ribavirin učinkovitiji su od interferona i ribavirina u liječenju HCV-infekcije

[Puni tekst]

Cochrane sustavni pregled

Intervencije za bolesnike na dijalizi s HCV-infekcijom

[Puni tekst]

Cochrane sustavni pregled

Molekularna ciljana terapija kao prva linija liječenja uznapredovalog karcinoma želuca: može imati mali učinak na preživljenje i zaustavljanje daljnjeg razvoja bolesti

[Puni tekst]

Kolumne

Kolumna

Oko

Muzur, Amir [Puni tekst]

Stručna događanja

Osvrt na stručno događanje

VI. kongres Hrvatskog torakalnog društva – TORAKS 2016

Džubur, Fedža; Jakopović, Marko [Puni tekst]

Osvrt na stručno događanje

VII. kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM) – „Bolesnik s gastrointestinalnim poremećajem u obiteljskoj medicini“

Bergman Marković, Biserka; Katić, Milica [Puni tekst]

Osvrt na stručno događanje

XVI. kongres Hrvatskog društva obiteljskih doktora HLZ-a

Soldo, Dragan [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda

Horvat, Gordana [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

Simpozij u povodu Svjetskog dana hepatitisa – „NOhep... Eliminacija virusa naš je sljedeći najveći uspjeh!“

Vince, Adriana [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

V. hrvatski kongres „Dileme u neurologiji“ s međunarodnim sudjelovanjem

Poljaković, Zdravka [Sažetak]

Osvrt na stručno događanje

II. konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem – „Suradnjom do kvalitete u palijativnoj skrbi“

Franinović Marković, Julijana; Ivančić, Ante; Vučevac, Vlasta [Sažetak]

Recenzije

Recenzija

„Cijepljenje i cjepiva“

Banac, Srđan; Pavlov, Neven [Puni tekst]

Recenzija

„Ocjena radne sposobnosti u zdravstvenom i mirovinskom osiguranju“

[Puni tekst]

Sponzorirane reportaže

Sponzorirana reportaža

Alemtuzumab (Lemtrada) i teriflunomid (Aubagio) u liječenju relapsno remitentnog oblika multiple skleroze

[Sažetak]

Sponzorirana reportaža

Kabazitaksel (Jevtana) u liječenju bolesnika s metastatskim kastracijski rezistentnim rakom prostate

[Sažetak]

Sponzorirana reportaža

Pogled na liječenje HCV infekcija iz perspektive farmakoekonomista: intervju s prof. dr. sc. Zoltánom Kalóm

[Sažetak]

Novosti

Novost

Antiretroviralna terapija u prevenciji HIV-1 transmisije

[Puni tekst]

Novost

Učinak olanzapina u prevenciji mučnine i povraćanja uzrokovanih kemoterapijom

[Puni tekst]

Novost

Učinak adalimumaba u liječenju Hidradenitis suppurative

[Sažetak]

Novost

Candida auris – novi rezistentni uzročnik nozokomijalnih infekcija

[Puni tekst]

Novost

Povezanost izlaganja magnetskoj rezonanciji za vrijeme trudnoće s fetalnim ishodima

[Sažetak]

Novost

Usporedba liječenja ranog oblika reumatoidnog artritisa s tocilizumabom, methotreksatom ili njihovom kombinacijom

[Sažetak]

Novost

Benigne bolesti dojke i rizik razvoja raka dojke

[Puni tekst]

Novost

Autizam, shizofrenija i gen Shank3

[Puni tekst]

Novost

Mehanizam djelovanja virusa Zika

[Sažetak]

Novost

Protutumorski lijek i miotonična distrofija

[Sažetak]

Novost

Geni odgovorni za rani embrionalni razvoj čovjeka

[Sažetak]

Novost

Globlastoma multiforme i Wnt/β-katenin signalni put

[Sažetak]

Novost

Novi način uzgoja hematopoetskih matičnih stanica

[Sažetak]

Novost

Liječenje Pompeove bolesti

[Sažetak]