MEDIX, God. 22 Br. 123
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Kronični hepatitis C – izlječiva bolest

Gosti urednici:
prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa, Zagreb
prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za gastroenterologiju, Klinika za internu medicinu, KBC Rijeka


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Adriana Vince, Davor Štimac 
Puni tekst | PDF

Epidemiologija kroničnoga hepatitisa C i važnost implementacije registra bolesnika
Tatjana Nemeth Blažić 
Sažetak

Strategija identifikacije bolesnika s kroničnim hepatitisom C
Bori Lukšić, Pero Rizvan 
Sažetak

Liječenje kroničnoga hepatitisa C
Goran Poropat, Sandra Milić, Davor Štimac 
Sažetak

Kada i koga liječiti – osvrt na smjernice za liječenje kroničnoga hepatitisa C
Adriana Vince, Ivan Kurelac 
Sažetak

Kliničke studije u odnosu na kliničku praksu kod kroničnoga hepatitisa C
Irena Hrstić, Davor Radić 
Sažetak

Tranzijentna elastografija u bolesnika s kroničnim hepatitisom C
Sandra Milić, Ivana Mikolašević 
Sažetak

Indikacije za liječenje bolesnika s ekstrahepatičnim manifestacijama kroničnoga hepatitisa C
Marko Duvnjak, Lucija Virović Jukić 
Sažetak

Liječenje kroničnoga hepatitisa C nakon transplantacije jetre
Tajana Filipec Kanižaj, Anna Mrzljak, Nikola Sobočan 
Sažetak

Sprječava li liječenje hepatitisa C komplikacije jetrene bolesti?
Miro Morović, Ljiljana Perić, Marija Bukša 
Sažetak

Molekularna dijagnostika u eri liječenja hepatitisa C novim lijekovima
Snježana Židovec Lepej, Adriana Vince 
Sažetak

Zašto liječiti bolesnika s „blagim“ hepatitisom C
Davorka Dušek, Neven Papić 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Kronični hepatitis C - izlječiva bolest
Otvoren pristup

I u ovome broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadržava 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Kronični hepatitis C – izlječiva bolest“.

Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK-a sa sedam bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnoga medicinskog usavršavanja, uz upis bodova u elektroničkom obliku.

Za dodjelu bodova u sustavu trajne izobrazbe uzimat će se u obzir samo pozitivno riješeni testovi dostavljeni na originalnom obrascu (umetku) iz tiskanog izdanja Medixa najkasnije do 28. veljače 2017. godine

 
PDF

Pregledni stručni članci

Gastroenterologija

Novi oralni antikoagulansi i gastrointestinalna problematika: ima li razloga za zabrinutost?
Marko Nikolić 
Sažetak

Oftalmologija

Očne manifestacije u bolesnika oboljelih od kroničnoga hepatitisa B i C
Dora Fratrić, Vitomir Arsić, Tomislav Jukić, Igor Petriček, Nenad Vukojević, Mirna Zlatar 
Sažetak

Dermatovenerologija

Etiologija, diferencijalna dijagnoza i liječenje ulceracija u anogenitalnoj regiji
Ana Križanović, Suzana Ljubojević Hadžavdić, Mihael Skerlev 
Sažetak

Dentalna medicina

Salivarna dijagnostika virusa hepatitisa C
Ana Glavina, Marinka Mravak Stipetić 
Sažetak

Dentalna medicina

Prijenos hepatitisa B i C u stomatološkoj praksi
Vlaho Brailo 
Sažetak

Dentalna medicina

Kontrola prijenosa infekcije u stomatološkim ustanovama
Vanja Vučićević Boras, Diana Terlević 
Sažetak

Dentalna medicina

Oralne promjene i rizici stomatološke skrbi u bolesnika s kroničnim hepatitisom
Ivan Alajbeg, Ana Andabak-Rogulj 
Sažetak

Razgovori

Pedijatrija

Prof. dr. sc. Richard Azizkhan: Edukacija drugih ono je na što sam najviše ponosan
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Pedijatrija / Kirurgija

Dr. Zoran Bahtijarević: Dječja kirurgija u Hrvatskoj danas
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Osvrti

Javno zdravstvo

„CheckPoint Zagreb“ – zajednička vizija Grada Zagreba i udruge HUHIV
Otvoren pristup

Tomislav Beganović, Ivana Portolan Pajić, Adriana Vince 
Puni tekstPDF

Molekularna medicina

Inhibitori ulaska HCV-a u stanicu – mogući novi načini liječenja
Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Poslovanje u zdravstvu

V. konferencija o unapređenju zdravstva u Republici Hrvatskoj – Hospital Days 2016.
Maša Bulajić 
Puni tekst

Kolumne

Mali leksikon povijesti medicine

Oko
Otvoren pristup

Amir Muzur 
Puni tekst

Stručna događanja

Recenzije

Sponzorirane reportaže

Novosti