MEDIX, God. 14 Br. 77  •  Pregledni članak  •  Dermatovenerologija HR ENG

Kronična ranaChronic wound

Sandra Marinović Kulišić, Jasna Lipozenčić, Suzana Tunuković

Rana je oštećenje tkiva nastalo djelovanjem vanjskih čimbenika kada nastaje ili samo prekid kontinuiteta ili i defekt kože. Može nastati iz akutne rane kao rezultat poremećenog cijeljenja ili neadekvatnog primarnog liječenja. Liječenje rane je zahtjevno i sastoji se od niza općih mjera, kompresivne terapije, lokalne i/ili sistemske te kirurške terapije. Predstavlja velik problem za bolesnika, značajno umanjuje kvalitetu života, a predstavlja i veliko opterećenje za zdravstveni sustav

Ključne riječi:
dijabetičko stopalo, dekubitus, pyoderma gangrenosum, venski ulkus, cijeljenje rana

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 77

A wound is a localized damage to the tissue caused by external factors and resulting in interrupted continuity or defect of the skin. The chronic wound can develop from an acute wound due to impaired healing or inadequate primary treatment. The treatment of the chronic wound is a demanding process requiring a wide range of general measures, compression therapy, local and/or systemic therapy and surgical treatment. The chronic wound is an immense problem for the patient, as it significantly decreases the quality of life, and a serious burden for the whole health care system

Key words:
diabetic foot; pressure ulcer; pyoderma gangrenosum; varicose ulcer; wound healing