Komorbiditeti i pridružene bolesti u psorijatičnoj bolesti

Autor: Marija Kaštelan
Sažetak:

Danas se psorijaza smatra upalnom multisustavnom bolešću koja uz kožu može zahvatiti i brojne druge organske sustave u obliku razvoja komorbiditetnih pridruženih bolesti poput hipertenzije, dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, upalnih bolesti crijeva i oka te psihosocijalnih komorbiditeta. Bolesnici sa psorijazom imaju dva puta veći rizik za razvoj pretilosti, hipertenzije i kardiovaskularne insuficijencije, te 1,5 puta veći rizik za razvoj dijabetesa i infarkta miokarda. Bolesnici s teškom psorijazom imaju povećani kardiovaskularni mortalitet zbog razvoja hipertenzije, srčane insuficijencije i koronarne arterijske bolesti. Stoga, sukladno kliničkim smjernicama, dermatolog treba informirati bolesnika o psorijazi i mogućem povišenom riziku za razvoj komorbiditeta, napose metaboličkih bolesti. Pristup bolesniku sa psorijazom mora biti sveobuhvatan i multidisciplinaran te uključivati liječenje psorijatične bolesti uz prevenciju, rano prepoznavanje i odgovarajuće liječenje komorbiditeta.

Ključne riječi:
kardiovaskularne bolesti; komorbiditeti; metabolički sindrom; pridružene bolesti; psorijaza

OGLAS