MEDIX, God. 26 Br. 143
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Novosti u liječenju psorijaze


Gošća urednica:
akademkinja Mirna Šitum, dr. med.
Klinika za kožne i spolne bolesti, KBC Sestre milosrdnice


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Mirna Šitum 
Puni tekst

Što je to psorijatična bolest?
Iva Dediol, Nika Franceschi, Mirna Šitum 
Sažetak

Konvencionalna sustavna terapija u liječenju bolesnika sa psorijazom
Vedrana Bulat 
Sažetak

Biološka terapija u liječenju bolesnika sa psorijazom
Damir Homolak, Nives Pondeljak, Nika Franceschi, Iva Dediol 
Sažetak

Komorbiditeti i pridružene bolesti u psorijatičnoj bolesti
Marija Kaštelan 
Sažetak

Psorijatični artritis
Simeon Grazio, Ines Doko Vajdić 
Sažetak

Nove smjernice u liječenju psorijaze
Damir Homolak 
Sažetak

Psorijaza u dječjoj dobi
Romana Čeović, Veronika Vlašić, Daniela Ledić Drvar 
Sažetak

Psihosocijalni teret psorijaze
Mirna Šitum, Helena Tomljanović 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Novosti u liječenju psorijaze
Otvoren pristup

I u ovome broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadržava 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Novosti u liječenju psorijaze“.

Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrjednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK-a sa sedam bodova, uz upis bodova u elektroničkom obliku.

Za dodjelu bodova u sustavu trajne izobrazbe uzimat će se u obzir samo pozitivno riješeni testovi dostavljeni na originalnom obrascu (umetku) iz tiskanog izdanja Medixa najkasnije do 21. prosinca 2020. godine.

Više...

 

Pregledni stručni članci

Dermatovenerologija

Risankizumab: IL-23 inhibitor u liječenju plak psorijaze
Antoanela Čarija 
Sažetak | PDF

Psihijatrija

Psihološki aspekti psorijaze i autoimunosnih bolesti i psihoterapijske intervencije
Rudolf Gregurek, Dora Barić 
Sažetak

Medicina rada i sporta

Rano prepoznavanje i praćenje kožnih bolesti u medicini rada
Tea Samardžić, Hana Brborović 
Sažetak

Kardiologija

Bolesnici s dijabetesom i zaštita od aterotrombotičkih/tromboembolijskih događaja strategijom koja uključuje rivaroksaban
Karlo Golubić 
Sažetak | PDF

Gerijatrijska/gerontološka zdravstvena njega

Organizacija sestrinske skrbi u gerontologiji
Božica Jurinec 
Sažetak

Obiteljska medicina

Supkutana primjena lijekova – prednosti i mogućnosti primjene u obiteljskoj medicini
Maja Buljubašić, Zrinka Šakić 
Sažetak

Obiteljska medicina

Što liječnik obiteljske medicine treba znati o autizmu
Nataša Ban Toskić 
Sažetak

Pedijatrija

Najčešći razlozi hitnog bolničkog prijma pedijatrijske populacije u Urgentnom centru (Centru hitne medicine) i karakteristike ispitivane populacije
Adna Kafedžić, Merima Šišić, Mirjana Malenica, Dina Šišić 
Sažetak

Oftalmologija

Grinje kao uzročnici kroničnih upala vjeđa
Vitomir Arsić, Igor Petriček 
Sažetak

Razgovori

Anita Frauwallner: Probiotici u liječenju bolesti i očuvanju zdravlja
Otvoren pristup

Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Interna medicina

Prof. dr. sc. Athanase Benetos: Kako spriječiti i liječiti hipertenziju u starijoj životnoj dobi
Otvoren pristup

Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Osvrti

Javno zdravstvo

Najveća znanstvena e-konferencija o starenju i održivosti zdravstvenog sustava
Otvoren pristup

Mirjana Kujundžić Tiljak 
Puni tekst

Kolumne

Bioetika

Bioetički aspekti (de)stigmatizacije psihijatrijskih bolesnika te osoba s izmijenjenim stanjima svijesti i mentalnim izazovima
Luka Janeš 
Puni tekst

Stručna događanja

Recenzije

Novosti