Kliničke smjernice za dijagnostiku i liječenje kardiovaskularnih bolesti u postmenopauzi, tijekom trudnoće i drugim ginekološkim stanjima

Autor: Živka Dika, Josip Juras, Bojan Jelaković, Davor Miličić, Ante Ćorušić, Slavko Orešković
Sažetak:

Hormonske promjene koje žene prolaze tijekom života povezane su s manjim ili većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Tradicionalni kardiovaskularni čimbenici rizika uglavnom su dominantni u žena starije dobi. No postoje specifični čimbenici rizika, poput upalnih bolesti, koji pridonose razvoju kardiovaskularnih bolesti u žena mlađe i srednje dobi. Kod žena u reproduktivnoj dobi hipertenzivni poremećaji u trudnoći i gestacijski dijabetes pridonose ranijoj pojavi kardiovaskularnih bolesti. Kardiovaskularni rizik raste ulaskom žene u menopauzu, što zahtijeva posebnu pozornost radi osiguranja optimalne procjene kardiovaskularnog rizika i osiguravanja što bolje kvalitete života. U ovom dokumentu prikazane su praktične, interdisciplinarne, kliničke smjernice o ginekološkim i opstetričkim stanjima koja su u interakciji s kardiovaskularnim rizikom u žena tijekom različitih ginekoloških faza njihova života, temeljene na postojećim dokazima i trenutačno najboljoj dostupnoj praksi.

Ključne riječi:
dijagnostika; kardiovaskularne bolesti; liječenje; postmenopauza: smjernice; trudnoća

OGLAS