MEDIX, God. 15 Br. 80/81  •  Pregledni članak  •  Endokrinologija HR ENG

Izračun tjelovježbe u terapiji šećerne bolestiExercise calculaton in diabetes management

Tina Dušek, Izet Aganović

Poznato je da osnovu liječenja šećerne bolesti čine tjelovježba, dijeta i medikamentna terapija. Tjelesna aktivnost povećava osjetljivost mišićnih stanica na inzulin. Zbog tog razloga povoljni učinci tjelovježbe posebno su važni u terapiji šećerne bolesti tipa 2, u kojoj je osnovni patogenetski poremećaj inzulinska rezistencija. Tjelovježba ne samo da pomaže boljoj regulaciji šećerne bolesti tipa 2 već i djeluje preventivno tako što sprječava ili odgađa njezin nastanak. Zbog povećanja osjetljivosti mišićnih stanica na inzulin tijekom tjelovježbe, kod bolesnika na inzulinskoj terapiji postoji rizik od nastanka hipoglikemije. Da bi se taj rizik smanjio potrebno je kontrolirati vrijednost šećera u krvi prije i nakon tjelovježbe te dozu inzulina smanjiti i uzeti dodatni ugljikohidratni obrok prije ili nakon tjelovježbe. Kod bolesnika sa šećernom bolesti tipa 1 i nereguliranom glikemijom, tjelovježba može pogoršati hiperglikemiju. Prije započinjanja sustavnog programa tjelovježbe potrebno je evaluirati postojanje mogućih dijabetičkih mikrovaskularnih i makrovaskularnih komplikacija. Tjelovježba je važna terapijska metoda u liječenju šećerne bolesti, no za uspješnost te vrste terapije, kao i ostalih, potrebno je razumjeti njezine rizike i koristi

Ključne riječi:
glukoza u krvi; liječenje šećerne bolesti; šećerna bolest; tjelovježba

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 80/81

In addition to diet and medications, exercise has been long considered a cornerstone of diabetes management. Physical activity increases peripheral insulin sensitivity, which makes it essential in the management of type 2 diabetes mellitus where insulin resistance is the main pathogenetic mechanism. Not only that exercise improves the control of type 2 diabetes mellitus, but it also prevents it or delays its onset. Due to increased muscle sensitivity to insulin during exercise, insulin dosage for the treatment of diabetes mellitus should be reduced to prevent hypoglycemia. In patients with type 1 diabetes and uncontrolled glycemia, exercise may aggravate hyperglycemia. Before the start of systematic exercise program, patients with diabetes should be evaluated for possible diabetic microvascular and macrovascular complications. Exercise is an important therapeutic method in the diabetes treatment, but in order for it to be successful, it is necessary to understand its risks and benefits.

Key words:
blood glucose; diabetes mellitus; diabetes mellitus, therapy; exercise