Šećerna bolest - rano otkrivanje, prevencija i liječenje

Gosti urednici:
prof. dr. sc. Željko Metelko
Predsjednik Hrvatskog endokrinološkog društva HLZ-a 
prof. dr. sc. Izet Aganović
Predsjednik Hrvatskog društva za internu medicinu HLZ-a


 

Tema broja

Uvodnik

Uvodnik

Metelko, Željko; Aganović, Izet [Puni tekst]

Pregledni članak

Epidemiologija šećerne bolesti u Hrvatskoj i svijetu

Poljičanin, Tamara; Metelko, Željko [Sažetak]

Pregledni članak

Dijagnostika i liječenje šećerne bolesti tipa 2

Kokić, Slaven [Sažetak]

Pregledni članak

Dijagnostika i liječenje šećerne bolesti tipa 1

Pavlić Renar, Ivana [Sažetak]

Pregledni članak

Oralni hipoglikemizantni lijekovi u liječenju šećerne bolesti

Zjačić-Rotkvić, Vanja [Sažetak]

Pregledni članak

Inzulinska terapija u liječenju šećerne bolesti

Piljac, Ante; Metelko, Željko [Sažetak]

Pregledni članak

Pretilost i šećerna bolest

Crnčević Orlić, Željka [Sažetak]

Pregledni članak

Arterijska hipertenzija i šećerna bolest

Smirčić-Duvnjak, Lea [Sažetak]

Pregledni članak

Makrovaskularne komplikacije šećerne bolesti

Boras, Jozo; Ljubičić, Antonela [Sažetak]

Pregledni članak

Dijabetička nefropatija

Kes, Petar; Bašić-Jukić, Nikolina [Sažetak]

Pregledni članak

Neurološke komplikacije u šećernoj bolesti

Barada, Ante; Vučković Rebrina, Sandra [Sažetak]

Pregledni članak

Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću

Metelko, Željko; Poljičanin, Tamara [Sažetak]

Pregledni članak

Inzulinske pumpe i kontinuirano mjerenje glukoze

Prašek, Manja; Jakir, Ana [Sažetak]

Pregledni članak

Izračun prehrane u terapiji šećerne bolesti

Prašek, Manja; Jakir, Ana [Sažetak]

Pregledni članak

Izračun tjelovježbe u terapiji šećerne bolesti

Dušek, Tina; Aganović, Izet [Sažetak]

Pregledni članak

Poremećaj spolnosti u osoba sa šećernom bolešću

Car, Nikica; Miočić, Jelena [Sažetak]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Šećerna bolest – rano otkrivanje, prevencija i liječenje

[Sažetak]

Pregledni stručni članci

Pregledni članak

Smjernice Europske federacije neuroloških društava (EFNS) za farmakološko liječenje neuropatske boli

Fingler, Mira [Sažetak]

Pregledni članak

Primjena suvremenih stakleno-ionomernih cemenata u dječjoj stomatologiji

Goršeta, Kristina; Negovetić Vranić, Dubravka; Glavina, Domagoj; Škrinjarić, Ilija [Sažetak]

Pregledni članak

Kirurška terapija impaktiranih i retiniranih trećih molara

Gabrić Pandurić, Dragana; Brozović, Juraj; Sušić, Mato; Katanec, Davor [Sažetak]

Autorski pregled

Metabolički sindrom i antipsihotici

Folnegović Šmalc, Vera [Sažetak]

Autorski pregled

Liječenje dijabetičke retinopatije u Hrvatskoj

Šarić, Borna; Brzović Šarić, Vlatka; Vukas, Zdeslav [Sažetak]

Autorski pregled

Nove spoznaje o ranom otkrivanju dijabetesa mellitusa u obiteljskoj medicini

Vrca Botica, Marija [Sažetak]

Autorski pregled

Sprječavanje prekomjerne tjelesne težine u djetinjstvu – izrada smjernica za školsku medicinu

Pavić Šimetin, Ivana; Perković, Nina; Kuzman, Marina; Jureša, Vesna [Sažetak]

Autorski pregled

Rano otkrivanje sindroma policističnih jajnika u djevojčica i adolescentica

Džepina, Marija; Čavlek, Tonka; Posavec, Marija [Sažetak]

Autorski pregled

Genitalne infekcije humanim papiloma virusom i muškarci u kontekstu HPV-vakcine

Skerlev, Mihael; Ljubojević, Suzana [Sažetak]

Autorski pregled

Neurofibromatoza tipa 1 – od kliničke i genetske dijagnoze do otkrivanja komplikacija i liječenja

Sabol, Zlatko; Sabol, Filip [Sažetak]

Pregledni članak

CT-angiografija i MR-angiografija – neinvazivne radiološke metode prikaza patoloških promjena krvnih žila

Hrabak, Maja; Štern Padovan, Ranka [Sažetak]

Pregledni članak

Pedeset godina tiazida i tiazidima sličnih diuretika

Ivanuša, Mario [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Prof. Ante Dražančić: Pozitivan trend sniženja perinatalnog mortaliteta u Hrvatskoj

Rukavina, Lea [Sažetak]

Razgovor

Prof. Radoslav Herman: Izazovi perinatalne medicine

Rukavina, Lea [Sažetak]

Osvrti

Osvrt

Analiza stanja u obiteljskoj medicini u Hrvatskoj i nužnost promjena

Katić, Milica; Rumboldt, Mirjana; Materljan, Eris; Gmajnić, Rudika [Sažetak]

Sponzorirane reportaže

Sponzorirana reportaža

Akutni subglotični laringitis – nova i učinkovita rektalna glukokortikoidna terapija

Voskresensky Baričić, Tamara [Sažetak]

Sponzorirana reportaža

Restylane radionice – hijaluronska kiselina u estetskoj medicini

[Sažetak]

Sponzorirana reportaža

Reguliranje arterijskog krvnog tlaka: nefarmakološke mjere

Dorić, Marija [Sažetak]

Novosti

Novost

Ograničiti unos tekućine tijekom poroda

[Sažetak]

Novost

Vitamin C u borbi protiv gihta

[Sažetak]

Novost

Vremenske prilike i zagađenje zraka kao uzročnici glavobolje

[Sažetak]

Novost

Dojenje smanjuje rizik nastanka iznenadne dojenačke smrti

[Sažetak]

Novost

Novi lijek za urinarnu inkontinenciju

[Sažetak]

Novost

Bakterije uzrokuju zgrušavanje krvi

[Sažetak]

Novost

Brzo otkrivanje karcinoma mjehura s NMP22 specifičnim testom

[Sažetak]

Novost

Kako bakterije izbjegavaju imunološki nadzor

[Sažetak]

Novost

Otkrivanje prekanceroznih lezija vrata maternice

[Sažetak]

Novost

Rezistencija na paclitaxel

[Sažetak]