MEDIX, God. 15 Br. 80/81
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Šećerna bolest - rano otkrivanje, prevencija i liječenje

Gosti urednici:
prof. dr. sc. Željko Metelko
Predsjednik Hrvatskog endokrinološkog društva HLZ-a 
prof. dr. sc. Izet Aganović
Predsjednik Hrvatskog društva za internu medicinu HLZ-a


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Željko Metelko, Izet Aganović 
Puni tekst | PDF

Epidemiologija šećerne bolesti u Hrvatskoj i svijetu
Tamara Poljičanin, Željko Metelko 
Sažetak

Dijagnostika i liječenje šećerne bolesti tipa 2
Slaven Kokić 
Sažetak

Dijagnostika i liječenje šećerne bolesti tipa 1
Ivana Pavlić Renar 
Sažetak

Oralni hipoglikemizantni lijekovi u liječenju šećerne bolesti
Vanja Zjačić-Rotkvić 
Sažetak

Inzulinska terapija u liječenju šećerne bolesti
Ante Piljac, Željko Metelko 
Sažetak

Pretilost i šećerna bolest
Željka Crnčević Orlić 
Sažetak

Arterijska hipertenzija i šećerna bolest
Lea Smirčić-Duvnjak 
Sažetak

Makrovaskularne komplikacije šećerne bolesti
Jozo Boras, Antonela Ljubičić 
Sažetak

Dijabetička nefropatija
Petar Kes, Nikolina Bašić-Jukić 
Sažetak

Neurološke komplikacije u šećernoj bolesti
Ante Barada, Sandra Vučković Rebrina 
Sažetak

Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću
Željko Metelko, Tamara Poljičanin 
Sažetak

Inzulinske pumpe i kontinuirano mjerenje glukoze
Manja Prašek, Ana Jakir 
Sažetak

Izračun prehrane u terapiji šećerne bolesti
Manja Prašek, Ana Jakir 
Sažetak

Izračun tjelovježbe u terapiji šećerne bolesti
Tina Dušek, Izet Aganović 
Sažetak

Poremećaj spolnosti u osoba sa šećernom bolešću
Nikica Car, Jelena Miočić 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Šećerna bolest – rano otkrivanje, prevencija i liječenje
Otvoren pristup

I u ovom broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadrži 70 pitanja, koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Šećerna bolest – rano otkrivanje, prevencija i liječenje“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK sa 7 bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnog medicinskog usavršavanja.

Popunjeni obrazac, s označenim odgovorima i vašim osobnim podacima potrebno je istrgnuti, presavinuti na format dopisnice (po mogućnosti preklop učvrstiti ljepljivom vrpcom) te s poštanskom markom poslati na naznačenu adresu (Hrvatska liječnička komora, Šubićeva 9, 10000 Zagreb), najkasnije do 15. lipnja 2009. godine.

 
PDF

Pregledni stručni članci

Radiologija

CT-angiografija i MR-angiografija – neinvazivne radiološke metode prikaza patoloških promjena krvnih žila
Maja Hrabak, Ranka Štern Padovan 
Sažetak

Interna medicina

Pedeset godina tiazida i tiazidima sličnih diuretika
Mario Ivanuša 
Sažetak

Liječenje boli

Smjernice Europske federacije neuroloških društava (EFNS) za farmakološko liječenje neuropatske boli
Mira Fingler 
Sažetak

Psihijatrija

Metabolički sindrom i antipsihotici
Vera Folnegović Šmalc 
Sažetak

Oftalmologija

Liječenje dijabetičke retinopatije u Hrvatskoj
Borna Šarić, Vlatka Brzović Šarić, Zdeslav Vukas 
Sažetak

Obiteljska medicina

Nove spoznaje o ranom otkrivanju dijabetesa mellitusa u obiteljskoj medicini
Marija Vrca Botica 
Sažetak

Školska medicina

Sprječavanje prekomjerne tjelesne težine u djetinjstvu – izrada smjernica za školsku medicinu
Ivana Pavić Šimetin, Nina Perković, Marina Kuzman, Vesna Jureša 
Sažetak

Školska medicina

Rano otkrivanje sindroma policističnih jajnika u djevojčica i adolescentica
Marija Džepina, Tonka Čavlek, Marija Posavec 
Sažetak

Dermatovenerologija

Genitalne infekcije humanim papiloma virusom i muškarci u kontekstu HPV-vakcine
Mihael Skerlev, Suzana Ljubojević 
Sažetak

Pedijatrija

Neurofibromatoza tipa 1 – od kliničke i genetske dijagnoze do otkrivanja komplikacija i liječenja
Zlatko Sabol, Filip Sabol 
Sažetak

Stomatologija

Primjena suvremenih stakleno-ionomernih cemenata u dječjoj stomatologiji
Kristina Goršeta, Dubravka Negovetić Vranić, Domagoj Glavina, Ilija Škrinjarić 
Sažetak

Stomatologija

Kirurška terapija impaktiranih i retiniranih trećih molara
Dragana Gabrić Pandurić, Juraj Brozović, Mato Sušić, Davor Katanec 
Sažetak

Razgovori

Ginekologija

Prof. Ante Dražančić: Pozitivan trend sniženja perinatalnog mortaliteta u Hrvatskoj
Lea Rukavina 
Puni tekst

Ginekologija

Prof. Radoslav Herman: Izazovi perinatalne medicine
Lea Rukavina 
Puni tekst

Osvrti

Obiteljska medicina

Analiza stanja u obiteljskoj medicini u Hrvatskoj i nužnost promjena
Milica Katić, Mirjana Rumboldt, Eris Materljan, Rudika Gmajnić 
Puni tekst

Sponzorirane reportaže

Novosti