MEDIX, God. 16 Br. 91  •  Pregledni članak  •  Urologija HR ENG

Infekcije urotraktaInfections of the urinary tract

Josip Španjol, Željko Fučkar

Infekcije urotrakta najčešće su bolničke infekcije, a druge su po učestalosti u izvanbolničkoj sredini. Zbog boljeg pristupa liječenju i evaluaciji djelotvornosti antimikrobnih lijekova, infekcije urotrakta dijele se u pet skupina: akutne nekomplicirane infekcije donjeg dijela mokraćnog sustava u žena koje nisu trudnice, akutni nekomplicirani pijelonefritis, komplicirane infekcije urotrakta uključujući i sve infekcije urotrakta u muškaraca, asimptomatska bakteriurija te rekurentne infekcije urotrakta. Infekcije mokraćnog sustava mogu uzrokovati bakterije, virusi, gljive ili paraziti. Najčešći put ulaska je kroz vanjsko ušće mokraćne cijevi. Najčešći uzročnik je E. coli, a u patogenezi važno je formiranje biofilma. Ponavljane uroinfekcije u žena, kao i uroinfekti u muškaraca, zahtijevaju kliničku, urološku obradu. Najbolje liječenje je ciljano s antibiotikom prema antibiogramu u dovoljnoj dozi i dovoljno dugo. 

Ključne riječi:
bakteriurija; biofilm; dijagnostičke tehnike i postupci; uroinfekcije

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 91

Urinary tract infections are the most common nosocomial infections after respiratory infections in general population. In order to achieve better treatment and evaluation of antimicrobial agents, urinary tract infections are divided into five groups. These infections can be caused by bacteria, viruses, fungi or parasites. The most common route of entry is through the external meatus of the urethra. The most common agent is Esheichia coli. The biofilm formation is important in the pathogenesis of urinary tract infections. Repeated urinary tract infections in women, as well as first uroinfection in men, require urological examination and evaluation. The best treatment option is targeted antibiotic therapy properly adjusted in terms of dosage and duration. 

Key words:
bacteriuria; biofilms; diagnostic techniques and procedures; urinary tract infections