MEDIX, God. 16 Br. 91
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Suvremeni dijagnostičko-terapijski postupci u urologiji 

Gost urednik:
prof. dr. sc. Željko Kaštelan
Predsjednik Hrvatskog urološkog društva HLZ-a


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Željko Kaštelan 
Puni tekst | PDF

Minimalno invazivni zahvati u urologiji
Tomislav Kuliš, Nikola Knežević 
Sažetak

Andrologija u urologiji
Marija Maja Bernat 
Sažetak

Liječenje benigne hiperplazije prostate
Klaudio Grdović, Tomislav Dominis 
Sažetak

Infekcije urotrakta
Josip Španjol, Željko Fučkar 
Sažetak

Karcinom prostate – dijagnostika i liječenje
Ivan Krhen, Mario Šunjara, Marjan Marić 
Sažetak

Transplantacija bubrega
Josip Pasini 
Sažetak

Inkontinencija u muškaraca
Ivan Gilja 
Sažetak

Inkontinencija mokraće u žena
Slavko Orešković 
Sažetak

Pristup liječenju urolitijaze
Josip Galić, Josip Perković 
Sažetak

Tumorski biljezi u urologiji
Boris Ružić, Igor Grubišić 
Sažetak

Anesteziološki pristup i terapija boli kod urološkog bolesnika
Eleonora Goluža, Marija Topalović Grković, Vilka Bekavac Mišak, Iva Bačak Kocman, Dinko Tonković, Mladen Perić 
Sažetak

„Aging male“ - posljedice starenja u muškaraca
Ivica Mokos 
Sažetak

Hitna stanja u urologiji
Vedran Cindro, Žana Saratlija Novaković 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Suvremeni dijagnostičko-terapijski postupci u urologiji
Otvoren pristup

I u ovom broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadrži 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Suvremeni dijagnostičko-terapijski postupci u urologiji“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK sa 7 bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnoga medicinskog usavršavanja.

Za dodjelu bodova u sustavu trajne izobrazbe uzimat će se u obzir samo pozitivno riješeni testovi dostavljeni na originalnom obrascu (umetku) iz tiskanog izdanja Medixa najkasnije do 31. svibnja 2011. godine. 

 
PDF

Pregledni stručni članci

Kardiologija

Statini u sekundarnoj prevenciji nakon akutnog koronarnog sindroma
Mario Ivanuša 
Sažetak

Radiologija

Kako odabrati pravilno snimanje – radiološka dijagnostika urotrakta
Ranka Štern Padovan, Vice Šunjara, Maja Hrabak Paar, Mario Lušić 
Sažetak

Infektologija

Spolno prenosive urogenitalne infekcije
Višnja Škerk, Alemka Markotić 
Sažetak

Ginekologija

Neplodnost – uzroci, dijagnostika i liječenje
Romana Dmitrović 
Sažetak

Školska medicina

Prevencija neplodnosti ranim otkrivanjem i liječenjem varikokele u adolescenata
Marija Džepina, Marija Posavec, Tonka Čavlek, Željka Karin 
Sažetak

Obiteljska medicina

Urolitijaza u ordinaciji obiteljskog liječnika
Davorka Vrdoljak, Biserka Bergman Marković 
Sažetak

Oftalmologija

Zašto nositelji mekih kontaktnih leća ne mijenjaju leće kako je preporučeno?
Igor Petriček, Rajko Pokupec, Goranka Petriček 
Sažetak

Stomatologija

Upotreba piezoelektričnog uređaja u oralnoj kirurgiji
Dragana Gabrić Pandurić, Tanja Alfirević, Dora Balać, Mato Sušić 
Sažetak

Razgovori

Javno zdravstvo

Doc. dr. sc. Danijela Štimac: Preventivna medicina u Hrvatskoj
Lea Rukavina 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Dr. John Middleton: Javno zdravstvo u lokalnoj zajednici
Lea Rukavina 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Dr. Gojka Roglić: Epidemija dijabetesa se rješava izvan zdravstvenog sektora
Lea Rukavina 
Puni tekst

Kardiologija

Prof. dr. sc. Davor Miličić: Liječiti bolesnika kao cjelinu, a ne samo srce
Lea Rukavina 
Puni tekst

Kardiologija

Prof. dr. sc. Mijo Bergovec: Raspodjela kardiovaskularnih čimbenika rizika u Hrvatskoj
Lea Rukavina 
Puni tekst

Kardiologija

Prof. dr. sc. Thierry Gillebert: Nove smjernice Europskog kardiološkog društva
Lea Rukavina 
Puni tekst

Kardiologija

Prim. Danijel Planinc: Klinički pregled postaje zaboravljena vještina
Lea Rukavina 
Puni tekst

Kardiologija

Prof. dr. sc. Heinz Rupp: Zablude i istine o omega-3 nezasićenim masnim kiselinama
Lea Rukavina 
Puni tekst

Osvrti

Hitna medicina

Nacionalne smjernice za izvanbolničko liječenje opeklina
Maša Bulajić 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Europski tjedan prevencije raka vrata maternice
Magdalena Grce 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Obilježavanje Europskog dana darivanja organa
Uredništvo 
Puni tekst

Kolumne

Bioetika

Unuci
Otvoren pristup

Jasminka Pavelić, Kiril Temkov 
Puni tekst

Pozitivna psihologija

Pozitivne emocije – možemo li biti sretniji?
Otvoren pristup

Majda Rijavec 
Puni tekst

Recenzije

Sponzorirane reportaže

Novosti