MEDIX, God. 25 Br. 135  •  Pregledni članak  •  Oftalmologija HR ENG

Drugo ekspertno izvješće o suhome oku radne skupine Društva za suzni film i površinu oka (TFOS DEWS II)Second expert report on the dry eye of the Tear Film and Ocular Surface Society (TFOS DEWS II) working group

Igor Petriček, Marija Matić, Nenad Vukojević, Tomislav Jukić, Iva Lukač, Dina Lešin Gaćina

Društvo za suzni film i površinu oka (engl. Tear Film and Ocular Surface Society, TFOS) međunarodna je udruga sa sjedištem u Bostonu, SAD, koja se već niz godina bavi problematikom suznoga filma i površine oka. Godine 2007. TFOS je objavio svoje prvo ekspertno izvješće sa smjernicama o dijagnostici i terapiji suhoga oka – DEWS I. Zbog napretka spoznaja o toj problematici pokazala se potreba za revizijom smjernica, što je društvo i objavilo u svojemu Drugom izvješću (engl. Tear film and Ocular Surface Society Dry Eye Workshop II, TFOS DEWS II) 2017. godine. Promjene u odnosu na prethodno izvješće (TFOS DEWS I), prije svega se sastoje u promjeni definicije suhoga oka, novom algoritmu dijagnostike suhoga oka, kao i novim stupnjevanim smjernicama u terapiji suhoga oka.

Ključne riječi:
sindrom suhog oka; umjetne suze; upala spojnice oka

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 135

The Tear Film and Ocular Surface Society (TFOS) is an international association based in Boston, USA, which has been dealing with the problem of tear film and eye surface for many years. In 2007, TFOS published its first expert report with guidelines for dry eye diagnosis and therapy – DEWS I. Due to the advancement of the knowledge on dry eye, published guidelines needed to be revised, and were published in the second report (TFOS DEWS II) in 2017. The most important highlights from DEWS II are the new dry eye definition, new algorithm in dry eye diagnostics and new graded dry eye therapy guidelines.

Key words:
artificial tears; conjunctivitis; dry eye syndrome