MEDIX, God. 25 Br. 138  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Značenje epigenetike u razvoju kronične bubrežne bolesti u ženaThe importance of epigenetics in the development of chronic kidney disease in women

Ingrid Prkačin, Iva Kurjaković, Iva Bačak-Kocman, Nives Dabo

Razlika među spolovima koja se očituju u kardiorenovaskularnome sustavu rezultat je razlike genske ekspresije zbog spolnih kromosoma, modificirano razlikama između spolnih  hormona. Te razlike rezultiraju različitom prevalencijom i očitovanjem bolesti – poput kronične bubrežne bolesti, brojnih imunosnih bolesti, udruženošću s autonomnom regulacijom, povišenim arterijskim tlakom, šećernom bolešću i kardiovaskularnim remodeliranjem. Razlike između spolova mogu dodatno proizlaziti i iz okolišnih čimbenika, načina života i prehrane, kao dio epigenetičkoga remodeliranja.

Ključne riječi:
epigenetika; kronična bubrežna bolest; ženski spol

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 138

The difference between the sexes manifested in the cardio-reno-vascular system is the result of the difference in gene expression due to sex chromosomes, modified by the differences in sex hormones. These differences result in different prevalence and manifestations of diseases – such as chronic kidney disease, numerous immune diseases, association with autonomic regulation, elevated arterial blood pressure, diabetes, and cardiovascular remodeling. Gender differences may additionally stem from environmental factors, lifestyle and diet, as part of epigenetic remodeling.

Key words:
epigenetics; chronic kidney disease; female gender