MEDIX, God. 16 Br. 91  •  Uvodnik  •  Urologija HR ENG

Uvodnik

Željko Kaštelan

 

Posebno je zadovoljstvo najaviti naslovnu temu „Medixa“ posvećenu urološkim temama. Poznato je da je urologija jedna od najdinamičnijih i napropulzivnijih grana medicine. Stoga smatramo da je važno na jednome mjestu, kroz stručne tekstove, izvijestiti o novostima i modernom pristupu u dijagnostici i liječenju uroloških bolesti.

Poznato je da su najčešća oboljenja uroloških bolesnika infekcije urotrakta i bolesti prostate, koje predstavljaju značajan javnozdravstveni problem i za čije liječenje se izdvajaju značajna materijalna sredstva. Pravilan pristup liječenju te racionalna primjena lijekova imaju značajan učinak na oporavak i uspjeh liječenja tih bolesnika.

Nadalje, karcinom prostate činio je 15% svih malignih tumora muškaraca 2009. godine u Hrvatskoj te je uz karcinom bronha i debelog crijeva najčešća maligna neoplazma muškaraca. Neobično je važna adekvatna prevencija i rano otkrivanje te bolesti kako bi primijenjeni oblici liječenja bili učinkoviti uz dobar ishod liječenja.

Transplantacija bubrega je najuspješniji način liječenja bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega. Poznato je da se u Hrvatskoj izvodi od 1971. godine, a danas se izvodi u četiri hrvatska centra. Program transplantacije bubrega osobit je uzlet dobio ulaskom Hrvatske u program Eurotransplanta, te se u Hrvatskoj transplantira više od 200 bubrega godišnje. U tom programu uz urologe sudjeluju i nefrolozi, anesteziolozi, imunolozi, kardiolozi, pulmolozi, patolozi te ostale medicinske specijalnosti pa transplantacija bubrega predstavlja ogledan primjer uspješnoga timskog rada.

Tematski broj svakako zahtijeva osvrt na problematiku urolitijaze, benigne hiperplazije prostate, tumorskih markera u urologiji, terapiju boli i anesteziološke postupke kod uroloških bolesnika, problem inkontinencije te hitna stanja u urologiji.

Posebno valja istaknuti androloške teme kao što su problemi erektilne disfunkcije i muške neplodnosti – vrlo aktualne, a donekle stručno zanemarene. Unatrag nekoliko mjeseci odobrena je i subspecijalizacija iz andrologije u sklopu uroloških subspecijalizacija, pa je za očekivati dalji razvoj tog područja unutar urološke struke u Hrvatskoj.

Ono na što smo osobito ponosni kao urolozi su primjena i razvoj novih tehnologija u urologiji. Danas se većina operativnih zahvata izvodi minimalno invazivnim pristupom. Poznato je da urolozi najveći broj zahvata izvode laparoskopskim i retroperitoneoskopskim pristupom. Nadalje, endoskopski zahvati su sastavni dio urološke operative unatrag više od 100 godina. Na koncu, urolozi prednjače i u primjeni novih tehnologija operativnog liječenja uroloških bolesnika, npr. primjeni robotskih sustava i lasera.

Cilj ovog tematskog broja „Medixa“ je upoznati liječnike, kako obiteljske medicine tako i specijaliste različitih usmjerenja, s novostima u dijagnostici i liječenju najčešćih uroloških oboljenja te prikazati osnovni algoritam postupaka obrade i liječenja.

Uza stručne tekstove, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom pripremljen je dopisni test provjere znanja iz područja urologije od 70 pitanja, s ciljem provedbe trajne stručne edukacije liječnika.

Nadamo se da će ova „Medixova“ tematska cjelina svim liječnicima približiti problematiku uroloških bolesti te ih informirati o suvremenim metodama liječenja uroloških bolesnika.

Prof. dr. sc. Željko Kaštelan
Predsjednik Hrvatskog urološkog društva HLZ-a