MEDIX, God. 24 Br. 133/134  •  Pregledni članak  •  Javno zdravstvo / Interna medicina / Obiteljska medicina HR ENG

Utjecaj nekih vitamina i minerala na arterijsku hipertenzijuThe influence of some vitamins and minerals on arterial hypertension

Martina Matovinović, Bojan Jelaković

Određeni mikronutrijenti (vitamin D, folna kiselina, vitamin B6, magnezij, cink, vitamin E i vitamin C) mogu imati znatnu ulogu u regulaciji arterijske hipertenzije, a nadoknada manjka mikronutrijenata može dovesti do pozitivne ravnoteže u korist vazodilatacije i regulacije krvnoga tlaka. Integrativni pristup liječenju bolesti uključuje znanje o prehrani, osobito o funkcionalnoj prehrani, vitaminima i mineralima. Za postizanje najbolje kontrole arterijskoga tlaka savjetuje se kombinacija nadomjesne nutritivne terapije, promjena stila života i optimalna farmakološka terapija.

Ključne riječi:
vitamini i minerali; hipertenzija; mikronutrijenti

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 133/134

Certain micronutrients (vitamin D, folic acid, vitamin B6, magnesium, zinc, vitamin E and vitamin C) can play a significant role in regulation of arterial hypertension, and substitution of micronutrients deficiency may lead to a positive balance in favor of vasodilation and blood pressure regulation. An integrative approach to obtaining the control of arterial blood pressure includes a knowledge about nutrition, especially about functional nutrition, vitamins, and minerals. A combination of substitute nutritional therapy, lifestyle changes and optimal pharmacological therapy is advised in achieving the best arterial blood pressure control. 

Key words:
hypertension; micronutrients; minerals; vitamins